మంత్రాలు – చింతకాయలు 3

telugu sex stories సించనకు సైగ చేసి తువ్వలును తెప్పించుకొని మీద కప్పుకొన్నద్. ఇంతలో గోపీ చేస్తున్న మంత్ర పఠనం మంద్రంగా లో స్వరంతోనికి మారింది.దర్శిణికి ఎందుకో నవ్వు ఆగడంలేదు.చిన్నగా నవ్వుతూ ముందుకూ వెనక్కూ …

ఒక్కసారి ఒప్పుకుంటే ఇంక అంతే 3

telugu sex stories వదిన పక్కకి ఇంత దెగ్గిరగా పడుకునే అవకాశం అంత తొందరగా వస్తుంది అని అస్సలు ఊహించని బబ్లుగాడు, బాగా సిగ్గు పడుతూ ముందే పై బెర్త్ లోకి ఎక్కేసాడు. ఇక …

కాలుజారిన కాంత kaalu jaarina kaantha

telugu sex stories “మగాడివంటే నీవేనోయ్ అబ్బా! ఎంత బాగుంది నీ గూటం. నేనిలాగే వంగుంటాను. సరిగ్గా బొక్కలో దూర్చాలి…” అంది తియ్యగా పాతికేళ్ళ పార్వతి పదిహేనేళ్ళ కుమార్ తో.
కుమార్ ఆమెకు అల్లుడి …

నా శృంగారాలు 9

telugu sex stories పెళ్ళి తరువాత ఇంటికి వెళ్లిన నాకు, మా నాన్న పెద్ద షాక్ ఇచ్చాడు, తనకు తిరుపతి దగ్గర చంద్రగిరికి transfer అయింది, రేపే మన ప్రయాణం అన్నాడు, నాకు అన్నయ్యకు …

నా శృంగారాలు 5

telugu sex stories పది రోజుల తర్వాత విష్ణు ప్రియ ఫోన్ చేసింది, వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లు పెళ్ళికి వెళ్తున్నారు రేపు పగలంతా తను ఒక్కతే ఇంట్లో ఉంటాను అని చెప్పింది, నన్ను రమ్మంటే …