హాపీ ఫామిలి part2

Telugu sex stories మర్నాడు ఉదయం తెల్లారింది. ఆ రోజు ఆదివారం. అందుకని ఉదయం 7 అయినా అమ్మ కొడుకు బెడ్

దిగలేదు. పైగా అమ్మ సన్ను కొడుకు నోట్లో, రెండో సన్ను కొడుకు చేతిలో, అమ్మ తొడ కొడుకు కాళ్ల

మధ్య… ఈ భంగిమలో పడక సీన్ వేసారు అమ్మ కొడుకు.

ఇంతలో డోర్ బెల్ అదే పనిగా వినిపించింది. అమ్మ కొడుక్కూ చటుక్కున మెలుకువ వచ్చింది. ఒంటి

మీద చిందరవందరగా ఉన్న బట్టలు సర్దుకున్నారు.

“రవీ ఎవర్రా పొద్దుటే మనింటికి వచ్చిన చుట్టం” అంది అమ్మ.

“ఏమోనే ఉండు చూచి వస్తాను” అన్నాడు రవి.

“ఎవరో చూడు ఈ లోపల నేను బాత్ రూం కు పోయి వస్తాను” అంది మాధవి.

రవి వెళ్లి డోర్ తీసాడు. ఎదురుగా దయ్యం లాగా వాడి అక్క పద్మ నిలబడి ఉంది.

“ఏరా మీ అమ్మ కొడుకు ఏమి రాచ కార్యాలు చేస్తున్నారా… ఇంతసేపూ డోర్ బెల్ మోగుతున్నా డోర్

తియ్య లేదు” అంది లోపలకు వస్తూ.

“అదు కాదే అక్కా ఇవ్వాళ్ల ఆదివారం కదా. బద్ధకంగా పడుకున్నాను. అమ్మ బాత్ రూం లో

ఉంది”అన్నాడు రవి.

ఇంతలో మాధవి వచ్చి “ఏమిటే తల్లి ఉరుము లేని పిడుగు లా ఊడిపడ్డావు. నాలుగు రోజులకే మా

చెల్లి తరిమేసిందా” అంది నవ్వుతూ మాధవి.

“అది కాదే అమ్మా. నీ చెల్లి కూతురు లేదూ ఆ బోండాం పిల్ల అది చాపెక్కింది. మీ చెల్లికి ఏమీ

తెలీదట. నిన్ను అర్జెంట్ గా పిల్చుకు రమ్మంది” అంది పద్మ.

“అంటే ఆ పొట్టిదానికి చిట్టి పగిలిందన్న మాట” అన్నాడు రవి.

“నోర్ముయ్యి చెల్లిని పట్టుకొని ఏమిటా మాటలు” అని కసురుకుంది మాధవి.

“ఏంటమ్మా! అక్కలకు చెల్లెళ్లకు చిట్టి పగలదా వాళ్లు చాపెక్కరా. చిట్టి పగిలితే తప్పు లేదు కానీ అంటే

తప్పొచ్చిందా” అన్నాడు రవి అల్లరిగా.

“ఓరి దరిద్రపు లంజా కొడకా. ఆపరా ఆ పాడు కూతలు” అంటూ రవిని తరుముకుంది మాధవి.

రవి వెళ్లి అక్క పద్మ వెనక నిలబడ్డాడు.

చెప్పానుగా పద్మ కూడా అమ్మ మాధవి మాదిరి లావు. పిర్రలు తొడలు పెద్దవిగా విశాలంగా

ఉంటాయి. రవి గాడు పద్మక్క వెనక నిలబడి అక్కను వెనకనుండి వాటేసుకున్నాడు. రవి గాడి లవడా

వాడి అక్క పిర్రలకు సమ్మగా అదుముకుంది.

మాధవి ఇది గ్రహించింది. “అమ్మ లంజా కొడకా. అమ్మ పిర్రలకు మొడ్డ అదిమింది చాలక ఇప్పుడు

అక్క పిర్రలకు కూడా నీ నిగిడిన మొడ్డ అదుముతున్నావా” అని మనసులో అనుకొని

“వదలరా దాన్ని. నువ్వు పోయి ఫ్రెష్ అవవే కాఫీ ఇస్తాను” అంది మాధవి.

చేసేది లేక రవి అక్కను వదిలాడు. పద్మ బాత్ రూం లోకి దూరింది. అరగంట తరువాత ముగ్గురూ

హాల్ లో సోఫాలో కూర్చుని కాఫీ సేవిస్తున్నారు.

“ఇంతకూ మా చెల్లి ఏమి చెప్పిందే” అంది మాధవి.

“నిన్ను వెంటనే తీసుకురమ్మంది. పిన్నికి సమర్త సంగ్యాలు తెలియవట. అందుకే నిన్ను అర్జెంట్ గా

రమ్మంది” అంది పద్మ.

“ఒరేయి రవిగా! మధ్యాన్నం బస్ కు నేను పద్మ వెళుతున్నాము. ఇల్లు జాగ్రత్త” అంది అమ్మ.

“కుదరదు. నేను ఒంటరిగా ఉండలేను. నాకు మెస్ తిండి పడదు. అయినా చిట్టి పగిలిన function

కు ఇద్దరెందుకే ఒక్కరు చాల్లే” అన్నాడు రవి.

“చెప్పుచ్చుక్కొడతాను గాడిదా బూతులు మాట్లాడావంటే. ఇది ఆడవాళ్ల function రా. నేను అక్క

వెళ్లాలి. ఈ నాలుగు రోజులు ఎలాగో సర్దుకో” అంది మాధవి.

“కుదరదు” అన్నాడు రవి మొండిగా.

“పోనీలే అమ్మా. తమ్ముడు ఒంటరిగా ఉండలేను అంటున్నాడుగా. నేను ఉంటాలే. నువ్వు వెళ్లి రా.

ఇన్నాళ్లు నేను ఉన్నానుగా. చాల్లే. నువ్వు వెళ్లి function అయిన తరువాత రా” అంది పద్మక్క.

“ఎలాగో ఊరేగండి. అక్క తమ్ముడు ఒకటి. నేనేగా పరాయిదాన్ని. సరేరా మధ్యాన్నం నన్ను బస్

హాపీ ఫామిలి part2
హాపీ ఫామిలి part2


ఎక్కించు” అంది మాధవి.

“ఓకే” అన్నాడు రవి ఆనందంగా.

“అమ్మా” అంది పద్మ మాధవి వంక చూస్తూ.

“ఏంటే?” అంది అమ్మ.

“ఇలా అందరి సమర్థలకు పేరంటానికి పోవడమేన, మన ఇంట్లో కూడా సీమంతం పేరంటం చెయ్యడం

ఏమన్నా ఉందా?” అంది రాగం తీస్తూ.

“ఓసి నీ దుంప తెగా. నీకు పెళ్లే కాలేదు అప్పుడే సీమంతం ఏమిటే?” అంది మాధవి బుగ్గలు

నొక్కుకుంటూ.

అప్పుడు రవి అందుకొని “అమ్మా నీది ఒట్టి మట్టి బుర్రే. నాకు పెళ్లి చేసి మొగుడి పక్కలో పడుకోబెడితే

కడుపు వస్తుంది కదా” అని అక్కయ్య ఉద్దేశ్యం. కదూ అక్కా” అన్నాడు రవి.

“ఓసి నీ సిగ్గు చితకా. నాకు మొగుడిని తెండి అనకుండా ఈ దొంక తిరుగుడు ఏమిటే తల్లి. అయినా

మా ప్రయత్నాలు మేము చేస్తున్నాము కదా. కాని వచ్చిన వాళ్లందరూ నీ లావు చూసి వెనక్కు

పోతున్నారు. ఏమి చేస్తాం చెప్పు.” అంది మాధవి.

“అవునమ్మా ఈ లంజా కొడుకులకు సినిమాలలో అనుష్కలు, సౌందర్యలు కావాలి. పెళ్లికి మాత్రం

జెనీలియాలు కావాలి” అంది పద్మ కసిగా.

“అమ్మా అక్కకేం తక్కువే ఆ మాత్రం లావు లేక పోతే ఎలాగా. ఇదే కనక నాకు అక్క కాక పోయి

ఉంటే, అక్కను ఎగిరి గంతేసి పెళ్లి చేసుకొని ఉండేవాడిని. ఎందుకంటే నేను లావాంటి వాళ్లంటే పడి

చస్తాను” అన్నాడు రవి.

వెంటనే పద్మ తమ్ముడిని వాటేసుకొని బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టి, “నేనంటే ఇష్టపడేవాడివి నువ్వు

ఒక్కడివి కనపడ్డావురా.” అంది తమ్ముడిని తన కౌగిట్లో ఊపేస్తూ.

“ఓసి మీకేం పొయ్యేకాలమే. హవ్వ. అక్క తమ్ముడు పెళ్లా. ఇక్కడంటే అన్నారు ఇంకెక్కడా అనకండి.

ఎవరన్నా వింటే నవ్విపోతారు.” అంది అమ్మ.

ఆ మాటలకు అక్క తమ్ముడు ఇద్దరూ టక్కున నోరు మూసారు. ఆ టాపిక్ అంతటితో ఆగి పోయింది.

అమ్మ భయంతో అప్పటికి నోళ్లు మూసారు కానీ, అక్క తమ్ముడి మనసుల్లో దాని గురించే ఆలోచన

సాగుతూ ఉంది.

మధ్యాన్నం రవి వెళ్లి మాధవిని బస్ ఎక్కించి వచ్చాడు. మాధవి వెళుతున్నంత సేపూ కొడుక్కు

కూతురికి ఎన్నో జాగ్రత్తలు చెప్పింది. కాని అవన్నీ వినే వయసా వాళ్లది. ఎద్దుల్లాగా తల ఊపారు.

అమ్మ బస్ ఎక్కగానే మాధవి చెప్పిన జాగ్రత్తలు అన్నీ గాలిలో కలిసిపోయాయి.

రాత్రి అయింది. అక్క తమ్ముడు ఇద్దరూ భోజనాలు చేసారు. అక్కను మాధవి గదిలో పడుకోమని

తను తన గదిలో పడుకుంటాను అని అన్నాడు.

“ఒరేయి తమ్ముడూ. ఒక్కదాన్నే పడుకోడానికి నాకు భయం రా. నువ్వు ఈ రూం లోనే పడుకో” అంది

పద్మ.

“సరేలేవే నువ్వు బెడ్ మీద పడుకో నేను కింద పడుకుంటాను” అని అన్నాడు రవి.

“ఎందుకురా ఇది డబల్ కాట్ కదా. ఇద్దరం పడుకుందాము. నువ్వు అటు పడుకో నేను ఇటు

పడుకుంటాను” అంది పద్మ.

రవి గాడికి ఆనందం తన్నుకొస్తూ ఉంది. అక్క పక్కనే అక్క సళ్లు అక్క పిర్రలు చూస్తూ పడుకోవడం

ఎంతో త్రిల్లింగ్ గా ఉంది కానీ పైకి బెట్టుగా “వద్దులేవే అమ్మకు తెలిస్తే బాగోదు” అన్నాడు రవి.

“ఓరి సన్నాసీ అమ్మకు ఎలా తెలుస్తుందిరా. మనం ఏమన్నా చెబుతామా ఏమన్నానా. నోరు

మూసుకొని వచ్చి ఆ పక్కన పడుకో” అంది పద్మ.

“సరేలేవే” అంటూ రవి డబల్ కాట్ బెడ్ మీద ఒక పక్కగా పడుకున్నాడు.

పద్మ కూడా చీర బ్రా పాంటీ విప్పి నైటీ వేసుకొని లైట్స్ అన్నీ తీసేసి జీరో లైట్ వేసి వచ్చి డబల్ కాట్

బెడ్ కు ఆ పక్క పడుకుంది.

రవి గాడికి నిద్ర పట్టలేదు. నెమ్మదిగా అక్క వంక చూచాడు. అక్క బోర్లా పడుకొని ఉంది. అక్క పిర్రలు

నైటీలో గుండ్రంగా ఎత్తుగా పుచ్చకాయల్లా కనపడుతున్నాయి. కొబ్బరి బోండాల్లాంటి అక్క సళ్లు బెడ్

మీద అప్పడాల్లా నలుగుతున్నాయి. రవి గాడి చేతులు దురదపెడుతున్నాయి. అక్క ఎత్తు పిర్రలను,

బలిసిన సళ్లను కసా కసా పిసికేద్దామని మనసు ఉవ్విళ్లూరుతోంది. ఆ తమకాన్ని అణుచుకుంటూ

మొడ్డ చేత్తో పట్టుకుని అక్క పిర్రలు చూస్తూ మొడ్డ నలుపుకుంటున్నాడు రవి.
ఇంకా ఉంది.

ఈ  రోజు అప్ డేట్ అయినా సెక్స్ వీడియోస్