చిరిగిపోతుంది రా నా బుజ్జి ముండ

Telugu Sex Stories సరిత మంచం మీద నుండి లేచి పక్క రూం లొకి వెళ్ళింది ఇదెక్కడి గోలరా బాబు కొత్త పూకు దొరికిందని ఆనదపడలో బాధపడాలో తెలియడం లేదు ఇప్పుడేమి చెయ్యాలి అనుకుని ఆంటీ మీరు పదండి అని బయటకి తీసుకుని వెళ్ళి ఒక 10 మినిట్స్ మాట్లాడాను నేను ఇంటికి వచ్చేసరికి ఏంటి పాపం అప్పుడే వచ్చేశారు?? అంది సరిత కోపంగా ఒరేయ్య్ సరిత ఇంత అందగత్తెని కౌగిట్లొ ఉంచుకుని దాని మీదకి ఎలా ఎక్కుతాను చెప్పు ?? అన్నాను అబ్బహ్ నా చెవులో పువ్వులెమన్న కనిపిస్తున్నాయా?? అంది చెవులో కాదు రా తలలో కనిపిస్తున్నయ్ ఏఏ అన్నాను ఓఓయ్య్ ఏంటి యటకారమా? అంది కోపంగా అదేంటి నువ్వేగా పువ్వులు ఎక్కడ కనిపిస్తున్నయ్ అని అడిగావ్ నేను చెప్పాను అన్నాను గొప్పపనే చేశావ్ అంది కోపంగా. ఎందుకు రా అంతకోపం నువ్వు కోపం లో ఇంకా అందంగా ఉన్నావ్ తెలుసా?? అంటూ కౌగిలించుకున్నాను వదులు ముందు ఆవిడ విష్యం చెప్పు ఆవిడని ఏమి చేశావ్ అంది నీకు గుల గా ఉందని నాకు తెలుసు కాని నేను అలంటి వాడిని కాదు తను నాకు కాబోయే పెళ్ళాం అందుకే అలా చేస్తున్నను నిన్ను చెయ్యలేను అన్నాను. అని చెప్పా సరిత కి అవునా?? మరి దనికి ఆవిడేమంది అంది మరి నన్ను ఎదుకు రెచ్చగొట్టవ్ అంది డైరక్ట్గా చుసేశారుకదా ఏమి చెప్పలో తెలియక అలా అనేశా మీరు నన్ను తప్పుగా అనుకోకండి అని ఏదోలా చెప్పి వదిలించుకుని వచా అన్నాను.నువ్వు చెప్పేది నిజమేనా అంది సరిత అయ్యో నీకు ఏదన్న అనుమనం ఉంటే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి అడిగి రా అన్నాను సరె సరె ఆ తలుపు ఇప్పటికన్న వేసి రా అంది సరిత తలుపు వెయ్యడానికి వెళ్ళేసరికి అమ్మ మా గేట్ తీస్తుంది చీ దీనెమ్మ కర్మ ఈరోజు ఏంటిరా ఇలా జరుగుతుంది అనినుకుని ఓఓయ్య్ అమ్మ అవస్తుంది అన్నాను అవునా ఓకే అని చీర సర్ద్దుకుని కుర్చుంది సరిత. అమ్మ ఇంటిలోకి వచ్చి ఏరా గుడికి రాలేదే అని సర్లే ఇదిగి ప్రసాదం తీసుకో అని మాఇద్దరికి పెట్టి మీ నన్న పక్క ఊరిలో గుడి ప్రారంభం అంట అక్కడకి కుడా వెళదాం అంటున్నారు మీరు వస్తారా? అంది చుద్దంలే అని వదిలేస సరే మీఇష్టం నీ వల్ల ఆ అమ్మయి కూడా మానేస్తుంది పాపం అంది అమ్మ అవునా నా గురించి నువ్వు ఎందుకు మానడం వెలితే వెళ్ళు అన్నాను ఆంటీ మీరు వెళ్ళండి నెను మీ అబ్బయిని కచ్చితంగా తీసుకుని వస్తాను ఈసారి అంది సరెనమ్మ నీ ఇష్టం అని అమ్మ వెళ్ళింది నేనువెంటనే తలుపు గెడ పెట్టి కౌగిలించుకుని నలిపేశా సరితని తన మొఖం అంతా ముద్దులతో ముంచేసి గులభి రేకుల్లాంటి పెదవులని అందుకుని తన అదరామృతం జుర్రుకుని తన నాలికథొ నా నాలికని పెనవేసి ఒకళ్లని ఒకళ్ళు కెలికేసుకున్నాం తన గొంతుతొ హ్మ్మ్హ్ హ్మ్హ్మ్ హ్మ్హ్మ్ అంటూ మూలుగుతుంది నేను తనని వదిలి తన చీర విప్పడానికి ట్రైచేస్తే పిన్న్ పెట్టింది పైటకి జాకీట్లోకి చెయ్యి పెట్టి పిన్ తీసేసి చీర విప్పుతుంటే కుచ్చిళ్ల దగ్గర పిన్ అడ్డు వచ్చింది అది తీసి తన నుండి చీరని వేరు చేసి మంచం పకన కింద పడేశా అప్సరస ఇప్పుడు జాకీట్ లంగా మీద ఉంది తనని అలా చుసేసరికి నా బుజ్జిగాడు బుసలు కొట్టడం మొదలెట్టాడు తన జాకీట్ మీద చేతులు వేసి రెండు సళ్ళని సుతారం గా మొదలెట్టి పిసికి పిండేస్తున్నాను. హుహుహుహ్మ్హ్మ్హ్మ్హ్మ్ హహహ స్స్స్స్స్ మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ హాహ్హ్ హహ హహ ఒరీయ్య్ అమ్మొ అమ్మఒ అమోఓ ఆ పిసుకుడేంటిరా జాకీట్ చిరిగిపోతుందేమో రా అసలే కొత్తది ఆబ్భ్ ఆ ఆఅ స్స్స్స్స్స్ జాకీట్ విప్పేసి పిసకరా ఐనా కిదపని చూడు ఈలోపు నేను జాకీట్ విప్పుతా అంది సరిత నేను అలా కిందకి ముద్దులు పెట్టుకుంటూ తన పొట్టమీదకి వెళ్ళి ఇక్కడెక్కడో బొడ్డు ఉండాలి కదా?? ఎక్కడికి వెళ్ళింది కనిపించడం లేదు అన్నాను తను పడి పడి నవ్వుతూ నువ్వు కొరికేస్తావేమో అని బయపడి లంగాలోకి దూరి దాకుంది రా అంది గారంగా దాకుంటే వదులుతానా ఏంటి అంటూ తన లంగా కిందకి జరిపేసరికి సరిత గుట బొడ్డు దరిశనం అయ్యింది ముందు ముద్దులు తరవత బొడ్డులోతు నాలుకతో కొలవడం నాలుక కొనథో బొడ్డుని కెలకడం అన్ని వెంట వెంటనే జరిగిపోయాయ్ హహహహహ్ హుహుహ్హ్మ్హ్హ్మ్హ్మ్హ్మ్ హ్ష్స్ ష్ష్ హ్ష్స్ హ్ష్ హహహ్ హ్మ్హ్హ్మ్ హొహ్హొహూహొ ఒరీయ్య్య్ ఏది మొదలెడితే అది అదరగొడుతునవ్ కదరా అసలే ఆవురవురు మంటు ఉన్నాను నా బుజ్జి ముండ గోల గోల చేస్తుంది రా దనిని కూడా కొంచెం సేపు ఆడించరా అంది ఆపని మీదే ఉన్నానే అంటూ లంగా బొందు లూజ్ చేసి లంగాని కిందకి లాగేసి కాళ్ళనుండి వేరు చేసి మంచం పక్కన పాడేశాను తన అందమైన కొబ్బరి బూరె లాంటి కోవా బిళ్ళని చుడగానే నోరు ఉరిపోయింది వెంటనే పూకంతా ముద్దూల వర్షం కురిపించా. రెమ్మలని విడతీసి చీలికలో కూడా ముద్దులు పెట్టుకుంటూ కిందకి వెళ్ళాను అలా వెళ్ళి మళ్ళి పైకి వచ్చేసి గొల్లిని నా పెదవులమద్యలొకి తీసుకుని నలపడం మొదలెట్తాను ఆమ్మూఊఊ ఒరీయ్య్య్య్య్ చంపేస్తునావ్వ్ రాఆ హహహహహహ్హ ఇంక నావల్ల కాదురా నాకు ఐపోతుంది రా నేను ఇంక ఆపుకోలేను నా పూకు కక్కేస్తుంది రా నా పూకు పాయసం తాగరా అంటూ నా తల మీద చేతులు వేసి తన పూకు మీదకి నొక్కేస్తుంది నేను నా నాలుక కొనతో పూకు బొక్క కాద పొడిచేసరికి తను కార్చేసింది తన పాయసం ఒక్క చుక్క కూడా లేకుండా అంతా సప్పరించేసి నా నోరు సున్నలాగా చేసి పుకు బొక్కకి ఆంచి నా చేతులు వెనక్కి పెట్టి తన పిర్రల సందులోనుండి గుద్ద బొక్క ని తడిమేస్తూ సూఊఉర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ మని జుర్రాను లొపలెక్కడో ఉన్నా ఆకరి బొట్టుకూడా నా నోటిలోకి వచ్చేసింది సరిత మాత్రం కెవ్వూ మని కేక పెట్టింది చపేశావ్ కదరా ఒరేయ్య్య్ రసికుడా ఇందుకే కదరా నువ్వంటే పడి చచ్చిపోయేది నేను నా జీవితాంతం కావలి రా నువ్వు నాకు అంది ప్రేమగా నన్ను పైకి లాగి కౌగిలించుకుని ముద్దు పెడుతూ ఒరేఏయ్య్ నన్ను వదిలి పెట్టకు రా నువ్వు నాకు కావాలి అంది.నువ్వు నాదానివి నేను నీ వాడిని నిన్ను ఎందుకు వదులుతానే అంటూ కౌగిలి బిగించి ముద్దు పెట్టాను నేను కూడా.ముద్దులతో మళ్ళి తనని తడిపేసి మెడమీద కి జరిగి అక్కడ నాలుకతో పొడుస్తూ సున్నాలు చుడుతూ తనని ఇంకా కైపెక్కించి ఇంకొంచెం కిందకి దిగి తన ఎదుర్రొమ్ముల మీద ముద్దులు పెట్టి దబ్బ కాయల్లంటి సళ్ళని వాటి చివర ఉన్నా ముచ్చికలని చేతులతో సృసిస్తూ సన్ను ముచ్చిక మీద నోటిని ఆంచి నాలుకతో ముచ్చిక చుట్టు ప్రదక్షిణ మొదలెట్టాను నా నలుక కొన అక్కడ తగిలెసరికి హహహహహ్ స్స్స్స్స్స్స్స్ మ్మ్మ్మ్మ్మ్హ్హ్మ్హ్మ్హ్మ్ హూ హొహొ హూహ్ ఒరీయ్య్ ఒరీయ్య్ హహహ హుహుహ్ గంగ్మ్మ్ అంటూ మెలికలు తిరిగిపోతుంది సరిత. నేను తన ముచ్చికని నోటిలోకి తీసుకుని నా నోటిని బాగా చాపి కుదిరినంత సన్నుని నోటిలో కుక్కుకుని చిన్నగా కొరుకుతూ అక్కడ నా పంటి గాట్ల ముద్దర్లు పడేలా చేశను అసలే లైట్ గొదుమరంగు శరీరం అయ్యేసరికి నేను కోరికిన చోట గులాభి రంగులో ఐపోయి ముద్దర్లు పడ్డాయి ఇంకో సన్ను కూడా అలాగే చేసి ముచ్చికలని నా ముని పంటితో కొరికాను హోఓఓఓఓఓఓ అహహహహ్ చపేస్తున్నవ్ రా… ఒరీయ్య్ నీ బుజ్జి గాడిని నా బుజ్జి దానితో ఆడించరా.. ఇంక నేను ఆగలేను నా బుజ్జి ముండ బాగా గోల చేసేస్తుంది ఇంక ఆలశ్యం చెయ్యకుండా ఆడించేయ్ రా అంటూ నన్ను కౌగిలించుకుని పైకి లాగుతుంది అప్పటికే నాది లేచి ఉక్కు ముక్కలాగా నిలబడి ఉంది నాదానిని తనే చేతితో పట్టుకుని ముందోలును వెనక్కి లాగి నా ఎర్ర బాల్ మీద తన వేళ్లని సుతారంగా ఆడిస్తూ నాలుగు ఊపులు ఊపి కిదకి వెళ్ళి నా రెండు బాల్స్ ని పట్టుకుని నొక్కింది హ్హుమ్మ్మ్మ్ హుమ్మ్హ్హ్మ్ హ్హ్హాహ అన్నాను తను తొడలు తెరిచి మొకళ్ల దగ్గర మడిచి తనే నా మొడ్డ ని తన పూకు చీలిక మద్యలొ రుద్ది సరిగ్గ బొక్క దగ్గర పెట్టి ఉమ్మ్ ఇంక తొయ్యిరా నా మగడా అంది కైపుగా నేను వెంటనే తన గృహపేవేశం చేశాను నా మొడ్డని అప్పటికే ఊట ఊరి నా మొడ్డ ప్రవేశానికి ఎదురు చూస్తున్నా తన పూకు కండరాలు అన్ని విచ్చుకుంటూ నా మొడ్డకి ఆహ్వనం పలుకుతున్నాయి నాది అలా అలా తన పూకు అడుగు వరకు వెళ్ళి అక్కడ గుద్దుకుని ఆగింది హుమ్మ్మ్ అబ్బహ్ అప్పుడే మట్టానికి పెట్టేశావా?? కొంచెం సేపు అలాగే ఉంచి అప్పుడు ఊపు అంది సరిత ఒక నిముషం అయ్యక ఊహ్మ్మ్ ఇంక ఊపరా నీ రొకటి పోటు మొదలెట్టరా అంది నేను ఒకసారి పైకి లేపి సర్రునా కిందకి దింపాను అమ్మోఓఓఓ ఒరీయ్య్ చిరిగిపోతుంది రా నా బుజ్జి ముండ అంది నా దెబ్బ అలవాటు పడిందే కద చిరగదులే అంటూ మళ్ళి బాగా బయటకి లాగి ఒక్క దెబ్బకి అడుగువరకు నెట్టి అక్కడ పొడిచా అమ్మ్మోఓఓ ఇవ్వళ నా పుకు చిరగడం ఖాయం రా సరె ఇక చేసేదేముంది పూకు చిరిగినా పరవాలేదు నా గుల తీర్చు ముందు అంది సరిత ఏంటే ఇంత కసెక్కి పోయావ్ అన్నాను రోజు దెంగుతాను అని తీసుకుని వచ్చి రెండు రోజులు పస్తు ఉంచావ్ మరి ఇలా కాక ఎలా ఉంటుంది అంది సరిత సరె సరె నాదేతప్పు రా అని మళ్ళి లాంగ్ స్ట్రోక్ ఇచ్చి ఇంక దరువు మొదలెట్టాను ఇరగ దంచుడు దంచి భుజాల యాంగిల్ లొకి మార్చి బాగా రాపిది చేసి పూకు నలగ గొట్టి నా నడుం మీద లంకె వేయ్యమని చెప్పి దెంగి కుర్చొపెట్తి పద్మసనం యాంగిలో దెంగి లాస్ట్ నా డాగీ యాగిలొ లో కుత్తంతా అదర గొట్టి నాకు ఐపోవచ్చి తన పుకు అడుక్కు దించి అక్కడే పిచికారీ చేశా కుక్కల లింక్ లాగా మేముకూడా ఒక 2 మినిట్స్ అలాగే మా లంకే ఉంచుకుని ఆతరవాత మంచం మీద కి కూలబడ్డం అబ్బహ్ రెండు రోజుల గుల ఒకే దెబ్బతో తీర్చావ్ నీ దెబ్బ మామలు దెబ్బ కాదు రా ఎంత గుల అన్న చిటెకలో తీరుస్తావ్ అదుకే రా నువ్వంటే నేను పడి చచ్చేది అంది సరిత నీ అందాన్ని అంతా నాకు లీజు కిచ్చవ్ కదే ఇంత అందాన్ని నేను నా మొడ్డ పస్తు పడుకోపెడతమా ఏంటి సమశ్యేలేదు అన్నాను ఒరేయ్య్ అత్తయ్య గారు గుడికి రమ్మన్నారు కదా వెళదాం పద నిన్ను తీసుకుని వస్తాను అని ఆవిడకి మాటిచ్చాను అంది వెళ్ళ వలసిందేనా అన్నాను తప్పదు పద అంది ఇద్దరం రడీఅయ్యాం తను లైట్ పింక్ కలర్ పార్టీ వేర్ శారీ చక్కగా కటుకుని తలలో గులభి పువ్వు పెట్టుని ఇంక వెళదామ అంది తనని చుస్తే నాకే మతి పోయింది అలాగే చూస్తూ ఉండి పోయా ఓఓయ్య్ ఎంటీ అలాగే ఉండిపోయావ్ అంది ఏంటే ఇంత అందంగా ఉన్నావ్ అన్నాను రోజు చూసే అందమే గా? నా ఒంట్లో నీ చూపు పడకుండా ఒక్క అంగుళం అన్న దాచుకోనిచ్చవా ఏంటి?? నాలో అణువణువు జుర్రేసుకున్నవ్ అంది ఉమ్మ్మ్ అన్నాను ఇంక పద లేట్ అవుతుంది అంది నా చుపు గమనించి. ఒక్కసారిరా అన్నాను ముద్దుగా మళ్ళి మొదలెడితే ఇప్పుడపుడే వదలవ్ ముందు పద అంది తప్పదా అన్నను ఊహూం అంది సరె అని నేను వెంటనే తనని కౌగిలించుకుని తన పెదవులని నా పెదవులతో మూసి తన అద్రామృతాన్ని జుర్రుకున్నాను తను హ్మ్మ్మ్మ్ అంది ఓక ముద్దు పెట్టి వదిలేశా బడి తీశాను తను ఇంటికి తాళం వేసి వచ్చి బండి ఎక్కి అచ్చం కొత్త పెళ్ళాం మొగుడిని పట్టుకుని కుర్చున్నట్టు నా తొడమీద చెయ్యి వేసి నాకు బాగా అనుకుని కుర్చుంది నా వీపుకు తన కుడి సన్ను నొక్కుకుని నాలో కోరిక మళ్ళి పుట్టిస్తుంది ఊ పద అంది నేను బండి పోనిచ్చా అకడకి వెళ్ళాం అదరూ హడావిడిగా ఉన్నారు నేను సరిత అమ్మ నన ఎక్కడున్నరో నెతికి అక్కడకి వెళ్ళాం అక్కడ నాన్నతో మాట్లడేవాళ్ళు నన్ను సరిత ని చూసి ఏటి రావుగారు మమ్మల్ని ఎవ్వరిని పిలవకుండా అబ్బయికి పెళ్ళి చేసేశారా?? కోడలు కుందనపు బొమ్మలా ఉంది. అన్నారు నాన్న ఏమి మాట్లాడాలో తెలియక మౌనంగా ఉండి పోయారు అమ్మ కలిపించుకుని అమ్మయిని గుడిలోకి తీసుకుని వెళ్ళు అని మమ్మలని అక్కడనుండి పంపింది మేమిద్దరం వెళ్ళాం అక్కడ ఉన్న అబ్బయిలు అంకుల్స్ ఆడవాల్లు అందరూ మా జంటని చూసి కుళ్ళిపోతున్నారు ఓరినీయమ్మ కళ్ళ తోనే దెంగేసేలా ఉన్నారు ఈ లంజకొడుకులు ఇక్కడ ఎక్కువసేపు ఉంచకూడదు అనుకుని దరిశనం చేసుకుని వస్తూ ఉండగా ప్రసాద్ అని నా ఫ్రెండ్ కనిపించి ఏరా అన్నాడు నాపక్కన సరితని చుసి ఏంటిరా నన్ను పిలవకుండానే పెళ్ళి చేసేసుకున్నవా?? దుర్మార్గుడా అన్నాడు. ఒరేఏయ్య్ నేను చెప్పేది విను అన్నాను నువ్వేమి చెప్పక్కరలేదు అంటూ వాడు సరిత తొ ఈ వెదవ నేను చిన్నప్పటినుండి కలిసి చదువు కున్నాం మీ పెళ్ళికి నన్ను పిలవలేదు వీడు మళ్ళి ఏదో చెపుతాడంట నేను వినాలంట ఎవడినన్న నమ్ము గాని వీడిని నమ్మకు అన్నాడు సరిత తో తను నవ్వుకుటుంది ఏఏయ్య్ ఇంక ఆపుతావా అన్నాను వాడితో వాడు ఇంకోడికి పోన్ చేసి ఒరీయ్య్ మన రవి గాడు మనల్ని పిలవకుండా పెళ్ళి చేసేసుకున్నాడు రా అన్నాడు ఓరినాయనో ఇక్కడే ఉంటే కొంపలంటుకునేలా ఉన్నాయ్ అనుకుని సరిత పద అన్నాను వాడు పోన్ పెట్టేసి ఏరా కనిసం చెప్పనకుడా చెప్పకుండా వెళిపోతున్నవ్ అంతేలేరా అందమైన పెళ్ళం దొరికితే చిన్నప్పటి ఫ్రెండ్ ని కుండా మరచిపోతారన్న మాట అన్నాడు సోరి అమ్మ ఏమి అనుకోకు అన్నాడు సరితతో తను ముసి ముసిగా నవ్వుకుంటుంది. పనుందిరా వెళ్ళాలి అని తనని తీసుకుని వచ్చేసా.అమ్మ నాన్న కి చెప్పి మేమిద్దరం ఇంటికి బయలుదేరాం బండి మీద సరిత ఒకటే నవ్వు పడి పడి నవ్వుతుంది ఓఓయ్య్ సరిగ్గా కుర్చో లేకపోతే కిదపడతావ్ అన్నాను నా రవి నన్ను పడనివ్వడు వాడి మీద నాకు నమంకం ఉంది అంది.