పూకులో దూరిస్తేనే లవ్

telugu sex stories మహిమ ఒక్క క్షణం ఆలస్యం చేయకుండా వెళ్ళి తలుపు తీసింది. మనోహర్ నవ్వుతూ ఆమెని చూస్తున్నాడు.

చుట్టూ ఎవరైనా చూస్తారన్న స్పృహ కూడా లేకుండా మనోహర్ ని హత్తుకుంది.

“హలో! …

ఆఫీస్ బాస్ తో 33

telugu sex stories మా పెళ్లి అయిన ఐదో సంవత్సరములో జరిగిన అనుభవము.
అప్పటికి జయ శృంగార విశ్వరూపము నాకు అంతా తెలిసింది.పూర్తిగా సప్పోర్టు చేస్తున్నాను.
ఆనందిస్తున్నాను కూడా.
ఒక రోజు రతి సుఖములో …

నా శృంగారాలు 33

telugu sex stories శనివారం కాలేజ్ అయిపోయిన తరువాత ఇంటికి వెళ్తూ రేపు మమ్మల్ని సినిమా కి తీసుకోని వెళ్తానని చెప్పావు గుర్తుందా అని అంది రజియా, హా గుర్తుంది ఎవరెవరు వస్తున్నారో చెప్తే …

నా శృంగారాలు 32

telugu sex stories నాకు ఆరోగ్యం బాగాలేదని తెలిసి మా ఊరి నుండి పెదనాన్న పెద్దమ్మ నన్ను చూడటానికి వచ్చారు, ఇంటి వాస్తులో లోపం ఉంటే ఇలాగె జరుగుతుంది మీరు ముందు ఇల్లు మారండి …

ఆఫీస్ బాస్ తో 30

telugu sex stories ఈ rOju మామూలు కంటే త్వరగా అయిపొయింది”అన్నది జయ నవ్వుతూ.
“సారీ,వుద్రేకము తట్టుకోలేక పోయాను”అన్నాను దిగులుగా.
“పర్వాలేదు లెండి,అన్నయ్య గారు వున్నారుగా, ఆయనతొ నాకు రెండుసార్లైనా అవుతుంది”అన్నది.
నాదాన్ని బయటికి …

డెలివరీకి భార్య పుట్టింటికి, వండిపెట్టడానికి వచ్చిన మరదలు 4

telugusex stories తెల్లారు ఝామున నాలుగు గంటలకి సెట్ చేసిపెట్టిన అలారం మోగింది. దాని నెత్తిన ఒక మొట్టుమొట్టు మొట్టి పైకి లేచాను. బ్రష్ చేసుకుని ఫ్రెష్ అయ్యి బయటకొచ్చాను. అదెప్పుడు కప్పుకుందో పల్చటి …

నా శృంగారాలు 25

telugu sex stories నేను నాకు వస్తున్న కలను చెప్పడం మొదలుపెట్టాను,

అది ఒక సముద్రతీరం, పున్నమి రోజు కావడం వల్లనేమో చంద్రుడు సూర్యుని వలే ప్రకాశిస్తున్నాడు, ఆ పున్నమి వెలుగులో సముద్రతీరం స్పష్టంగా …