ఫర్జానా తో షాప్ లో

telugu sex stories “ఫర్జానా తో షాప్ లో” వదిన వెళ్ళిన తర్వాత..నేను షాప్ లొ కి వెళ్ళాను..ఫర్జాన కొసం వెతికాను..
ఫర్జాన లెదు..పైన వుంది ఎమొ అని అక్కడ వున్న సేల్స్ గర్ల్ ని అడిగాను..తను ఫర్జానని పిలిచారు..ఫర్జాన కిందకు వచ్ఛింది
“రండి సార్..మేడం ఇప్పుడె వెళ్ళిపొయారు..ఇప్పటికి వరుకూ వెయట్ చెసి…” అన్నాది
“ట్రాఫిక్ లొ వుండి పొయాను..మొబయిలు కూడ స్విచ్ ఆఫ్ అయ్యింది..నేను వెల్తాను” అన్నాను
“అయ్యొ సర్ అప్పుడె వెల్తారా..రండి మీరు అస్సలు షొప్ చూడలెదు…” అన్నాది
“మళ్ళీ వస్తాను….” అన్నాను… కని నా మనసులొ వెళ్ళాలి అని వుంది..
“రండి సర్..ఇది లుంచ్ టైం షాప్ కి ఎవరూ రారు..మాకు ఫ్రీ టైం” రండి అని మళ్ళీ అడిగింది.. నేను సరె అని పైకి వెళ్ళాము

ఫర్జాన తన షాప్ ని చూపిస్తుంది….”ఇవి బ్రా సెక్షన్, ఇవి పాంటీస్ సెక్షన్, ఇవి జాకెట్స్”, అల అల…
“మా షాప్ లొ మెన్స్ కు కూడా వుంటాయి సర్…కాకపొతె స్టాక్, వెరైటీస్ తక్కువ వుంటాయి..కాని మంచి క్వాలిటి వుంటాయి..”
“మీ సైజులు…హ్మ్మ్మ్మ్…బనియను..90…ఇన్నర్..100…” అన్నాది
“అంత కర్రట్గా ఎలా చెప్పరు” అన్నాను
“మా ప్రొఫెసన్ ఇది సార్.. బాడి చూసి సైజులు చెప్పగలము..” అన్నాది
“చూపించమంటార ఎమన్నా..” అన్నాది..
హ్మ్మ్.. చూపించు నీ పూకు లొతుని….. అని అందాము అనుకునా..
“ఇప్పుడు వద్దు..కాని ఒక హెల్ప్ చెయ్యండి” అన్నాను
“బాడి చూసి సైజులు చెప్పె టాలెంట్ నాకు కావాలి..నాకు నెర్పిస్తారా” అన్నాను
“సర్ అది అనుబవము మీద వస్తాది..కొన్ని ట్రిక్స్ చెప్తాను…ఐనా మీకు ఎందుకు సర్ ఇది..” అన్నాది..
“ఎదొ సరదాకి…” అన్నాను

వదిన తొ సరసం

“విద్య ఎదీ ఫ్రీ గా చెప్పకూడదు..గురు దక్షిన ఎమి ఇస్తారు” అన్నాది
నీ నొట్లొ నా మొడ్డ పాలు పొస్తాను..అరొగ్యానికి మంచిది.. అని అందాము అనుకునా
“తులం బంగారం ఇస్తాను” అని నా నొట్లొంచి వచ్ఛింది…
తను గట్టిగా నవ్వింది..”సర్…. మాకు తులం బంగరం ఇచ్ఛేది వెరెదానికి…” అని మళ్ళీ నవ్వింది..
ఇతె 2 తులలు ఇస్తాను..ఒకటి నీ పూకుకి..రెండొది ట్రిక్స్ కి… అని అందాము అనుకునా..
“పొని మీరె చెప్పండి ఎమి ఇవ్వమంటారొ” అన్నాను
“మీ వదిన పెళ్ళి షాపింగ్

మొత్తం మా షొప్ లొ చెయ్యండి..మీ వైపు నుంచి కూడా” అన్నాది
ఇతె మా నాన్న, అన్నయ, బావ కూడా వస్తారు వారితొ వెయ్యించుకొ..అని అందాము అనుకునా
“ఇది ఎంత పని..మా షాపింగ్ ఇక్కడె..” అన్నాను
“అయితె షాపింగ్ అయిన తవాత రండి నేర్పిస్తాను” అన్నాది..
“ఎక్కడెనా ముందు నేర్పించిన తర్వాత కదా..గుర్ దక్షిన ఇచ్ఛేది” అన్నాను
“నేరుచుకుని…తర్వాత్ షాపింగ్ కు రాలేదు అంటె” అన్నాది
దెంగిన తర్వాత మొడ్డ రసం చిమ్మకుండా వెళ్ళేవాడిని కాదు నేను..అని అందాము అనుకునా
ఇది మరీ బుసినెస్స్ గురుంచి అలొచిస్తుంది అనుకున్నా..
దీనికి బుసినెస్స్ కావలి..నాక్కు దాని పూకు కావాలి…
“సరె ఇప్పుడె షాపింగ్ స్టార్ట్

చెస్తాను.. నాకు ఒక ఇన్నర్ ఇవ్వండి…” అన్నాను
“కెష్ ఆ…కార్ద్ స్వెప్ చెస్తారా” అన్నాది
కార్ద్ నీ పూకులొ స్వెప్ చెయ్యనా…అని అందాము అనుకునా
“కార్ద్ స్వెప్ చెస్తానూ..” అన్నాను
“చూడండి ఎ కలర్స్ కావలి” అని కొన్ని ఇన్నర్ లు చూపించింది
“ఫుల్ల్ ఆ… హాఫ్ ఆ” అన్నాది
నేను దెంగితె ఫుల్ల్ గానె దెంగుతా… హాఫ్ దెంగను…అని అందాము అనుకునా
“నేను హాఫ్ వెసుకుంటాను…” అన్నాను
నాకు నచ్ఛిని ఒక కలర్ తీసుకుని “ఇది ఒకె” అన్నాను

“ఇప్పుడు నా సైజులు చెప్పండి…” అన్నాది
అది తెలిస్తె… నీ సైజులుతొ ఒక బొమ్మ తయారు చేసుకుని..రొజు దానికి నా మొడ్డ రసం కొట్టెవాడిని..అని అందాము అనుకునా
“నాకు తెలియదు…అందుకె కదా మిమ్మల్ని అడిగింది..” అన్నాను
“ట్రై చెయ్యండి.. మీకు వచ్ఛింది.. చెప్పండి..” అన్నాది..
తను తన బాడిని లూసుగ వదిలెసి నన్ను చూస్తున్నాది
నాకు సైజులు చెప్పడము రాదు కాని సైజులు మార్చడం వచ్ఛు..
బత్తాయి లంటి బాయలను బొబ్బాసకాయ లగా చెయ్యగలను…
క్యాబెజి లంటి గుద్దని.. గుమ్మడికాయ లాగ చెయ్య గలను..
రొజా పువ్వు లాంటి పూకును.. కాలిఫ్లవర్ లాగ చెయ్యగలను..
“34…32..34..” అన్నాను
“ఎదొ అల చెప్పారు…” అన్నాది
…..ఎవొ కొన్ని ట్రిక్స్..చెప్పింది…
తను చెప్తుంది కాని.. నా ఊహలు అన్నీ తన మీదె వున్నాయి…
దగ్గరగా తన పెదాలని చూస్తుంటె.

చంపెసావు అల్లుడు

.కొరకాలి అని వుంది
మొహం మీద ఎ మచ్ఛా లేని ఆ తెలుపును చూస్తె..నా పంటి తొ గాట్లు మచ్ఛలుగా పెట్టలని వుంది..
తను ఒంగున్నప్పుడు..తన బయల చీలికి చూస్తె.. ఆ చీలిక మద్యలొ నా మొడ్డ పెట్టి అడించాలి అని వుంది..
ఒక్క వెంట్రుక కూడ లెని ఆ చెతులుని చూస్తె.. నా మొడ్డ రసాని అక్కడ విత్తనాలుగా పొసి…అక్కడ వెంట్రుకలను మొలిపించాలి అని వుంది..
“సార్ వింటున్నార…” అని అంటుంది..
నేను ఈ లొకము లొకి వచ్ఛీ.. “హ్మ్మ్ వింటునా” అన్నాను
“ఇప్పుడు మళ్ళీ చెప్పండి నా సైజులు” అన్నాది
నేను ఎదో చెప్పను..
“ఇప్పుడు కొంచెం కరెక్ట్ గా..చెప్పారు” అన్నాది
“సరె..ఇప్పుడు మా స్టాఫ్ ని పిలుస్తాను.

.వాళ్ళ సైజులు చెప్పండి..” అని కిందకి ఫొను చేసి అందరని రమ్మనాది..
నాకు కొంచెం షాక్ వేసింది.. ఎంటి ఇప్పుదు అందిరివి చెప్పాలా..అస్సలు ఇది బట్టలు షాప్ ఆ..లెక లంజల కొంపా అని..
ఆ షాక్ నుంచి తేరుకొవడం లొపే..3 ముగ్గురు అమ్మయిలు పైకి వచ్ఛి లైన్లొ నుంచిని వున్నారు..
“ఈ అమ్మయి పేరు..అపర్న…ఇవిడవి చెప్పండి..” అని అన్నాది
నేను ఎదో చెప్పను..
“ఈ అమ్మయి పేరు..సుజాత…ఇవిడవి చెప్పండి..” అని అన్నాది
నేను ఎదో చెప్పను..
“ఈ అమ్మయి పేరు..నజీర…ఇవిడవి చెప్పండి..” అని అన్నాది
నేను ఎదో చెప్పను..
“మీరు కిందకు వెళ్ళండి” అని అన్నాది.. అమ్మాయిలు వెల్లిపొయారు..

“సార్ మీరు అందరికి సరిగ్గా చెప్పలేదు..మీకు కొంచెం ఎక్స్-పీరిఎన్సె కావలి..మీరు మళ్ళీ వచ్ఛినప్పుడైనా కర్రెట్ గా చెప్పాలి..లేక పొతె ఈ టీచర్ కి కొపము వస్తాది..” అని అన్నాది
కర్రెట్గా చెప్తే..ఇంకొ రెండు సార్లు ఎక్కువ దెంగించుకుంటవా.. కొపము వస్తె కొంప్ప దీసి నా మొడ్డని కొరుకుతావా…అని అనాలనుకున్నా
సరె మళ్ళీ చుద్దాము దీని పని అని బయలుదేరుతున్నా
“సర్.. మీ ఇన్నర్ ఒక సారి ట్రై చెసుకొండి..” అని అన్నాది
“ఇన్నర్ ఎల ట్రై చెస్తాము….” అని అన్నాను
“తర్వాత అది సరిపొలెదు అంటె…ఎక్స్చంజు కస్టం..సర్” అని అన్నాది..
అవును నీ పూకులొ మొడ్డ రసాని తీసి వెరె పూకులొ వెయ్యాలంటె కస్ఠం…అని అనాలనుకున్నా
“దీనికి ట్రైల్ పీస్ వుండవుగా…” అన్నాను
“మాకు కస్టమర్స్ ఇంపార్టెంట్..వెసుకుని చూడండి..సరిపొకపొతె..ఆ పీస్ ని మళ్ళీ కంపనీ కి పంపించెస్తాము…మీకు వేరేది ఇస్తాము..” అన్నాది
సరె అని డ్రెస్సింగ్ రూం లొకి వెళ్ళి పాంట్ ఇప్పి…నా ఇన్నర్ విప్పి..కొత్తది వేసుకుని..
“సరిపొయింది..” అన్నాను
“ఒకసారి బయటకు రండి… చూస్తాను” అన్నాది
ఎంటి ఈ రొజు నాకు కలిసి వస్తుంది.

శోబననికి ముందు బట్టలు లేకుండా పూజలు

.ఈ రొజు దీని పూకు దొరకాలని..నా కుల దెవత కి నమస్కారము చెసి బయటకు వచ్ఛాను..
ఫర్జానా నా ఇన్నర్ ని చూసి “అవును సరిపొయింది…ఆ షర్ట్ తీసెసి ఒక ఫొటొ తీయించు కొండి… మీ ఫొటొ కూడా హోర్దింగ్ కింద రొడ్ సెడు పెట్టొచ్ఛు” అని నా మొడ్డ మీద చెయ్యి వేసింది…
వెంటనె నేను తన నడుము మీద చెయ్యి వేసి నొక్కాను…
“ఎమిటి సార్ అలా నొక్కారు..కందిపొతాది…” అన్నాది
“సారి.. అక్కడ చెయ్యి వెస్తె కంట్రొల్ చేసులొకపొయాను..” అన్నాను
“కంట్రొల్ వుండాలి సార్..లెకపొతె చలా కష్థం…” అని మళ్ళీ తన చెతుతొ నా మొడ్డని పట్టుకుంది…
నేను నా రెండో చెయ్యి..తన నడుముకి రెండో పక్క వెసి మళ్ళీ నొక్కాను..
“హ్మ్మ్మ్….కందిపొతాది అని చెప్పాన..” అని అన్నాది
“ఎది చూసుకొ..కందిందొ లెదొ…” అన్నాను
“ఆ నొక్కుడెకే కందిపొతదా..ఎదొ సరదాకి అన్నాను..” అన్నాది
నేను రెండు చెతులతొ ఈ సారి

కొంచెం గట్టిగా నొక్కాను…
“ఈ సారి నిజముగా కంది పొయి వుంటాది..చూసుకొ” అని అన్నాను
“హ్మ్మ్మ్మ్…” అని చూడిధర్ పైకి ఎత్తుకుని తన నడుముని చూసుకుంటుంది…
నా మొడ్డ ఆ చిన్న నడుము చూసి గట్టిపడింది..
తను..నా మొడ్డని గట్టిగా నొక్కి..”ఇప్పుడు చూసుకొండి..మీది కూడా కందిపొయి వుంటాది” అన్నాది
“అబా….” అని నేను గట్టిగా అరిచాను..”అలా నొక్కెసావు ఎమిటి..” అని ….పక్కకి తిరిగి…. ఇన్నర్ కిందకి జరిపి నా మొడ్డ ని చూస్కుంటున్నాను..
“కందిందా…” అని అడిగింది..
“నువ్వె చూడు..” అని నా మొడ్డని తన వైపు చూపించాను..
తను వెంటనె “కళ్ళు మూసుకుని..బాబొయి చ్ఛిచ్ఛి..” అన్నాది
“ఎవరిది చూడలెదా…” అని ఇన్నర్ వేసుకుని “కళ్ళు తెరువు..” అన్నాను
తను కళ్ళు తెరిచి..”మీ వాడు పెద్దొడు అయ్యాడు.. వెళ్ళి ఆ రూం లొ కొంచెం సేపు కూర్చుండి.. మీ వాడు శాంతించిన తర్వాత రండి..” అని రూం చూపించిది..
“నేను ఒక్కడినె ఐతె బొరు కొడతాది..మీరు రండి..” అన్నాను
“ఊరికెనె ఎవరు రారు” అన్నాది
“సర్లె..తులం బంగరాం ఇస్తను రండి” అన్నాను
“సరె పదండి…” అని రూం వెపు వెళ్ళింది
ఆ రూం లొ కింద పరుపు, బెడ్ షీట్, దిండు.. తాగడనికి నీళ్ళు.. అట్టాచ్డ్ భాత్రూం వున్నాయి..

నేను వెళ్ళి బెడ్ మీద కూర్చున్నాను..తను వచ్ఛి నాకు దూరంగ కూర్చుంది..
“ఇబ్బంది గా విప్పెనా..” అన్నాను
“ఎమిటి..” అన్నాది
“నా ఇన్నర్” ని తీసెసాను… తనని చూసాను.. ఈ సారి తను బయపడలేదు..
“నాది నీకొసమె ఎగిరి ఎగిరి పడుతుంది..” అన్నాను
“నేను ఎమి చెయ్యను..” అన్నాది
“నీలంటిదె..నేను ద్రౌపది లాంటి పతివ్రతను…

ఇదుగురు కంటె ఎక్కువ మంది తొ దెంగించుకోను అన్నాదట ” అని అన్నాను
తను నవ్వి..”అంటె ఎమిటి” అన్నాది
నీ పూకులొ ఎన్ని మొడ్డలు దూరి వుంటాయి..నాది కూడ పెట్టుకో…అని అనాలని కున్నా
మల్లి తను ఫీల్ ఐతె ఇచ్ఛె పూకు ఇవ్వదు ఎమొ అనుకుని
“ఎమొ తెలియదు..అలా వచేసింది…” అన్నాను
తను కొంచెం ముందిగి జరిగి.. నా మొడ్డను పట్టుకుని.. ముందికి వెనకకు ఆడిస్తుంది..
“నువ్వు విపొచ్ఛు కాద..” అన్నాను
“నేను విప్పను” అన్నాది
“నేను విప్పనా” అన్నాను
“ప్లీస్” అని తన సొల్లు ఒకటి పిసికాను..
తను ఇంకొంచెం దగ్గరికి వచ్ఛింది..
“ప్లీస్” అని మళ్ళీ తన సొల్లు ఒకటి పిసికాను..
తను ఇంకొంచెం దగ్గరికి వచ్ఛింది..

ఫర్జానా తో షాప్ లో

తన ముఖాన్ని.. చెతులొకి తీసుకుని..మొహమూ మీద ముద్దులు పెట్టి… పెదలాను చప్పరించి.. వాటిని కొరికి..వదిలాను..
“అంత మొటుగా చేస్తె..వెళ్ళిపొతాను” అన్నాది
తన ముఖాన్ని ఈ సారి నెమ్మదిగా..

చెతులొకి తీసుకుని..మొహమూ మీద ముద్దులు పెట్టి… పెదలాను చప్పరించి.. వాటిని కొరికి..వదిలాను..
“ఇలాగ ఒకెనా” అన్నాను
“ఒకె” అని నవ్వింది…
“బట్టలు విప్పు.. నాకు నీది చూడాలని వుంది..” అన్నాను
తను మంచం మీద నుంచి లేచి ఒక ఒక్కటి విప్పేస్తుంది..
ముందు తన టాప్ విప్పేసింది..
చెతులు వెనక పెట్టి..తన బ్రా విప్పేసింది..
లెగ్గిన్ విప్పెసి..తన పాంటీ కూద్ద విప్పేసింది..
తను పాంటీ విప్పగానె కొంచెం గాటుగ వాసన వచ్ఛింది..అంటె తను కొంచెం కార్చెసింది అని అర్ద మయ్యింది..నేను తన పాంటీ చూసాను..దాని మీద మరకలు వున్నాయి.
ఒక మినిషంలొ తను పూర్తిగ నగ్నంగా తయ్యారు అయ్యింది..
తను అలా స్పీడ్ గా చెస్తుంటె బట్టలు విప్పె మజ్జా ను ఆస్వాదించ లెకపొయాను
తను వచ్ఛి నా పక్క న కూర్చుంది..
నా గుండె వెగం పెరిగింది…తనని అలా చూస్తుమంటె..
పైనుంచి కిందకి చూసాను… బాయాలు కొంచెం పెద్దగా వున్నాయి..కొంచెం జారిపొయయి.. బొద్దు గుండ్రంగా వుంది.. కింద బాగ జుట్టు వుంది..తన పూకు కనిపించటం లెదు..
“మీరు కింద గీసుకొరా..” అన్నాను
“చెసుకుంటాము..చలా రొజులు

అయ్యింది” అని చెప్పింది..
తురక పూకు నీట్ గ చూడలెదు అని కొంచెం బాదపడ్డాను
“నువ్వు చేసి పెడతావ” అని అడిగింది..
నా గుండె వేగం మళ్ళీ పెరిగింది.. “ఇక్కడా” అన్నాను
“ఇక్కడె..వుండు…రెజర్ తీసుకుని వస్తా..” అని లేచి బాథ్రూం లొకి వెళ్ళి .. మగ్ లొ నీల్లు…రెజర్ ….క్రీం తీసుకుని వచ్ఛింది
“నువ్వు లెగు” అంటె..నేను మంచం మీద నుంచి లెచాను…తను బెడ్ మీద ఒక దుప్పటి వేసి..తను పొడుకుని..కాలు వెడం చాపి..”చెయ్యి” అన్నాది
నా చెతులు వనుకుతున్నాయి..నేను కొంచెం నీలు తీసుకుని తన పూకు వెంట్రుకులు మీద వేసి..క్రీం తీసుకుని..అక్కడ మొత్తం క్రీం రాసాను..
“ఒయి…నీ చేతులు వనుకుతున్నాయి..జాగ్రత్తగా చెస్తావా లెకపొతె గాట్లు పెడతావ..” అన్నాది
నేను ఎమి మట్లాడ లెదు..స్లౌ గా తన పూకు మీద వెంట్రుకులు తీయడం స్టర్ట్ చెసాను.. (నాకు పూకు వెంట్రుకులు తీయడం అలవాటె.. మా అమ్మకి, అక్కకి నేను తీస్తుంటాను..)
కొంచెం సేపటికి అక్కడ బాగ నీట్ గ షెవ్ చెసాను
తను అది చూసి..”చాల బాగ చెసావు….” అని తను బెడ్ నుంచి లేచి..ఇందాక వేసిన బెడ్ షీట్ తిసెసి..తను బాథ్రూం కి వెళ్ళి ..తలుపు వేసుకుంది..

బాథ్రూం లొంచి తను ఉచ్హ పొసుకునె సౌండ్ వచ్ఛింది..అది వినగానె నా మొడ్డ గట్టిపడింది..నేను నా షర్ట్ విప్పెసి నేను నగ్నం గా అయ్యాను..
తను బయటకు వచ్ఛినప్పుడు చూసను..

తన పూకు మీద్ద నీళ్ళ చుక్కలు వున్నాయి..సోప్ వాసన కూడా వచ్ఛింది..అంటె తను తన పూకు క్లీన్ చేసుకుని వచ్ఛింది..
నేను తనను దగ్గరికి లాగుకుని..మంచం మీద పడేసి..తన మొహము మీద ముద్దులు పెట్టాను..
తన మొహం మీద ముద్దులు పెడుతూ. తన తొడలు మీద చెయ్యి వెసి.. తన తొడలను నిమిరాను
తర్వాత తన మెడ మీద, తన యద మీద ముద్దులు పెట్టి, తన బాయలు బాగ పిసికాను..తన ముచ్చికలు బాగ నలిపాను..వాటిని నా నూట్లొ పెట్టుకుని బాగ చీకాను…తను నా మొడ్డ పట్టుకుని ఆడిస్తుంది..
“మొడ్డ చీకుతావా..” అని అడిగాను..
తను లేచి..నా మొడ్డని ఒక్కసారిగా నొట్లొ తీసుకుంది.. అప్పటికె చాలా సేపు నుంచి ఎగిరి పడుతుంది.. ఎక్కువ సేపు వుండదు అని నాకు అర్దమయ్యింది..తను అలా చేస్తుంటె..”స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్” అనె సౌండ్ తొ తన నొట్లొ కార్చెసాను..
“చెప్పొచుగా..వచేస్తుందీ అని..అల నొట్లొ కక్కకపొతె…”అన్నాది
“సారి..” అన్నాను..తన బాయలు నిముర్తూ…
“ఇంకా చీకమంటావా” అన్నాది
“నేను నీది చీకిన తర్వాత అప్పుడు..” అని నాకు ఎప్పటి నుంచొ చూడలని కొరిక తీరబొతుంది అని అనందంతొ తన తొడల మద్యలొ చేరి.. తన కాలు విడదీసాను..
అందరికి వుండెలాగ వుంది..కని ఎదొ తెలియని ఆనందం..
కళ్ళు ఆర్పకుండా. అలా పూకుని

వదిన తొ సరసం

చూస్తునే వున్నాను..
“ఒయీ.. ఎదొ మొదటిసారి చూస్తున్నటు చూస్తున్నావు..అందరికి అలాగె వుంటాది…చెస్తావా..అలా చూస్తునె వుంటావా..” అన్నాది
అప్పుడు తన పూకుని ముద్దు పెట్టుకుని..పూకుని నాకటం స్టార్ట్ చేసాను…
ఎంత సేపు నాకనొ తెలియదు.. కొంచెం సేపటికి అక్కడ నుంచి రసాలు కరాయి..
“చంపెస్తున్నావు రా బాబు..అంత సెపు

నాకితె నాది అరిగిపొదు.. అయిన బలెగా నాకావు..నాకు కూడా కార్పించావు..” అన్నాది
నేను నా మొడ్డ తన బంతులు దగ్గరికి తీసుకుని వెళ్ళి..”నీ బంతులు దెంగుతా..” అన్నాను
సరె అని తను రెందు బాయలను పట్టుకుంది.. నేను తన రెండు బాయలు మద్య నా మొడ్డ పెట్టి కొంచెం సెపు వూగాను..
అలా వుగూతూ నా మొడ్డని తన పెదాలని టచ్ చెస్తున్నా..తన పెదలను కొంచెం తెరిచి పెట్టింది..నేను ముందికి వెనకకు వూగి నప్పుడల్లా నా మొడ్డ ని తన పెదలను తాకుతూ తన నూట్లొ కి వెళ్ళ్తూ తొస్తున్నా..
అలా కొంచెం సెపు చెసి.. తన పూకు దగ్గరకు వెళ్ళా.. నా మొడ్డని తన పూకు మీద రుద్ది..తన పూకులొ పెట్టను..
“ఒయీ..కాండొం పెట్టుకొ…” అని దిండు కింద వున్న కాండొం ఇచ్ఛింది..
“ప్లీస్ నాకు కాండొం లెకుందా దెంగలి అని వుంది..ఈ పూకుని..” అని అన్నాను..
“అందరిని కాండొం లెకుండా దెంగుతావ..” అన్నాది
“నా జీన్స్ పొకెట్ లొ ఎప్పుడూ కాండొమ వుంటాయి…ఒక్కసారి ఈ పూకుని కాండొం లెకుండా చెస్తాను..” అన్నాను
“ఒయీ..నువ్వూ నీ పిచ్చి..” అన్నాది నవ్వుతూ
నా మొడ్డ తన పూకులొకి జారుకుంటూ వెల్లిపొయింది.. మళ్ళీ బయటకు తేసి మళ్ళీ లొపలికి పెట్టను.. మళ్ళీ జారుకుంటూ వెళ్ళింది…
“ఒయీ..ఇందాకటి లాగ..తీరికగా చెయ్యకు…

కొంచెం ఫాస్ట్ గా దెంగు..” అన్నాది
నేను మొడ్డ వూపడం కొంచెం ఫాస్ట్ పెంచాను…
“ఒయ్యి లొపల కొట్టకు…” అన్నాది..
“ప్లీస్.. లొపలా” అన్నాను..
“లొపల అస్సలు వద్దు..కవాలంటె నా మొహం మీదొ, బాయలు మేదొ, బొద్దు మీదొ కార్చు..”
“ఐతె నీ చెతులు మీద కొడతా” అన్నాను
“అదెమి ఆనందం..నీ ఇష్థం” అన్నాది
తనని దెంగినంత సేపు.. తన రెండు సొల్లు పిసుకుతూ, తన బొడ్డుని..నిమురుతూ..తన పెదాలను ముద్దుపెట్టుకొవడము చెసాను..
“నాకు వచేస్తుంది..చెతులు కట్టుకొ” అన్నాను
తను రెండు చెతులు బాయలు మీదుగ కట్టుకుంది..నేను తన మీద నుంచి లేచను..నా మొడ్డని తనకు దగ్గరిగా తీసుకుని వచ్ఛి..నా చెతితొ నా మొడ్డ పట్టుకుని రెండు వూపులు ఊపాను..నా మొడ్డ రసం తన మొహము, పెదాలు, యెద, చెతులు మీద కారిపొయింది..

“ఇక లెగు లేటు అవుతుంది..నాకు ఇక కస్టమర్స్ వస్తారు..” అన్నాది
“నేను ఇంకా నీ గుద్ద దెంగలేదు…” అన్నాను..
“నేను ఎమన్నా బొక్కలు దెంగె కంపనీ నడుపుతున్నానా…నొరూ, పూకు, గుద్ద.. అని పెకెజె మట్లాడుతున్నావు….గుద్ద దెంగుడు మళ్ళీ ఎప్పుడైన చూదాము.. లే..” అంటూ నన్ను తొసి బాథ్రూం లొకి దూరుంది..
తను బయటకు వచేటప్పడికి నేను బట్టలు వేసుకుని ఉన్నాను..
“థెంక్స్.. నేను బయలుదెరతాను..” అని బయటకు వచ్ఛాను..
“మళ్ళీ వచేట్టప్పుడు తులం బంగారం మర్చిపొకు.” అని చెప్పింది.
సరె అని..తల దించుకుని షాప్ నుంచి బయతకు వెళ్ళి.. కార్ స్టర్ట్ చెసాను..

మా యొక్క పాపులర్ తెలుగు వెబ్సైట్లు

 http://telugustorieskathalu.website

http://www.telugustorieskathalu.biz

http://freetelugusexstories.com

http://telugu-sexstories.net

http://telugumasala.website

http://telugusexstorieslo.com

http://telugusexstories.website

http://telugusexstorieskathalu.net

http://telugusexstories.desi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *