సంజయ్ గాడి గూటం పింకీ బలిసిన పిర్రలపై

telugu sex stories “సంజయ్ గాడి గూటం పింకీ బలిసిన పిర్రలపై” సంపత్ గాడు సుఖాల తీరంలో మునిగాక కాస్తా అలసటతో బెడ్ పైన పడుకున్నాడు..ఒరేయ్ సంపత్ అన్న పిలుపుకి హాల్ లోకి వచ్చిన

నా శృంగారాలు 35

telugu sex stories మీ వాళ్లు వచ్చే టైం అయింది బయట ఎవరైనా ఉన్నారేమో చూడు ఎవరికంటా పడకుండా వెళ్ళిపోతాను అన్నాను, శ్వేత డోర్ ఓపెన్ చేసి బయట చూసింది, రోడ్డు మిద వెళ్ళే …

ఇంత బిరుసైన పూకైన ఎందుకో ఇవాళ కారడంలేదు

telugu sex stories “ఇంత బిరుసైన పూకైన ఎందుకో ఇవాళ కారడంలేదు” ఊరికి బయలుదేరడం కన్ ఫర్మ్ అవ్వగానె ముందు షకీలాకి ఫోన్ చేసాను. “వావ్.. ఎన్నాళ్ళకెన్నాళ్ళకు” అంది సంతోషంగా. “నాక్కూడ నిన్ను ఎప్పుడెప్పుడు …

ఆఫీస్ బాస్ తో 30

telugu sex stories ఈ rOju మామూలు కంటే త్వరగా అయిపొయింది”అన్నది జయ నవ్వుతూ.
“సారీ,వుద్రేకము తట్టుకోలేక పోయాను”అన్నాను దిగులుగా.
“పర్వాలేదు లెండి,అన్నయ్య గారు వున్నారుగా, ఆయనతొ నాకు రెండుసార్లైనా అవుతుంది”అన్నది.
నాదాన్ని బయటికి …

డెలివరీకి భార్య పుట్టింటికి, వండిపెట్టడానికి వచ్చిన మరదలు 3

telugu sex stories ఇద్దరం ఫ్రెష్ అయిన తరువాత తను చీరకట్టుకోబోయింది. “ఇప్పుడే వద్దు తర్వాత కట్టుకుందువులే” అన్నాను. దిశమొలతో పడుకున్నాం పక్కపక్కనే. నేను తన గుండెలమీద తలపెట్టి ఒకచెయ్యి తన నడుం చుట్టు …

డెలివరీకి భార్య పుట్టింటికి, వండిపెట్టడానికి వచ్చిన మరదలు 6

telugu sex stories నేనిన్ని చెప్పాను. నువ్వొక్కటైన చెప్పు” అన్నాను. “నిజ్జంగా రావు బావా. వస్తే చెప్పనూ. నువ్వే చెప్పు” అంది ముద్దు పెడుతు. “సరే, ఈ మిస్ వర్ల్ డ్, మిస్ ఇండియాలా …

ఆఫీస్ బాస్ తో 13

telugu sex stories ఆదివారము కోసము జయా వేడిగా ఎదురు చూసింది..
నిజము చెప్పాలంటే నాకు కూడా ఎక్సైటింగ్ గా వుంది.
శనివారం రాత్రి, జయ మీద వూగుతూ చెవిలో అడిగాను,”రేపే కదూ ఆదివారము?”.”ఉమ్మ్”అంది …