telugu amma kathalu అమ్మగారూ మీ చీర మొత్తం తడిసి పోయింది

telugu sex stories “అమ్మగారూ…! మీ చీర మొత్తం తడిసి పోయింది” ఆ వీధిలో వున్న ఒకే ఒక బంగాళా చంపది… telugu amma kathalu మిగతా అన్ని ఇల్లూ దాని కంటే చిన్నవిగా వుంటాయి. అంత పెద్ద బంగాళా లో వుండేది 48 ఏళ్ల చంప మరియూ ఆమె భర్త. ఆయనకీ 60 ఏళ్ళకి పైగానే వుంటాయి. చిన్న వయసు లోనే ఆమెని ఆయనకి ఇచ్చి పెళ్లి చేసారు ఆమె ఇంటిలో వాళ్ళు ఆయన ఇచ్చే ఎదురు కట్నం కోసం ఆశపడి. చంప వాళ్ళది పేద కుటుంబం. ఆమెకి పెళ్లి ఆయె టైం కి ఇద్దరు చెల్లెళ్ళు, జబ్బు పడ్డ అమ్మా వుండేది. చెల్లెళ్లకి మంచి సంభంధం చూసి పెళ్లి చేసి వాళ్ళ అమ్మని మంచి డాక్టర్ కి చూపిస్తానని మాట ఇచ్చి పెళ్లి చేసుకున్నాడు చంప వాళ్ళ ఆయన. ఆమెకి ఇచ్చిన మాట ప్రకారమే చెల్లల్లకి మంచి సంభంధాలు చూసి పెళ్లి చేసి వాళ్ళ అమ్మని మంచి డాక్టర్ కి చూపించినా గుణం కనపడక ఆమె ప్రాణాలు పొయ్యాయి. వీళ్ళ పెళ్ళిళ్ళు అయిన రెండు సంవత్సరాలకే గుటుక్కు మనింది.

telugu amma kathaluచంప చూసే వాళ్లకి మంచి బెంజ్ కార్ మాదిరి విశాలంగా వుంటుంది. తెల్లని మిల్క్ క్రీమ్ తెలుపు. ఆమె కళ్ళు చిన్నవి అయినా మిగతా ఆస్తులు పెద్దవే… ఆమెని చూసిన మగవాడు కచ్చితంగా గుటకేయ్యక తప్పదు. ఆమె కట్టే వాయిల్ చీరలు ఆమె అందాన్ని ఏమాత్రం దాచక ఆమె తెల్లని నడుము మీద మంచి కొవ్వు పట్టిన కండని కసిగా చూపి స్తాయి. కారులో పోతూ ఆమె నడుము మీద మడత పొట్ట మధ్యలో నున్నగా మెరుస్తూ సుడులు తిరుగుతూ మెరుస్తూ కనిపించిన ఆమె బొడ్డుని చూసి మోహించి ఆమెని రెండో పెళ్లి చేసుకున్నాడు వాళ్ళ ఆయన. ఎర్రని పెదవులు విరిచి సెక్సీ గా చూసిందంటే ఆయనకి ‘టింగ్…’ మంటూ లెయ్యాల్సిందే…

telugu amma kathalu ఇచ్చిన మాట ప్రకారం అన్ని పనులూ చేసి తన ఇంటి లో వాళ్ళని చూసుకున్నాడని ఆమెకి మొగుడంటే ప్రాణం…. పెళ్లి చేసుకుని వచ్చిన తరువాత ఆయన మొదటి భార్య పిల్లలు ఒక అమ్మాయి, ఒక అబ్బాయి మొదట ఆమెతో కలవ డానికి సంకోచించినా ఆమె చూపించిన ఆదరాభిమానాల వాళ్ళ వాళ్ళు ఆమెకి దగ్గర అయ్యారు. చంప డిగ్రీ దాక చదివింది కావడంతో ఆయన బిజినెస్ వ్యవహారాలూ కూడా కొన్ని చూసుకుంటూ వుండేది. ఆమె ఇంటికి వచ్చిన తరువాత వాళ్ళ ఆయన నిశ్చింత గా వుండే వాడు. అలా అలా ఆయన మన్ననల్ని అందుకుంటూ పిల్లలని ప్రాణం లాగ చూసుకుంటూ అతని వ్యవహారాలూ అన్నీ కొన్ని సార్లు తనే చక్క దిద్దేది..

ఇలా జరిగి పోతుండగా ఆమెకి ఒక సారి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చి పోవడంతో ఇంక పిల్లలు పుట్టే చాన్స్ లేదని చెప్పారు డాక్టర్. అప్పటి నుంచీ వాళ్ళాయన మొదటి భార్య పిల్లలని తన పిల్లల మాదిరే చూసుకో సాగింది. ఆమె పిల్లలని చూసే తీరుకి వాళ్ళ ఆయన మెచ్చి ఆమెకి వూరి చివర వున్న తన చేపల చెరువుని ఆమెకి రాసిచ్చాడు వాళ్ళ ఆయన ఆమె వొద్దు వద్దు అంటున్నావినకుండా….పిల్లలు పెరిగి పెద్ద వారు అయినాక పెద్ద చదువుల కని వేరే దేశాలకి వెళ్లి పొయ్యారు. మొగుడు ముసలి వాడు అయి అన్ని వ్యవహారాలకీ పెళ్ళాం చంప మీదే ఆధార పడుతున్నాడు ఇప్పుడు.

telugu amma kathalu అలాంటి చంపకి ఒక రోజు వున్నట్టు వుండి సుస్తీ చేసింది. ఆమెకి వచ్చిన జబ్బు ఏమిటో ఎవ్వరూ కని పెట్ట లేక పొయ్యారు. ఎంత మంచి డాక్టర్ లు ఆమెని పరీక్ష చేసినా అసలు విషయం కనిపెట్ట లేక పొయ్యారు. ఆమెకి మనసులో దిగులు, శరీరం అంతా నీరసం అయి పొయ్యి నట్టు వుండడం… ఇలాంటి లక్షణాలతో బాధ పడుతుండేది. అలాంటి ఒక రోజు వున్నట్టు వుండి తను తన చెరువుకి వెళ్లి చాలా రోజులు అయింది అని జ్ఞప్తికి వచ్చి ఆమె మొగుడిని అడిగింది ఒక సారి అక్కడికి వెళ్లి వస్తాను అని. ఆయన కూడా ఆమెని వెళ్లి రమ్మని చెప్పాడు. కార్ తీసుకుని తనే డ్రైవ్ చేసుకుంటూ మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకి బయల్దేరింది చంప.

telugu amma kathalu ఆమెకి మనసంతా ఆలోచనలే… తను ఎందుకు ఇలా అయి పోతుందో ఆమెకి అర్ధం కావడం లేదు. అలాంటి ఆలోచనలతో మది అంతా నిండి పోతూ వుండగా ఆమె వూరి చివర వున్న చెరువు దగ్గరకి వచ్చింది. ఆ చెరువు పడి ఎకరాల్లో విస్తా రించి వుంటుంది. దానిలో చేపలు రొయ్యలూ రక రకాలుగూ పెంచి మొత్తం స్టాక్ అంతా విదేశాలకి ఎక్స్ పోర్ట్ చేస్తారు. కార్ అక్కడే దగ్గరలో పార్క్ చేసి ఆ చెరువుకి కాపలాగా వున్న రంగయ్య ని పిలిచింది. రంగయ్య కి 35 ఏళ్ళు వుంటాయి. మంచి కండలు తిరిగిన శరీరం బలంగా పొడుగ్గా ఉంటాడు. ఎప్పుడూ పంచెని ఆంధ్రా పద్ధతి లో కట్టుకుని చాతీ మీద నూలు పోగు లేకుండా ఉంటాడు. అతనికి ఆ చెరువు లో ప్రతి మూలా బాగా తెలుసు. ఆ చెరువు కొన్న దగ్గరి నుంచీ అతన్నే ఆ పని లో పెట్టుకున్నాడు చెంప వాళ్ళ ఆయన. అప్పుడు చిన్న పిల్లోడు కాస్త ఇప్పుడు పెరిగి పెద్ద అయ్యాడు. అంతే తేడా… అతనికి అయ్యగారు, అమ్మగారు అంటే చాలా గౌరవం, అభిమానం.

telugu amma kathalu ఆమె పిలుపు వినంగాల్నే పరిగెత్తు కుంటూ వచ్చాడు రంగడు చేతి లో పని ఆపేసి…’అమ్మగారూ… మీరు వచ్చి చానా దినాలయింది…. రండి…కూచోండి!’ అంటూ తమ ఇంటి ముందు వున్న కుర్చీలు వేసాడు….అటూ ఇటూ చూస్తూ ’అయ్యగారు రాలేదా? అండీ’ అన్నాడు.’రాలేదు రా రంగా…. నేను కూడా వూరికే వచ్చాను…’’అలాగా అమ్మగారూ… మీరు కూడా వచ్చి చాలా రోజులయిందండి…. చెప్పండి మీకు ఏ చేపల కూర కావాలి? శాంతి తో చెప్పి చిటికెలో చేపిస్తాను’ అన్నాడు… ’అబ్బా అదేమీ వొద్దురా రంగా…నేను ఇంటిలో ఏమీ తోచక ఇలా వచ్చాను అంతే…. అలా కాసేపు చల్ల గాలిలో తిరిగి వెళ్లి పోతాను…’’అలాగే అమ్మగారూ… మీరు అలా తిరిగి రండి… నేను ఈ లోపల మీకు మంచి కూర రెడీ చేపిస్తాను.’ అని ‘శాంతీ’ అంటూ గావు కేక పెట్టాడు. ’వోలమ్మో…ఎందుకలా అరిచేస్తున్నావు…’ అంటూ లోపల నుంచి శాంతి వచ్చింది..చేతులు చేర కొంగుకి తుడుచు కుంటూ..వచ్చి చంపని చూసి గౌరవం గా నవ్వి దణ్ణం పెట్టింది.చక్కగా చిక్కగా సన్నగా నల్లగా వున్నా కలగా వున్న ఆమెని చూసి నవ్వింది చంప..

telugu amma kathalu ’ఏమే శాంతి బాగున్నావా!!’’బాగున్నాను అమ్మగారూ!’ ’సరే ఏదో పని లో వున్నట్టు వున్నావు……నువ్వు పని చేసుకో… నేను రంగడు అలా నడుచు కుంటూ వెళ్లి వస్తాం…’ అనేసి ఆ చెరువు గట్టున నడవడం ప్రారంభించింది చంప…’ఒక్క క్షణం అమ్మగారూ’ అంటూ హడావుడిగా శాంతిని లోపలి తీసుకు వెళ్లి మంచి చేపల కూర వండ మని పురమాయించి తనూ పరుగు లాంటి నడకతో చంప ని అనుసరించాడు రంగడు… ’జాగ్రత్తగా నడవండి అమ్మగారూ…. ఆ గట్టు ఒక్కో సారి జారు తుంది’ అంటూ ఆమె పక్కగా వచ్చి నడవ సాగాడు.ఆ చెరువు గట్టునే అలా అలా నడుచు కుంటూ కొంత దూరం వెళ్లి చెరువులో ఎగురుతున్న చేపలని చూస్తూ నిలబడి పొయ్యింది చంప….ఆమె చూస్తున్న వయిపు చూస్తూ ‘అవి మంచి చేపలు కావు అమ్మగారూ…వాటి నిండా ముల్లె… మంచి చాపలు మన పొలానికి ఆ పక్కన దక్షిణం దిక్కు వుంటాయి…’ అని వాటి గురించి వివరిస్తూ చంప పక్కనే నడుస్తూ ఇంకా ముందు కెళ్ళారు ఇద్దరూ…ఆ గట్టు మీదే….అలా వెళుతూ అలవాటు లేని చంప ఆ చెరువు గట్టున ఉన్న రాయి కి తట్టుకుని నీళ్ళ లోకి చటుక్కున జారింది. ఆమె పక్కనే నడుస్తున్న రంగడు కూడా ఆమె చెయ్యి పట్టుకోవాలని ప్రయత్నించాడు కాని ఆమె చెయ్యి పట్టు దొరకక నీళ్ళల్లో పడి పొయ్యింది చంప. అక్కడ నీళ్ళు ఆమె లోతు ఉండడంతో ఆమెకి పట్టు దొరకక ఆమె కట్టు కున్న చీర కూడా ఆమెని ఈత కొత్త నివ్వక సత మత మవుతూ వుంటే ఆ నీళ్ళలో ‘ద డే ల్ ’ మని దూకాడు రంగడు.

telugu amma kathalu దూకిన వాడు నీళ్ళల్లో కొట్టుకుంటున్న ఆమెని పట్టు కున్నాడు. కరెక్ట్ గా ఆమె నడుము మీద రెండు చేతులూ అటూ ఇటూ వేసి పైకి లేపాలని చూసాడు. ఆమె కట్టు కున్న చీర వంటికి అతుక్కు పోయి ఆమె షేపులు పైకి ఎగతన్నుతున్నాయి. ఇవేమీ పట్టని రంగడు ఆమెని మొరటుగా పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ చెరువు గట్టు వైపు బారలు వెయ్యాలని ప్రయత్నిస్తున్నాడు. అతని బల మయిన చేతులు సుకుమార మయిన తన నడుము చుటూ పడడంతో మొదలయ్యాయి చంప కి వొంటిలో ప్రకంపనలు అలాంటి సిట్యువేషన్ లో కూడా. ఆమె వొంటిలో జరుగు తున్న స్పందనలు తో తనకు ఏమాత్రం సంభంధం లేనట్టు ఆమెని పిరుదుల మీద చేతులు వేసి తనకు దగ్గరగా జరుపు కుంటూ గట్టు మీద కి తీసుకు వచ్చి ఒక్క సారిగా ఆమె పిర్రల కింద అచేతులు వేసి ఆమెని గట్టు మీద కూచో పెట్టాడు రంగడు. ఇదంతా ఒక్క నిమిషం లో జరిగి పోయింది.

telugu amma kathalu నిండా మునిగిన ఆమె తల మీద నుంచి కారుతూ కాటుక కళ్ళ మద్యలో నుంచి ఆమె నాసిక మీద జాలు వారి పెదవులని నిలువుగా క్రాస్ చేసి గడ్డం మీద నిలపడి ఆమె వొంటి మీద నుండి జార డానికి ఇష్ట పడని నీటి చుక్కలని వెనక నుంచి అదేవిధం గా వచ్చిన నీటి చుక్కలు కిందకి తోసేస్తున్నాయి. ఆ సాయం కాలం నీరెండ ఆమె మీద పడి బంగారం రంగులో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఆ పొలాల మధ్యలో… ఆ సాయం కాలం చలి గాలి కి కూడా ఆమెని చూసి రిమ్మ తెగులు రేగిందో ఏమో ఆమెని చుట్టూ ముడుతూ బలంగా వీస్తున్నాయి గాలులు…. ఆ గాలికి ఆమె పెదవులు వణుకుతూ ఇంకా ఇంకా ముడుచుకుని పోతుంది….

telugu amma kathalu ’అయ్యో ఏంటి అమ్మగారూ ఇలా అయింది… రాక రాక వచ్చారు… ఈ రోజే ఇలా జరగాలా’ అంటూ తల మీద నీళ్ళని విదిలిస్తూ వున్నాడు రంగడు…

అతని మొలకి కట్టుకున్న పంచె అతని తొడ లకి అతుక్కుని పోయి బలమయిన అతని కాలి పిక్కల బలం చూపిస్తుంది. అతన్నే చూస్తూ అతని మొల వంక చూసిన చంప కళ్ళు పెద్దవి అయ్యాయి.

అ…క్క…డ…. చిన్న సైజు పాము నల్లగా అతని మొలకి వేలాడు తున్నట్టు కనిపిస్తుంది ఆ వొంటికి అతుక్కు పోయిన అతని తెల్లని పలుచని లుంగీలో…. దానిని చూసిన చంపకి వొంటి లో నుంచి వేడి సెగలు కమ్ముకు రావడం ప్రారంభించాయి. అతని నడుము కేసు చూస్తున్న ఆమె రంగడి పలక రింపు తో ఈ లోకం లోకి వచ్చింది.

’అమ్మగారూ…! మీ చీర మొత్తం తడిసి పోయింది అండి… మీరు ఇంకాసేపు అలాగే వుంటే జలుబు, జ్వరం వస్తుంది’ అంటూ ఖంగారు గా ఆమెని చూస్తున్నాడు రంగడు… అతని నల్లని పొడువాటి రింగు రింగుల జుత్తు నూనె పెట్టి వుండడం తో ఆ నీటికి తడిసి మెరుస్తూ ఉంది. నల్లని అతని దేహం నీళ్ళు కారుతూ బలంగా కనిపిస్తుంది. విశాల మయిన అతని చాతి మీద వున్న వెంట్రుకలు రింగులు రింగులు తిరిగి బలమయిన అతని బాహువుల కిందుగా ఆవరించి వున్నాయి. అతని కోర మీసం చూస్తుంటే కొత్తగా పెళ్లి అయిన అతని మొహం లో ఏదో కళ కనిపిస్తుంది చంపకి.

ఫరవా లేదు లేరా…. ఏమీ కాదు’ అంటూనే వణుకు తున్న తన ఎర్రని పెదవులని బిగించి పట్టుకోవాలన్న ఆమె ప్రయత్నం అతను చూడనే చూసాడు.

మీరు ఇప్పుడు అలాగే అంటారు… మల్లె మీకు సుస్తీ చేస్తే అయ్యగారు మమ్మల్ని తిడతారు…..

telugu amma kathalu ’అరె…. పర్వాలేదు …అంటున్నా గా…’ అంటూ లేచి నిల పడ డానికి ట్రై చేసింది చంప… కానీ రాయి కొట్టుకున్న ఆమె కాలు నెప్పిగా అనిపించి తూలి నట్టు అవడంతో నేరుగా వెళ్లి రంగడి మీద పడింది…..చంప మామూలుగానే మంచి హైటు అలాంటిది నిట్ట నిలువుగా రంగడి బలమయిన శరీరం మీద పడిన ఆమె ముఖం కరెక్ట్ గా అతని ముఖం పైన పడింది. ఆమె ఎత్తయిన నిండు పూల బంతులు అతని వక్ష స్థలం మీద పడి ఆమె బరువుకి చపాతీల మాదిరి నలిగి పొయ్యాయి. ఆమె 44 సైజు నడుము కింది భాగం అతని నడుము కింది భాగానికి గట్టిగా వత్తుకుంది….. ఇద్దరూ పూర్తిగా తడిసి వున్నారు… నీరు కారుతున్న ఆమె తెల్లని వాయిల్ చీర నుంచి కారు తున్న నీరు అతని మీద పడి కింద గడ్డి లో మట్టి లో కలిసి పోతుంది.

telugu amma kathalu ఆమె కళ్ళు అతని కళ్ళ లోకి సూటిగా చూస్తుండడంతో రంగడి అమాయకపు కళ్ళు బెదిరి నట్టు అటూ ఇటూ కదులుతున్నాయి. ఆమెని పక్కకి జరపాలంటే ఆమెని తాకుతూ లేయ్యాలి. ఆమె చూస్తే తమ యజమాను రాలు…తన మీద ఆమె పొరపాటున నిట్ట నిలువుగా తాకుతూ పడి ఉండొచ్చు గాక కానీ తను ఆమెని తాక కూడదు. అది తన జాతి లో కట్టు బాటు. అలా ఆలోచిస్తూ ఆమె కళ్ళల్లోకి చూసాడు రంగడు ఆమె ఎంతకీ తన మీద నుండి లేవక పోవడంతో….అతని కళ్ళ ల్లోకే చూస్తున్న చంప తెల్లని కళ్ళు సగం మూతలు పడి ఎరుపు జీరలు సంత రించు కుంటున్నాయి… వాంఛ తో… తన ముక్కు పుటల నుండి విడిచిన గాలి వేడిగా నిట్టూర్పు రూపం లో వస్తుండడం ఆమెకి తెలుస్తుంది. ఆమె పెదవులు తడి దేరి వణుకుతూ అతని నల్లని పెదవులని చేరుకోవడానికి తన పెదవులు చేసే గోల భరించ లేక ముందుకు కదులుతూ అంత లోకే అతనే మనుకుంటాడో అని ఆగుతూ మొహమాట పడుతున్నాయి. వొళ్ళంతా అతన్ని అతికించు కుని వున్న ఆమె తడిచిన చీర కొంచెం కొంచెం పొడి బారుతుంది…. ఆమె వొంటిలో రగులుతున్న సెగలకి….ఆమె కళ్ళల్లో కదులు తున్న కామాగ్ని ని గమనించని పసి బాలుడెం కాదు రంగడు.

telugu amma kathalu అతనికి ఆమె కళ్ళల్లో స్పష్టం గా కనిపిస్తుంది ఆకలి. అంతటి సౌందర్య రాసి తెల్లటి పాల క్రీమ్ శరీరం గల తన యజమాను రాలి ఎర్రని పెదవులు ని చూస్తుంటే రంగడి నడుము కింద చుట్ట చుట్టుకుని పనుకుని వున్న పాము కొంచెం కదిలి నట్టు అనిపించింది. ఆ కదలిక స్పర్స ఏమిటో తెలిసిన ఇద్దరికీ ఒక్క సారి గుండె ఝల్లు మనింది. ఆ తాకిడికి ఉలిక్కి పడినట్టు ఎగిరిన ఇద్దరి శరీరాలు అంత లోనే సర్దుకుని మళ్ళీ మొదటి కి వచ్చారు…. ఆ సరికే అతని పాము వొళ్ళు విరుచుకుంటూ ఆమె ఇసుక తిన్నె మాదిరి తన మీద పరుచుకున్న నడుము కింది భాగాన్ని తోసుకుంటూ నిఠారుగా లేచి నిలబడ టానికి ట్రై చేస్తుంది. దానిని ఆపు కోవాలని ఒక వైపు… ఇంకో వైపు ఆమె ఎర్రని పెదవులని తన పెదవులతో చీకి పారేయ్యాలనే కోరిక అతన్ని నిలవ నియ్యడం లేదు. గుండె గొంతు లో కొట్టుకుంటుంది….. అతనికి….

ఆ భయం గ్రహించిన ఆమె ఇంక అతనితో పెట్టుకుంటే పని కాదని గ్రహించిన చంప….మోహం నిండిన మత్తు కళ్ళతో సెక్సీ గా ఒక నవ్వు నవ్వి తన ముక్కు తో అతని ముక్కు ని అటూ ఇటూ రాసి భయం తో కళ్ళు మూసుకున్న అతని తల పక్కగా తన పెదవులు పెట్టి “ఎవరూ లేని చోటికి పోదామా….ఆ ” అనింది….

telugu amma kathalu ఆమె నోటి లో నుండి వెలువడిన ఆ మాట కోసమే ఎదురు చూస్తున్నట్టు తటాలున ఆమెతో పాటే పైకి లేచాడు రంగడు. లేస్తూ లేస్తూ ఆమె నడుము కిందుగా ఒక చెయ్యి ఇంకొక చేతిని ఆమె పిరుదుల కిందుగా పోనిచ్చి ఆమెని లేపెసాడు రంగడు. అంత భారీ అందాల పూల బుట్ట మాదిరి వున్న చంప సొగసయిన శరీరాన్ని ఒక్క సారిగా రెండు చేతుల మీద ఎత్తుకుని తమ చెరువు పక్కనే వున్న బంతి పూల తోట లోకి పరిగిత్తాడు. రంగడి చేతుల మీదుగా ఎత్తుకుని వెళుతుంటే గాలి లో తేలి పోతున్నట్టు అనిపించింది చంప కి. అతని బలమయిన భుజాల చుట్టూ మెడ చుట్టూ చేతులు వేసి గట్టిగా గాలి పీలుస్తూ కళ్ళు మూసుకుంది ఒక్క క్షణం…
అంత లోనే ఆ బంతి పూల తోటలో తనూ తన భార్య శాంతి కసి తీర శృంగార కేళి జరుపు కునే ఒక ప్రదేశం లో దింపాడు చంపని రంగడు.అక్కడ అంతా బంతి పూలతో నిండి ఆమె శరీరానికి మెత్తగా తగిలింది. పట్టు పరుపులకి కూడా సాధ్యం కాని ఆ మెత్తదనం ఆమెని వివశు రాలిని చేస్తుంటే ఒక్క సారిగా అతన్ని మీదకి లాక్కుని తన బిగి కౌగిలి లో బంధించి వేసింది చంప… అతని నల్లని బలమయిన దేహం ఆమెని ఆక్రమించు కుంటూ వుంటే ఆమె వొంటి లో అంతకు ముందు దాక ఆవరించి వున్న సూన్యం వొళ్ళు విరుచు కుంటూ దూరం గా పారిపోతుంది. మొదట గా ఆమె ఎర్రని పెదవుల మీద దాడి చేసిన రంగడు ఆమె జ్యూసీ పెదవుల లో నుంచి మధురామృతం వస్తున్నట్టుగా పీల్చు తూ మొరటుగా ఆమె చను గుబ్బలని పిసక సాగాడు. అన్నీ రోజుల వరకూ ఆమె బర్త ఆమె శరీరం తో సుకుమారం గా ఆడుకున్న తీరుకు ఇది పూర్తి వ్యతిరేకం గా ఉండడంతో ఆమెలో నిద్రాణ మయి వున్న కోరికలు ఫే..టి…ల్లు… మని శబ్దం చేసుకుంటూ నిద్ర లేచాయి….
తన చీర కొంగు అతని చేతి కిచ్చి విప్ప మనే లోపల ఆమె చీర కుచ్చిల్లు పట్టుకుని అతను గుంజడం ఆమె తడి చీర మొత్తం ఆమెని విడి వడి అతని చేతిలోకి రావడం జరిగి పొయ్యాయి. తెల్లని జాకెట్, లంగా లో ఇంకా తెల్లని ఆమె శరీరం అతన్ని నిలవ నియ్యడం లేదు…. మళ్ళీ మళ్ళీ ఇంత అందాన్ని అనుభవించే చాన్స్ వస్తుందో రాదో అన్నట్టుగా ఆమె రవిక ని తొందర తొందర గా తప్పించాలని చూస్తుంటే అతని మొరటు చేతులు తగిలి ఆమె ఎద పొంగులు మరింత పెద్దవి గా ఉబ్బి రవిక ని టైట్ గా చేసి హుక్స్ ని గట్టిగా పట్టి ఉంచాయి. అతను పడుతున్న ఇబ్బంది ని గమనించి నవ్వు కుంటూ టైట్ అయిన రవిక హుక్స్ ని తన సుకుమార మయిన చేతులతో వొడుపు గా తీసింది చంప. అప్పటి వరకూ టైట్ గా బ్రా లేని ఆ రవిక గుబ్బల లో ఇమిడి వున్న ఆమె గుండ్రని బరువయిన వక్షోజాలు ఒక్క సారిగా ఊపిరి పీల్చు కున్నట్టుగా మరింత ఉబ్బి గాలి లో అటూ ఇటూ ఊగాయి.

telugu amma kathalu వాడి గట్టి దానం చూస్తూనే ఆగ లేని రంగడు వాటిని తన మోహాని కేసి రుద్దు కున్నాడు. బరువు గా రబ్బరు బంతుల లాగ వున్న ఆమె సల్లు అతని గరుకయిన గడ్డం స్పర్స కి మరింత ఉబికి వాటి సిఖరాగ్రాలు సూది మొనల లాగ తయారయి అతని బుగ్గలకి గుచ్చుకున్నాయి.ముచికల పదును ని నాలికతో పరీక్షిస్తూ నున్నని ఆమె పొట్ట మీదుగా తన చేతిని పోనించి ఆమె బొడ్డుని గుప్పిటతో పట్టుకున్నాడు రంగడు. అతని బలాని కి వొంటి లోని కామ కేంద్రాలు అన్నీ పురి విప్పి ఆడుతుంటే తన వక్షోజాల కేసి అదుము కుంది అతని తలని చంప…. రంగడి చేయి కొవ్వుతో కండ పట్టిన ఆమె పొట్ట మీదుగా జారి పోతూ కిందకి వెళుతుంటే ఆమె లంగా బొందు అడ్డు వచ్చింది. అతని చేతిని ఇంకా కిందకి పోనివ్వాలనే కోరికతో పొట్టని లోపలి కి లాక్కున్న చంప అతని చేయి ఆమెపొత్తి కడుపు చేరుతుంటే….
’స్….మ్….ఆ!!….ఆహా…స్….స్స్….’ అంటూ గట్టిగా మూలుగుతూ అతన్ని రెచ్చ కొడుతుంది.ఆమె చను మొనలని తన నాలికతో పొడిచి పొడిచి దాని రుచిని కనుక్కున్నా ఆనందంతో ఆమె కొండల మధ్యగా కిందకి కదిలాడు రంగడు…. సల్ల కుదుళ్ళ నుంచి కింద కి పాకిన ఆమె పొట్ట ని చూస్తుంటే అతనికి నున్నని పాల మీగడ గుర్తు వచ్చింది…. తన పొడవాటి నాలికతో గట్టిగా కొవ్వు పట్టి వున్న ఆమె పొట్టని నాకుతూ సుడులు తిరుగుతూ కిందకి దిగిన ఆమె బొడ్డు కొనల దగ్గర ఆపాడు. అతని నాలిక చేస్తున్న కొంటె చేష్టలకి తనువంతా విద్యుత్తూ పాకుతూ వుంటే ఆమె తొడల మధ్య తియ్యటి భాద ఉవ్వెత్తున ఎగిసి పోతుంటే ఆమె పొట్ట భాగం డోలు కదిలి నట్టు వణుకుతూ కదులు తుంది. అతని కొంటె కోర మీసం ఆమె తెల్లని నున్నని శరీరం మీద గుచ్చు కునే కొద్దీ ఆమెకి తొడల మధ్య గుల రేగుతూ పోతుంది.అతని తలని తన బొడ్డు కేసి వొత్తు కుంటూ…..మీ అమ్మగారి ని నీ ఇష్టం వచ్చి నట్టు చేసుకోరా…. ఇంక నుంచి ఈ కసి పుట్టించే సౌందర్యం నీకు దాసోహం… నా వొంటి లోని వాంఛ నన్ను దహించి వేస్తుంది…. ఆ దావానలం తీర్చేతుఫాన్ నువ్వు…. ‘
అదీ… అలాగే కొరుకు…. స్స్…ఆమ్….హా…. అలాగే నన్ను జుర్రుకో…. నా లోని అణువణువూ నీదే… నన్ను తినేసేయ్….మ్… ఆహా…..హ….అలాగే’ అంటూ అతన్ని రెచ్చ కొడుతుంది చంప…
ఆమె మాటలకి మరింత రెచ్చి పోతూ ఆమెని కొరుకుతూ తన చేతికి దొరికిన ఆమె లంగా బొందు ని ఒక్క గుంజు గుంజాడు రంగడు
అతను గుంజిన బలానికి ఆమె మెత్తటి పొట్టకి టైట్ గా అంటి పెట్టుకుని ఆమె కింది భాగాన్ని ఆక్రమించు కున్నాననే గర్వంతో మిడిసి పడుతున్న ఆమె లంగా ఊడి చేతికి వచ్చింది. దాన్ని త్వర త్వరగా ఆమె తొడల మీద నుండి కిందకి లాగేసాడు రంగడు. అప్పుడు బయట పడిన చంప నున్నని పెద్ద తొడలు చూసిన అతనికి పెద్ద పెద్ద అరటి బోదెలు గుర్తు వచ్చాయి. అలాగే ఆమెని పండ పెట్టిన అతను ఒక్క క్షణం పూర్తిగా తేరి పార చూసాడు ఆ నగ్న దేహాన్ని…

telugu amma kathalu తెల్లగా నిగ నిగ లాడుతూ కానీ పిస్తున్న ఆమె శరీరం పాల మీగడతో పోటీ పడుతుంది. ఆ సాయం సంధ్య వేళ సూర్యుని కిరణాలు ఆమె వొంటి మీద పడి బంగారం రంగులో తల తలా మెరుస్తుంది. ఆమె మొండి బిత్తల శరీరం అతన్ని పూర్తిగా వివసుడిని చేస్తుంటే ఆమె కాలి బొటన వేలి దగ్గరి నుంచి మొదలు పెట్టాడు తన పెదవుల దాడిని చిన్నగా ముని పంటితో కొరుకుతూ. తన వొంటిని అతని కి పూర్తిగా అప్పగించిన ఆమె ఆ చిన్న చిన్న కొరుకుల్లకి చుప్… చుప్… అంటూ రసాలని వదులుతుంది తన గొల్లి నుంచి.
మెల్లి మెల్లిగా ఆమె తొడల మధ్యకి వచ్చాడు రంగడు. పెద్ద పెద్ద అరటి బోదె ల లాగ వున్న ఆమె తొడ లని కొరుకు తుంటే గుప్పున సోకింది మదపు వాసన అతని నాసికకి… ఆ వాసన కేంద్రం కోసం ద్రుష్టి సారించిన రంగడికి అద్భుతం గా కనిపించింది ఎర్రని త్రికోణం…. నీట్ గా షేవ్ చెయ్య బడి ఉంది అక్కడ… రోజూ ఆమె పూకు ని షేవ్ చేస్తాడు ఆమె మొగుడు… తను షేవ్ చేసుకునే సమయం లో.. ఎందు కంటే అతనికి ఆ ప్రదేశం అంటే చాలా ఇష్టం… అతను రతి లో పాల్గొనే టప్పుడు ఎక్కువ భాగం దాన్ని చీకుతూ కొరుకుతూ గడిపే వాడు.
అలాంటి నున్నని ఉబ్బెత్తు ప్రదేశం లో నుండి మదన రసాలు తీగలు తీగలుగా సాగుతూ ఆమె పిర్రల వయిపూ తొడల వయిపూ జారుతూ వున్నాయి. ఆక్కడి నుండే ఆమె మదపు వాసన గుప్పు గుప్పు మని వస్తుంది. ఒక్క క్షణం ఆ రసాలు కారుతున్న కేకు బిళ్ళ ని తదేకం గా చూసిన రంగడు ఆమె వంక ఒక సారి చూసాడు. ఆ కింద నుండి ఆమె ఎత్తయిన చను గుబ్బల మధ్య గా ఆమె మొహం కేసి చూడాలి అనుకున్న అతను ఆ…క్క…డ…. చంపా దేవి తన సల్లని మోజుగా అపిండు కుంటూ రంగడి నోటి స్పర్స తన పూ బిళ్ళ మీద పడే క్షణం కోసం ఎదురు చూస్తూ కళ్ళు మూసుకుని ఉంది.
ఇంక మొహం ఆపుకో లేని రంగడు నేరుగా తన నోటిని ఆమె పూకు అంత లావు తెరిచి మొత్తం నోటి లోకి కుక్కు కున్నాడు. అతని తల తన తొడల మధ్యకి చేరుతుండ గానే తన తోడాలని ఇంకా వెడల్పు చేసి అతనికి మార్గము సులువు చేసిన చంప అతని పదునయిన గోళ్ళు తన వుపస్తు మీద ఉబ్బెత్తుగా వున్న ప్రదేశం లో దిగ గానే అతన్ని తన లోకి లాక్కోవాలని కాళ్ళతో తన వైపు లాక్కున్న చంప ఆతని గొల్ల ధాటికి
’స్స్…అమ్మా…హే….హేయ్….వావ్……..వూ…..అదీ అలాగే….కోరేకేయరా… రంగా… నన్ను తినేసేయ్….ఈ అందమంతా నీదే….రా రా వచ్చి తినెయ్… నా పూకుని ఇష్టమొచ్చినట్టు కొరికెయ్……ఆమ్….మ్….’ అంటూ పిచ్చిగా అరుస్తూ అతన్ని తన పూకు కేసి అదుము కుంటుంది…. ఆమె చర్య కి రంగడి ముక్కు ఆమె పూకు లో చొరబడి ఆమె గొల్లి కేసి వొత్తుకుంది. ఆ వొత్తిడికే ఆమె గొల్లి విల విల లాడి పోయి….టిం….గ్….గ్…..గ్…. మని కొట్టుకుంది.

telugu amma kathalu తమకం ఆపు కోలేని చంప అతని వీపు మీద చేతులతో బరికి తన శరీరం మీదకి లాక్కుంది. అతని బరు వయిన నల్లని శరీరం…ఆమె జున్ను ముక్క లాంటి వెన్న కొండల శరీరం మీద కదులుతూ వుంటే… ఒక నల్లని త్రాచు శ్వేత సర్పాన్ని ఆక్రమించు కుంటున్నట్టుగా ఉంది. ఆ ఇద్దరి శరీరాలు రగిలి పోతున్నాయి కామంతో… అతని పాము లాంటి బెల్లం ఇంకా పంచె లోనే వుందని గ్రహించిన చంప తన చేతిని అతని నడుము వంక పోనించి లాగేసింది దాని ముడిని. లంగోటాతో సహా ఒకేసారి ఊడిన అతని పంచె నుండి వొళ్ళు విరుచుకుంటూ ఎక్కు పెట్టిన విల్లు లాగ లేచింది అనకొండ లాంటి అతని నల్లని రోకలి బండ మడ్డ…. ఒక్క క్షణం దాన్ని కనుల నిండా చూసుకుని తాపం గా మూలుగుతూ…
’ఓయమ్మా…. లంజా కొడకా….రోకలి బండ లాగ పెంచావు నీ మడ్డని…అది గానీ నా పూకులో దిగింది అంటే ఇంక నా పూకు చిరిగి నట్టే…..’ అంటూ వాడిని నేట్టేయ్య దానికి ప్రయత్నించింది. ’అమ్మా గారూ… మీకు ఇబ్బంది లేకుండా దెంగు తాను… ఏమీ భయం లేదండీ…’ అంటూ ఆమెని ఆ బంతి పూల మీదకి నెట్టాడు… రంగడు…
’ఒరేయ్….నీ యమ్మ … దొంగ నా కొడకా…. నీ మడ్డ కానీ నా పూకు లోకి సంత దిగింది అంటే గొంతు లో నుంచి బయటికి వస్తుంది….’ అంటూ అతని గజ దండం మీద చేతిని వేసి నిమురుతూ తోలుని వెనక్కి తోసింది. పెద్ద గడ మాదిరి బయటికి వచ్చింది అతని ఎర్రని గుండు.’అలా ఏమీ లేదు అమ్మా గారూ… దీన్ని శాంతి పూకు లో రోజూ దోపు తాను కదా…. ఒక్కోసారి దాని గుద్ద లో కూడా దెంగు తాను…. దాని లోకే దూరగా మీకు దూరదా… మీరు దాని కంటే డబల్ వున్నారు’ అంటూ తన నిగిడి పొత్తి కదుపు కి తగులు తున్న మడ్డని వంచి ఆమె పూకు బిళ్ళ పెదవుల కేసి ఆనించాడు రంగడు….
అతని తోపుడికి తన బొక్క ఎక్కడ చీరి పోతుందో అనుకుంటూ గట్టిగా కళ్ళు మూసుకుని చేతులు రెండూ బార్ల చాపి దొరికిన బంతి పూల మొక్కల తీగాలని గట్టిగా పట్టుకుని ఏదయితే అదయింది లెమ్మని తన నడుముని అతని మడ్డ గుండు కేసి అదిమింది…అదే సైగ గా భావించిన రంగడు తన నడుముని ఆమె పూ బొక్క కేసి ‘హోప్….’ అంటూ తోసాడు…..
అతని గజదండం నీరు పట్టి చెమ్మ గిల్లి వున్న ఆమె పీట భూమి లో గునపం దిగి నట్టు దిగింది. అతని బలానికి ఆమె పూకు గోడలు చిరిగి పోతాయేమో అన్నట్టుగా బిర్రుగా బిగుతుగా దిగసాగింది ’అమ్మా…..ఆమ్….! స్స్….బండ నాయాల… చెబుతూనే వున్నాను…ఎలారా పోటు వేసేది…. నా కూసాలు కదిలి పొయ్యాయి…. లంజా కొడకా…! ’ అంటూ తోడాలని మడవ బోయింది.

telugu amma kathalu ’అయ్యొయ్యో… ! లేదు అమ్మగారూ….! మెల్లిగా వేస్తాను… కొంచెం ఓపిక పట్టండి… మీ రసాలు నా బెల్లం చుట్టూ అలుముకుని సర్దుకుంటుంది….’ అంటూ మెల్లిగా బయటికి తియ్య సాగాడు తన గజ దండాన్ని…. అది దిగినంత మేరా ఆమె రసాలతో మునిగి మెల్లిగా జారుగా బయటికి రాసాగింది. అది బయటికి వస్తుంటే తన శరీరం లో నుంచి తనకు ఇస్తామయినది ఏదో బయటికి వెళ్లి పోతున్నట్టు ఫీల్ అవుతూ మళ్ళీ అతని నడుముకి తన తొడ లని లంకె వేసి తన నడుము కేసి లాక్కుంది చంప….
రంగడు ఒక్క క్షణం ఆగి ఈ సరి మెల్లిగా తన మడ్డని ఆమె బొక్క లో పొడిచాడు. అతను మొదట పొడిచిన దానికే కసా బిసా అయిన ఆమె మందిరం తేనె రసాలని బొట్లు బొట్లు గా విడవడంతో…. ఈ సారి అతని గునపం జారుగా ఇందాకటి కంటే లోపలి వెల్ల సాగింది అతని మగతనం. ఉబ్బెత్తు వెడల్పయిన ఆమె వుపస్తు మీద చాకు మాదిరి అది కోసుకుని లోపలి పోతుంటే… ఏదో నిప్పు కనిక వెచ్చ గా తన తాపాన్ని తీర్చ డానికి తన లోకి ప్రవేశించి నట్టు గా ఉంది ఆమెకి. అతని మగసిరి తన శరీరం లో కదిలే కొద్దీ ఆమెకి వంటిలో ఏర్పడిన నైరాశ్యం ఫెల పెళ మంటూ విరిగి పడిపోతూ శరీరం లో ఏదో కొత్త శక్తీ వస్తున్నట్టుగా ఉంది. రంగడు తన బారు మడ్డని ఆమె బిళ్ళ నుండి బయటికి లాగి మళ్ళీ మళ్ళీ పోటు మీద పోటు వెయ్య సాగాడు.

telugu amma kathalu అతని ప్రతి పోటుకూ ఆమె వొంటి లోని నరాలు తియ్యగా మూలుగుతూ బిర్రుగా దిగుతున్న అతని బెలకాయకి మనసులో నే జోహార్లు అర్పించుకుంటుంది. ఆమెని దెంగడమే తన కర్తవ్యం అన్నట్టుగా ఆమె తెల్లని కండ పట్టిన వంటిని పిసుకుతూ మోజుగా కొరుకుతూ తన నడుముని ఆమె మొట్ట కేసి కొడుతున్నాడు రంగడు. వాడి ప్రతి దెబ్బకి ఇన్నేళ్ళుగా ఆమె లో నిఘూడ మయి వున్న మదన రసాలు బొట్లు బొట్లుగా ఒక్కోసారి ధారగా బయటికి వస్తున్నాయి. రోకలి బండ దెబ్బలకి నీరు చిప్పిల్లి బయటకి చుక్కలు గా ఎగిరి పడుతున్నట్టు అతని గుభీ గుభీ వాయిమ్పులకి వారిద్దరి మొత్తల మద్య పడి తపక్……. తపక్…….. అంటూ సౌండ్ చేస్తూ అక్కడంతా ఆమె మదన రసాలు ఎగిరి పడుతున్నాయి.గునపాన్ని భూమి లోకి దించి అటూ ఇటూ కదిలించి బయటికి లాగి నట్టు తన బెలకాయని కూడా చంప యోని మట్టానికి దించి అటూ ఇటూ కదిలించాడు రంగడు.
అతని బెల్లం తన యోని లోని గొల్లి కి లోపలి గోడల కండరాలకి ఎన్నడూ తగలని ఆంగిల్ లో తగిలే సరికి ఆమె లైంగిక వంచ కాస్తా తీపి బాధ గా తయారయింది. అతను చేసే వింత చేష్టలకి తన శరీరం కరిగి నీరు అవుతుండగా ఎన్నడూ లేని సుఖం తనువంతా వ్యాపిస్తుండగా ఆమె కంటిలో నుండి వేడి సెగలు ఎరుపు జీరలయి కదం తొక్కుతుండగా చంపకి అప్పటికి మూడు నాలుగు సార్లు భావ ప్రాప్తి అయి శరీరం అంతా తీగలు తీగలుగా ఆపుకోలేని సుఖం మళ్ళీ మళ్ళీ వ్యాపిస్తూ వుండగా తన నడుముని రంగడి మడ్డకి అప్పగించి….’లమ్డీ కొడకా… ఇన్నాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్లి పోయ్యావురా…. నీ యమ్మ! దొంగ నా కొడకా… పూకు ముండా కొడకా…. ఇంక నుండి నా పూకు మొత్తం నీదేరా నువ్వే దాన్ని సాగు చేసి పంట పండియ్యాలి..!.నిన్ను నేను వదలను నాకు కావలసి నప్పుడల్లా నీ నాగలిని నా పొలానికి వాడుకుంటాను…’’అలాగే అమ్మగారూ …! నేను మీ పాలేరు నండి మీరు చెప్పిన పని చెయ్యడమే నా పని… మీకు ఎప్పుడు కావాలన్నా నా నాగలి అప్పుడు అరువిస్తాను… మీ ఇష్టమొచ్చినట్టు వాడుకోండి…’
’దెంగారా… నా రంకు మొగుడా… దెంగు… నా వొంటి లోని మత్తు అంతా నీ దెబ్బతో వదిలి పోవాలి….స్స్….ఆమ్మ్…అమ్…ఆ…హ…’ అంటూ పిచ్చిగా అరుస్తూ అతనికి ఎదురోత్తు లిస్తుంది చంప… రంగడి దంచుడు మెల్లిగా ఊపు అందుకుని ఆమె జి స్పాట్ కి గుభిక్ …. గుభిక్… మంటూ తగులుతుంది. ఒక్కో పోటుకూ ఒక్కో రకంగా చంప కి స్వర్గం చూపిస్తున్నాడు రంగడు…అలా ఒక పడి నిమిషాలు దెంగిన రంగడు ఆమె చంకల్లో చేతులు వేసి గట్టిగా హత్తుకుంటూ పంపు గానీ చివరకి కొట్టి నట్టు ఆమెని అతుక్కుని కుమ్ముతూ….’స్స్స్….ఆ….హా…’ అంటూ…తన మొత్తని ఆమెకేసి అదిమి పెట్టి తన బలాన్ని సర్…సర్…సర్రు… మంటూ పిచికారీ చేసాడు. వెచ్చని రంగడి రసాలు ఆమె పూకులో రెమ్మల్లో పుస్…పుస్సు… అంటూ తగులుతుంటే ఆమెకి హాయిగా ఉంది…. నడుము వెనక బలమయిన తెల్లని తోడాలని లంకె వేసి అతన్ని తన కేసి అదుముకుంటూ ఒక్క సారిగా షాక్ కొట్టినట్టు జలద రిస్తున్న శరీరాన్ని అలా వదిలేసి గట్టి గా అతన్ని కరుచుకు పోయింది చంప….

telugu amma kathalu
telugu amma kathalu

telugu amma kathalu దూరం నుంచి చూస్తె ఒక నల్లని పెద్ద సర్పం శ్వేత నాగుని వాటేసుకుని మెలికలు తిరుగుతూ వున్నట్టు అనిపిస్తుంది.ప్రేమగా అతన్ని ముద్దు పెట్టుకుని పైకి లేచిన చంప అతని పాము ఇంకా గట్టిగా ఇంత లావుగా కనిపిస్తో ఆమె రసాల తడితో మెరుస్తూ వుంటే ఇంత లావు మడ్డ తనలో తుఫాన్ సృష్టించింది అనుకుంటూ దానికీ ఒక లిప్ కిస్ ఇచ్చింది. ఆమె పెట్టిన కిస్ కి అది మళ్ళీ బుసలు కొడుతుంటే రంగడు దానిని కంట్రోల్ లో పెట్టడానికి అన్నట్టు తన పంచని తీసుకుని లంగోటాని బిగుతుగా కట్టుకుని లోపల వేసి కట్టేశాడు. ఇద్దరూ మల్లె యధావిధిగా తమ బట్టలు వేసుకుని ఆ చెరువు గట్టునే నడుచు కుంటూ చంప కారు వదిలిన ప్రదేశానికి వచ్చారు….
ఈ లోపల శాంతి వండిన కూరని టిఫిన్ గిన్నెలో పెట్టి కారులో పెట్టింది.’ఎరా! నేను వెళ్లి వస్తాను…. నా పొలాన్ని చూసుకోవాల్సింది నువ్వే…ఇంక నా చెరువు కూడా నీకే రాసేస్తాను… దాన్ని కూడా బాగా దుక్కి దున్ని సాగు చేసుకో…’ అంటూ నర్మ గర్భంగా మాట్లాడుతూ వాడి కళ్ళల్లోకి చూసింది చంప…’అలాగే అమ్మగారూ!… మీరు ఎలా అంటే.. అలా…ఎప్పుడు కావాలంటే అలా దున్నుతాను…’ ఆమె మాటలని అర్ధం చేసుకున్న రంగడు…చెప్పే మాటలు వింటున్న శాంతి కి ఏమీ అర్ధం కాక తల గోక్కుంటూ కూచుంది.

telugu amma kathalu ఇంటికి వచ్చిన చంప హుషారుగా వుండడం చూసిన ఆమె భర్త చెరువు దగ్గర ఏదో జరిగింది అని కన్నుక్కోడానికి ఎక్కువ సేపు పట్టలేదు… మామూలుగా తను షేవింగ్ చేసుకోవడానికి ముందు ఆమె అతులని గొరగ డానికి ఆమె చీరని తప్పించిన అతనికి ఆమె పూ పెదవులు ఎర్రగా దోర మగ్గినట్టు వుండడం చూసి
’ఏమి జరిగింది చెరువు దగ్గర….?’ అంటూ నిల దీసాడు చంపని…మొదట ఏమీ లేదని గునిసిన చంప, మొగుడు రెట్టించే సరికి….’అవును….నా చెరువు నా ఇష్టం…దానిని వేరే వాడికి కౌలు కిచ్చాను….మీరు ఇచ్చిన చెరువు మాత్రం అక్కడే ఉంది…’ అని తెగేసి చెప్పింది

మా యొక్క పాపులర్ తెలుగు వెబ్సైట్లు

 http://telugustorieskathalu.website

http://www.telugustorieskathalu.biz

http://freetelugusexstories.com

http://telugu-sexstories.net

http://telugumasala.website

http://telugusexstorieslo.com

http://telugusexstories.website

http://telugusexstorieskathalu.net

http://telugusexstories.desi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *