వణుకుతున్న వేళ్ళతో నెమ్మదిగా హుక్ విప్పేసాడు

Telugu Sex Stories అక్కడ ఒక పాన్ డబ్బా పక్కన నిలబడి శీనుగాడు సిగరెట్ కాలుస్తున్నాడు. వాడిని చూసి కవిత, “కరెక్ట్ తైంకి దొరికాడే నీకూ..” అంది. “నాకు ఒక్కదానికే కాదు, మన ఇద్దరికీ..” …

నీకేం కావలి నా జీవితాన్ని నాశనం చేద్దం అనే ఫిక్స్ అయ్యవా

Telugu Sex Stories ” నీకేం కావలి నా జీవితాన్ని నాశనం చేద్దం అనే ఫిక్స్ అయ్యవా “శంకరాన్ని చూడగానే ఒక్క క్షణం మతి పోయింది గుప్పుమని మందు వాసన కొడుతుంది. నన్ను తోసుకుంటూ …

ఆమె బొక్కలో ఇరుక్కు పోయి ఉన్న తోలు కడ్డీ

Telugu Sex Stories సరిగ్గా అప్పుడే ఆ ఇంటి లోకి అడుగు పెట్టాడు విజయ్. వస్తూనే ‘అమ్మా…అమ్మా’ అంటూ నేరుగా రమ గది లోకి ప్రవేశించాడు. అతను వచ్చిన అలికిడి విని ఎవరికీ వారు

అమ్మా నా వల్ల కాదు ఈ బ్రా హుక్ పెట్టడం

Telugu Sex stories “కన్నయ్యా ఒక్కసారి ఇలారా” అని జయసుధ గట్టిగా కేక వేయగానే మహేష్ టీవీ రిమోట్ పక్కన పెట్టి బెడ్రూంలోకి అడుగుపెడుతూ ఎదురుగా కనపడుతున్న దృశ్యాన్ని చూసి స్థాణువై బొమ్మలా నిలబడిపోయాడు. …

ఆయన లెగిస్తే,కొంపలు అంటుకుంటాయి

Telugu Sex Stories రాత్రి 9 అయ్యింది.డైనింగ్ టేబులు మీద వేడి వేడిగా భొజనం వడ్డించి “శివా,భోజనం టైం అయ్యింది,తినేసి ఇంటికి వెళ్ళు “అని పిలిచింది.నాకూ ఆకలిగా ఉండడం వల్ల,మారు మాటాడక భోజనం ముందు …

జాగ్రత్తనే అమ్మాయి…ఆ ఇంటి వైపు వెళ్ళబోయేవు.

Telugu Sex Stories ఇదేంటే అమ్మాయ్..ఈ టైములో…ఎక్కడికి బయలుదేరావూ…అంటూ వినిపించింది…కంగారుగా తన చూపులను మళ్ళించి చూసిన అరుంధతికి అక్కడి అరుగు మీద కూర్చున్న ముసలావిడ కనిపించింది. ఆహా..ఏం లేదు, కాస్త నలతగా ఉంటేను పక్కవీధి …

వదిన మరిది ల శోబనం

Telugu Sex Stories సాయంత్రం వరకు అంతా హడావిడిగా జరిగిపోయింది. సాయంత్రం శంకర్ రూం లో శోబనానికి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు పెద్దవాళ్ళు. మాహి, సరయులను అంత వరకు శరత్ రూం లో ఉండమన్నారు. జరుగుతున్నా