మునసీబు అమ్మయి

మునసీబు వెళ్ళిన కొంచెం సేపటికి నాన్న వచ్చారు నాన్నని చూసి సరిత మళ్ళి కాళ్ళమీద పడిపోయింది అయ్యబబోయ్ ఇదేంటి కాళ్ళకి దణ్ణాలు అనుకున్నాను లేమ్మా లే అని లేపి పక్కనే ఉన్నా అమ్మని ఈ అమ్మయి ఎవరే అన్నారు మన రవిగాడి ఫ్రెండ్ అంది అమ్మ అవునా ఆడేడి అంటూ లోపలికి వచ్చి ఎవర్రా ఆ అమ్మాయి అన్నారు తన పేరు సరిత అన్నాను ఈలోపు సరిత మేము ఉన్నా గదిలోకి వచ్చిందని మేమిద్దరం మాట్లాడుకోవడం ఆపేశాం ఏవండీ స్తానం చేస్తారా అంది అమ్మ ఇప్పుడూ అంత ఓపిక లేదుగానీ అన్నం పెట్టేయ్ మీరు తినేశారా అన్నారు లేదు మీకోసమే చూస్తున్నారు అంది అమ్మ మరి ఐతే అందరికి పెట్టేయ్ అన్నారు నాన్న అందరం అన్నం తినేశాకా చెయ్యి కడుకోవడానికి వెళ్ళి అమ్మతో నాన్న ఆ పిల్లని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాడేంటే ఆ పిల్లకి పెళ్ళైయినట్టు కూడా ఉంది అన్నారు అదంతా మీకు తరవత చెపుతలేండి అంది అమ్మ. అమ్మ లోపలికి వచ్చి ఏరా నువ్వు మీ నాన్న పడుకోండి మేమిద్దరం ముందు గదిలో పడుకుంటాం దామ్మా అంటూ సరితని పిలిచింది సరిత అమ్మ వెనుకే ముందు గదిలోకి వెళ్ళింది ఇదేంటిది ఇలా అయ్యింది అనుకున్నాను ఈలోపు నాన్న వచ్చి ఆ పిల్లా ఎవరు రా అన్నారు మళ్ళి ఆ అమ్మాయి మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఆవిడ అన్నాను అవునా?? మరి ఒకద్దాన్నే తీసుకొచ్చావే అతనేడి ఓహో ఇద్దరూ దబ్బలాడుకున్నారా?? అందుకే ఈ అమ్మయిని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చావా?? మెగుడూ పెళ్ళాలు అన్నాకా దబ్బలాడుకోవడం సహజం రా అంత మాత్రాన్న ఇలా ఇద్దరిని కలవనివ్వకుండా చెయ్యకూడదు. ఇద్దరూ కలిస్తేనే వాళ్ళ మద్య గొడవ తొదరగా తగ్గుతుంది రేపొద్దున్నే తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ ఇంటిలో వదిలిరా అన్నారు. హుమ్మ్ నీకూ అలా అర్దం అయ్యిందా సర్లే ఒకరకంగా ఇది బాగానే ఉంది అనుకుని నేను నిద్దర పోవడానికి పడుకున్నాను నాన్న కూడా పడుకున్నారు కొంచెం సేపటికే నాన్న మాంచి నిద్దరలోకి వెళ్ళారు పెద్ద గురక అమ్మో అమ్మ రోజు ఎలా పడుకుంటుందో అనుకుని అటు ఇటూ తిరుగుతున్నాను ఐనా ఏమి లాభం లేదు చ ఇదేంటిరా బాబు అనుకుని లేచి కుర్చున్నాను సమస్యలేదు ఎట్టిపరిస్తితుల్లో నిద్దర పట్టదు అనుకుని ఏంచేస్తాం అనుకుని లేచి బయటకి పోయి అటు ఇటూ తిరిగితే నిద్దర పడుతుందేమో అని బయటకి వెళ్ళాను మా ఇంటి బయట సరిత కుర్చుని ఉంది ఓఓయ్య్ ఏంటి ఇక్కడ కుర్చున్నావ్ అన్నాను ఆంటీ గురకకి నాకు నిద్దర పట్టడం లేదు అంది అవునా సరిపోయింది నా పరిస్తితి అదే అందుకే నేను బయటకి వచ్చింది అని ఇప్పుడేమి చేద్దాం బాగా చలిగా ఉంది వంటికి వేడి కావలనిపిస్తుంది అంటూ సరితా పక్కనే కూర్చుని నా దగ్గరకి లాక్కుని కౌగిలించుకున్నాను ఇంక ఆగలేక సరిత పెదాలని నా పెదేలతో అందుకుని చీకడం మొదలెట్టాను. తనుకూడా నాతో సమనంగా ఆత్రంగా చీకుతుంది మా ఇద్దరికి ఇంకా ఏదో కావలనిపిస్తుంది ఇప్పుడెలా అనుకుని. నాలో రగిలే కోరికని ఆపుకోవడం ఇంక కుదరక సరితని అలా కిందే పడుకో పెట్టేసి తన నైటీ ని పైకి లేపాను సరిగ్గా అందే టైంకి ఏవడో మా గోడ దూకిన అలికిడి అయ్యేసరికి మేమిద్దరం సర్ద్దుకుని సరితని నువ్వు ఇక్కడే ఉండు అని నేను అలికిడి అయిన ప్లేసుకి వెళ్ళాను అంటువైపు ఎవరో వెళుతున్నారు ఈ టైంలో ఎవడబ్బా అనుకుని కొంపతీసి దొంగా?? అనుకుని చుట్టు చూశా నా చేతికి ఒక కర్ర దొరికింది ఇయ్యల వీడు అయిపోయాడు అనుకుని ఆడి వెనుకే నడిచాను వాడు ముసుకేసుకుని వున్నాడు నేనూ వెనకలే చప్పుడు చెయ్యకుండా వెళుతున్నాను సరిగ్గా రజని అదే మన టీచర్ ఇంటిలోకి వెళ్ళాడు నేను వెనకే వెళ్ళాను వాడు వెనుకనుండీ ఇంటిలోకి దూరాడు ఇదేంటి ఏదో బాగా తెలిసిన ఇంటిలోకి వెళుతున్నట్టు వెళుతున్నాడు అనుకుని నేను నిదానంగా సందులోకి వెళ్ళి వెళ్ళినవాడు ఏమి చేస్తున్నాడా అని చూశాను ఆముసుగు మనిషి ఆంటీ పడుకున్నా గదిలోకి వచ్చాడు ఇదేమో నిద్దర పోతుంది వాడేమో గదిలోకి వచ్చేశాడు కత్తిపెట్టి పోడ్సేసి మెడలో ఉన్నా గొలుసు తీసుకుని పోతాడేమో అని నేను అలాగే చూస్తున్నాను ఆ వచ్చిన వాడు ముసుగు తీశాడు బెడ్లైట్ వెలుతురులో సరిగ్గా కనిపించడం లేదు నేను అలాగే చూస్తున్నాను ఆ పర్సనాలిటీని ఎక్కడో చూసినట్టుగా ఉంది అనుకుని అలాగే చూస్తున్నాను ఈలోపు నా భుజం మీద ఒక చెయ్యి పడింది ఒక్కసారే నా గుండె జల్లుమంది.వెనక్కి తిరిగి చూసేసరికి నా వెనక సరిత ఉంది చంపేశావు కదే నువ్వా అనుకుని లోపలికి చూశాను ఆ వచ్చిన వాడు రజనీని లేపుతున్నాడు అది లేచింది అబ్బహ్హ్ ఎవరూ అంటూ లేచి నువ్వా?? మాంచి నిద్దర పాడు చేశావ్ అంది ఆ వచ్చిన వాడు మన పని అయ్యాకా మళ్ళి పడుకుందువ్ గానిలే అన్నాడు ఈ గొంతు నాకు బాగా తెలిసిన గొంతులాగా ఉంది ఎవరబ్బా అని అలాగే లోపలికి చూస్తున్నాను ఏమే లైట్ వేసుకుని చేసుకుందామే అన్నాడు పని కనిచ్చేసి వెళ్ళకుండా లైట్ గ్యిటు అంటావేంటయ్యా. సర్లే ఏదో ఒకటి చెయ్యి అంది రజని అతను లైట్ వేశాడు లైట్ వెలుతురులో అతనిని చూసి నాకు షాక్ అతనెవరో కాదు మా నాన్న. అమ్మ నియమ్మ ఈయనేంటి దీనిదగ్గరకి అదీ ఈ టైంలో అబ్బోఓ మనోడు మామోలోడు కాదు అయితే అనుకుని లోపలికి చూస్తున్నాము నేను సరిత. లోపల రజని నాన్న ఇద్దరూ ఎవరి బట్టలు వాళ్ళు విప్పేసి మంచం ఎక్కి ముందు నాన్న మొడ్డ కుడుస్తుంది అబ్బోఓ ఆ పనిలో చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నాట్టు ఉంది రజిని కి లోపల జరిగే పని అంతా సరిత అలాగే కన్నార్పకుండా చూస్తుంది అబ్బాహ్ నాన్న కింద రెండు బాల్స్ ని కూడా నోటిలోకి తీసుకుని చప్పరిస్తూ కొరుకుతూ నాన్నని మరిత రెచ్చ గొడుతూ తన పని తాను చేసుకుని పోతుంది ఆబ్భ్ ఏమి చీకుతున్నావే ఈ రుచి చూపించే కదే ప్రతీ రోజూ నాతో గోడలు దూకిస్తున్నావ్ అమ్మో అమ్మోఓ అది నోరా పూకు బొక్కా నువ్వు చీకుతుంటే నాకు మత్రం అచ్చం పూకులోకి తోస్తున్నట్టే ఉందే అని ఏమే ఈ పట్టులన్ని నా పెళ్ళానికి కూడా నేర్పించ వచ్చు కదే అన్నారు నాన్న నేను తనకి నేర్పడమేంటి నాకు తెలియని ఎన్నో విష్యాలు తనే నాకు నేర్పితే అంది రజని అవునా?? పదిమంది కింద నలిగే నీకే నా పెళ్ళాం నేర్పిందా అంటే నీకంటే నా పెళ్ళానికే ఎక్కువ తెలుసా అన్నారు ఆచర్యపోతూ. నిజమే తను ఒక్కొక్కటి చెపుతుంటే నాకు పిచ్చెక్కి పోయిందనుకో నాకు తెలిసి ఇది ఏ పుస్తకమో చదివితే వచ్చే అనుభవం కాదు కామ శాస్త్రాన్ని కాసి వడపోసిన వాడికింద నలిగి వాడు నేర్పితే నేర్చుకున్నా వాటిలా అనిపించాయి అంది అవునా?? అంటే నా పెళ్ళాం అన్నారు నాన్న కచ్చితంగా అంది రజని. మనూరిలో అంత పోటుగాడు ఎవరంటావే అన్నారు నాన్న ఆంటీ సళ్ళు పిసుకుతూ నేను అదే అర్దం కాక చస్తున్నాను నిజంగా అంత పోటుగాడే ఉంటే ముందు నాకు తగలకుండా నీ పెళ్ళానికి ఎలా తగిలాడా అని అంది. నువ్వు ఏదో ఒక రకంగా ఆడేవడో కనిపెట్టు. ఈ మద్యదానిని మంచం మీద చూస్తుంటే నాకు అనుమానం వస్తుంది అప్పటికి నేను దానిని ఎవరి కిందన్న్నా నలగమని చెప్పా అప్పుడన్న నిజం చెపుతుందని అప్పుడు కూడా నేను పతివ్రతని అంది నిజమేనేమోఅనుకునాను నువ్వు గనుక వాడేవడో కనిపెడితే అప్పుడు చెపుతా దాని పని అన్నారు నాన్న. రంకు ఎంతో కాలం దాగదు ఆడెవడో నా కంట పడకుండా ఎక్కువ కాలం దాక్కోలేడు వాడెవడో దొరికాకా నీ పెళ్ళాన్ని నాకు ఒక వారం రోజులు అప్ప చెప్పు నా రంకు మొగుళ్ళందరూ నీ పెళ్ళాం అంటే పడి చచ్చిపోతున్నారు వాళ్ళందరికీ నీ పెళ్ళాన్ని ఒకసారి రుచి చూపించి వదులుదాం అంది రజనీ తప్పకుండా అలాగే చేద్దాం ఈలోపు ఆ కొండయ్య పెళ్ళాన్ని నాకు చూసిపెడతాను అన్నవ్ గా ఆపని చూడు అన్నారు నాన్న అమ్మ నీ యమ్మా ఎవడి పెళ్ళం పూకు కోసమో ఈడి పెళ్ళాన్ని పది మంది కింద నలగొట్టడానికి రడీనా?? అమోఓ అనుకుని అలగే చుస్తున్నాను అబ్బాహ్ వచ్చిన కాడనుండీ మాటలే సరిపోయాయి ఊమ్మ్ రావే అంటూ రజనిని కౌగిలించుకుని నలిపేస్తూ పని మొదలెట్టి మిషనరీ, డాగీ , రివర్స్ , సిట్టింగ్ యాంగిల్స్లో అదర దెంగుడు దెంగి ఇద్దరూ వాళ్ళ కామ తాపాన్ని తీర్చుకున్నారు నేను సరిత ఇద్దరం అక్కడ నుండీ వచ్చేశాం సరిత అమ్మ గదిలోకి నేను నా గదిలోకి వెళ్ళి పడుకున్నాం కొంచెం సేపటికి నాన్న వచ్చి పడుకున్నారు అప్పటికే బగా లేట్ అయ్యేసరికి నాకు నిద్దర పట్టేసింది.

FOR MORE SEX STORIES CLICK HERE http://sh.st/fuM6N