చెబితే వినాలి శివా..ఇంకొక రోజు అని చెప్పానుగా.

telugu sex stories అబ్బా…..శివా….నీకే చెబు తుంటా…..వదులు…..”(చేతులు విడిపించుకోడానికి ప్రయాసిస్తోంది, ప్రయోజనం శూన్యం.)
నేను తన పొట్ట మీద నా చేతులు బిగించి ఇంకా దగ్గరకు లాక్కుని, తన చెవికి క్రిందుగా, మెడమీద ముద్దు

సార్ ఇవన్నీ నాకు ఇష్టం ఉండవు దయ చేసి వదిలేయండి

Telugu sex stories “సార్ ఇవన్నీ నాకు ఇష్టం ఉండవు దయ చేసి వదిలేయండి” మరునాడు ఉదయాన్నే అందరికన్నా ముందే లేచిపోయాడు సుచేత్ . . .ఒక్కొక్కరినే నిశితంగా గమనించసాగాడు.అందరికన్నా ముందు లేచింది ఓఫియా …

అమ్మ….సచ్చినోడా…కుచ్చేసావా

Telugu sex stories మాహి బెడ్ రూమ్ లోకి వొస్తూ బెడ్ మీద ముగ్గురిని చూసి నవ్వుతు “అయి పోయిందా…మీ స్పెషల్ షో…”అంది. వదినను చూసి నవ్వుతు “వదినా …సూపర్ గా ఉన్నావు ఈ

హాపీ ఫామిలి Episode over

Telugu sex stories బెడ్ మీద వెల్లకిలా పడుకొని ఉంది అక్క పద్మ. పక్కనే

కూర్చున్నాడు రవి. అక్క బలిసిన తొడల వంక ఆబగా

చూస్తున్నాడు.

“ఒరేయి తమ్ముడూ ఇప్పటికే చాలా పొద్దు పోయిందిరా.…

హాపీ ఫామిలి part 6

Telugu Sex Stories “ఒరేయి తమ్ముడూ నాకు సిగ్గుగా ఉందిరా బాగోదురా. నువ్వు

బయట ఉండరా. నేను చిచ్చు పోసుకొని వస్తాను” అంది అక్క రవి ని

బతిమాలుతూ.

“అక్కా అక్కా నా మాట

హాపీ ఫామిలి part 5

Telugu sex stories “ఒరేయి తమ్ముడూ బడ్డు వెధవా అక్కదంతా చండాలంగా ఉందిరా…అబ్బా..ఇస్స్..ఏమి చేస్తున్నావురా… హా అమ్మా ఇదేంట్రా బాబూ ఇంత సుఖంగా ఉంది..ప్రాణాలు ఎటో పోతున్నాయి…..రాజా..నా ముద్దుల రాజా….ఉమ్మ్మ్..ఎక్కడ నేర్చుకున్నావురా ఈ వెధవ …

హాపీ ఫామిలి part 4

Telugu sex stories “ప్లీజ్ అక్కా నేను సాయం చేస్తానక్కా. అంతేనక్కా ఇంకేమీ
చెయ్యనక్కా”అన్నాడు రవి.
“సరేరా నీ ఇష్టం కానీ అమ్మకు తెలీకుండా చెయ్యి. అమ్మకు
తెలిస్తే చంపుతుంది.” అంది పద్మ
“ఓకే …