ఇద్దరిని దున్నితే ఓ పనైపోద్ది గా

telugu sex stories మాఆవిడ ఐదో నెల కడుపుతోఉండగా మేము ఇల్లు మారాల్సినఅవసరం వచ్చింది.  నాతోపని చేసే గుర్నాధం వాళ్ళింట్లోపక్కపోర్షన్ ఖాళీగా ఉంది వచ్చి ఉండమన్నాడు.  వెంటనేనేను నా పెళ్ళాం హారతికొత్త ఇంట్లో చేరిపోయాం.   …

తన పూరంధ్రాన్ని వెడల్పు చేసుకుంటూ

telugu sex stories నేను వేలు తీసి,నా అంగంతో బెత్తంలా, తన పూరమ్మల మీద మెత్తగా చరిచాను….
” శివా…..వద్దు…..సమయం లేదు ”
తొక్క వెనుకకు వెళ్ళిపోయి అగ్నిగుండంలా ఎర్రగా రక్తంతో ఉబ్బిపోయిన, గుండును

నా శృంగారాలు 10

telugu sex stories మరుసటి రోజు పది గంటలకు నిద్ర లేచాను, ఫ్రెష్ అయి టిఫిన్ చేస్తూ tv చూస్తున్నా, పదకొండు గంటలకు పవర్ కట్ ఇంకొ రెండు గంటల సేపు రాదు, టైం …

అందాల “ఆశ్మిత” అక్క Part 4

telugu sex stories {అక్క చీర మార్చుకోవడం కోసం వెళ్ళింది.}

నేను:-ఆ బాబు శోభనం కి చీరలు కావలి. తెల్ల చీరలు..
షాప్ వాడు:- ఏంటి సార్, పెళ్లి అయ్యి పిల్లోడు ఉన్నాడు.. శోభనం …