వధీన తో సెక్స్ గేమ్ పార్టీ part 1

Telugu Sex Stories వధీన తో సెక్స్ గేమ్ పార్టీ రాత్రసలు నిద్ర పట్టలేదు, పొద్దున్న లేచేసరికి కళ్ళన్నీ ఎర్రగా ఉబ్బి ఉన్నాయి. గబగబా తయారయ్యి మా ఆయనకి టిఫిన్ చేసి పెట్టా, 9 …

వధీన తో సెక్స్ గేమ్ పార్టీ part 2

అది విన్న నాకు సిగ్గేసి తల దించుకున్నా. అప్పటికే గొడవ మొదలైంది. విజయ రెండో పెగ్గు నడుస్తోంది కాబట్టి వసంత గారిని రెండు బట్టలు విప్పాలని డిమాండ్ చేసింది.వసంత గారు మాత్రం చీటీ చదువుతున్నప్పుడు …

వధీన తో సెక్స్ గేమ్ పార్టీ part 3

“నువ్వు నా చీర లాగేదేంటే లంజా, నేనే తీసేస్తా చూడు” మత్తుగా అన్న వసంత తన వంటిమీద చీరని ఒక్క వుదుటున లాగి ముంతాజ్ మొహం మీదకి విసిరేసింది. అందరూ హాయిగా నవ్వుకున్నారు.

ముంతాజ్ …

వధీన తో సెక్స్ గేమ్ పార్టీ part 4

“ఐతే నువ్వు ఇక్కడే ఉండు, నేను వెల్తా” అంటూ ఆమె తూలుకుంటూ తన చీరకోసం అటూ ఇటూ చూస్తోంది.

ఇక లాభం లేదనుకుని నెమ్మదిగా లేచి ముందు వసంతకి చీర కట్టడానికి ప్రయత్నించా. తాగిన …

వధీన తో సెక్స్ గేమ్ పార్టీ part 5

హేయ్…దొంగా, వాణ్ణి భలే ముగ్గులోకి దింపావే. నచ్చాడా?” ముద్దముద్దగా మాట్లాడింది. అంటే వసంతకి కార్లో జరిగినదంతా తెలుసన్నమాట. ఒక్కసారిగా నాకు చచ్చేంత సిగ్గేసింది. తల దించుకుని నుంచున్నా తప్పుచేసినదానిలా.
“ఇంత జరిగాక సిగ్గెందుకు అక్కా? …

వధీన తో సెక్స్ గేమ్ పార్టీ part 6

సెక్స్ లైవ్ షో చూస్తూ దెంగాలని ఆయనకి ఒక వింత ఆలోచన వచ్చింది” చాలా సిగ్గుగా అంది. “”మైగాడ్, నిజమా. అంటే ఇప్పుడు నన్ను అనుభవించబోయేది మీ ఆయన కాదా?”
ఈ కోరిక వింతగా, …

వధీన తో సెక్స్ గేమ్ పార్టీ part 7

చేతులు సోఫా మీద అనిచ్చి లంబకోణంలో వంగుని మరిది దెబ్బ ఆస్వాదిస్తోంది వసంత. వాడు వేగాన్ని అదుపులో ఉంచుతూ దాని పూకులో గురిచూసి గుద్దుతున్నాడు. వాడలా పప్ప దెంగుతుండగానే ఎడం కాలు పైకెత్తి సోఫా