ఆఫీస్ బాస్ తో 30

telugu sex stories ఈ rOju మామూలు కంటే త్వరగా అయిపొయింది”అన్నది జయ నవ్వుతూ.
“సారీ,వుద్రేకము తట్టుకోలేక పోయాను”అన్నాను దిగులుగా.
“పర్వాలేదు లెండి,అన్నయ్య గారు వున్నారుగా, ఆయనతొ నాకు రెండుసార్లైనా అవుతుంది”అన్నది.
నాదాన్ని బయటికి …

ఆఫీస్ బాస్ తో 29

telugu sex stories బావ హెవీ టిఫిన్ చేసి,స్నానము చేసి,మస్టర్ బెడ్రూం లొ పడుకొన్నాడు,అలసటగా.
నేను డ్రాయింగ్ రూం లొ కూర్చుని పేపర్ చదువుతున్నాను.
వదినా మరదళ్ళు వంటింట్లొ గుసగుసలాడుకొంటూ వుండుండి నవ్వుకొంటున్నారు.
లంచ్ …

ఆఫీస్ బాస్ తో 28

telugu sex stories ఆర్థ రాత్రి రెండింటివరకు జయ కొసము ఒపిగ్గా ఎదురు చూసి,అలసట తొ రెప్ప వాల్చాను.
సొఫా లొ వాలి నిద్ర లొకి జారుకొన్నాను.ఫ్రిజ్ తలుపు తీసిన శబ్దానికి మెలుకువ వచ్చింది.జయ …

ఆఫీస్ బాస్ తో 27

telugu sex stories కొన్నేళ్ళ కింద జరిగిన విషయాలు వ్రాయాలని వుంది.
అవి మేము అరకు నుంచి వచ్చిన కొన్ని వారాల తర్వాతి విషయాలు.
బావతో జయ గడిపిన మధురానుభూతులని జయ తో రోజూ …

ఆఫీస్ బాస్ తో 26

telugu sex stories స్వర్ణ కామ్ గా టి*వి చూస్తోంది.పల్చటి నైటీ వేసుకోంది, సాయంత్రము స్నానము తర్వాత.
నేను లేచి వెళ్ళి తన ప్రక్కనే కూర్చున్నాను.తన భుజాల చుట్టూ నా చేయి వేసి కూర్చున్నాను.…

ఆఫీస్ బాస్ తో 25

telugu sex stories లక్ష్మి కూతురు ప్రక్కనే పడుకోంది మెల్లిగా.
“పోనీలెండి దీనికి ఈ మోజు కూడా తీరిపోయింది,ఇంకో యేడాది లో ఒక పిల్లాడిని చూసి పెళ్లి చేసేస్తే కాపురము చేసుకొంటుంది.ఈ రోజు ఈ …

ఆఫీస్ బాస్ తో 24

telugu sex stories లక్ష్మి స్వర్గము చూపించింది.వొళ్ళు తెలియని మత్తులో వుదాయము పది గంటల వరకూ నిద్ర పోయాను.
ప్రియ నిద్ర లేపితే లేచాను.”Good News చెప్తాను లేవండి”అన్నది ముద్దు ముద్దుగా.ఏమిటన్నట్లు చూశాను.
“అక్క …