ఆఫీస్ బాస్ తో 23

telugu sex stories ఒక సారి జయ పుట్టింటికెళ్ళినప్పటి నా అనుభవము చెప్తాను.
ఎవరో దగ్గిర వాళ్ళు పోయారని పది రోజులు పుట్టింటికెళ్లింది.నాకు సెలవు లేక hyd లోనే వుండిపోవాల్సి వచ్చింది.
జయ వెళ్ళిన …

నా శృంగారాలు 25

telugu sex stories నేను నాకు వస్తున్న కలను చెప్పడం మొదలుపెట్టాను,

అది ఒక సముద్రతీరం, పున్నమి రోజు కావడం వల్లనేమో చంద్రుడు సూర్యుని వలే ప్రకాశిస్తున్నాడు, ఆ పున్నమి వెలుగులో సముద్రతీరం స్పష్టంగా …

నా శృంగారాలు 22

telugu sex stories జూన్ రెండవ వారంలో బాక్సింగ్ పోటీలు మొదలయ్యాయి, పోటీలు జరిగేది విజయవాడలో, అన్నయ్య మరియు కోచ్ ఇద్దరు నాతో పాటు ఉన్నారు, క్వాలిఫైయింగ్ రౌండ్ అవలీలగా గెలిచి మెయిన్ రౌండ్ …

నా శృంగారాలు 21

telugu sex stories రమ్య పెళ్ళి తిరుపతి లోని ఒక కళ్యాణమండపం లో ఫిక్స్ చేసారు, ఇది పెళ్లి ముందురోజు రాత్రి జరిగిన సంఘటన, మరుసటి రోజు ఉదయం పెళ్ళి ముహూర్తం అనగా ముందు …

నా శృంగారాలు 20

telugu sex stories ఇద్దరూ చింతచెట్టు కిందకి వచ్చారు ఒకరినొకరు కౌగిలించుకున్నారు, సౌమ్య తన రెండు చేతులతో విక్రమ్ తలను పట్టుకోని తన పెదాలతో విక్రమ్ పెదాల మీద దాడి మొదలెట్టింది,

విక్రమ్ సౌమ్య …

నా శృంగారాలు 19

telugu sex stories సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు రమణి నా మొబైల్ కి missed కాల్ ఇచ్చింది, నేను అప్పటికే రెడీగా ఉన్నాను, అమ్మా అలా కాసేపు బయటకు వెల్లి వస్తా అని చెప్పి …

నా శృంగారాలు 17

telugu sex stories నేను ప్రాక్టీసు ముగించుకొని ఇంటికి వచ్చేసరికి టైం పది గంటలు అవుతోంది, మా ఇంటికి తాళం వేసి ఉంది,

నాన్న ఆఫీస్ కి అన్నయ్య ఫ్రెండ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళుంటారు మరి …