ఇతరులకి ప్రవేశం లేదు ” అని గోడ కట్టినట్లు ఉంది ఆవిడ చీర

Telugu Sex Stories అలా తెలియకుండానే కవిత ని వెతుకుతూ ప్రసాద్ చూపించిన వేపు కదిలాడు సుధాకర్.
ఈ లోపు వికాస్ కాల్ ని ఎత్తి మాట్లాడుతోంది కవిత.

వికాస్ : ఎక్కడున్నావే ? త్వరగా రా ఫ్లైట్ కి టైం అవుతోంది.

కవిత : అబ్బ పక్కనే మాల్ లో ఉన్నా లెండి , 10 నిమిషాలలో మీ ముందు ఉంటా.

వికాస్ : నెల రోజులు పస్తులు ఉండాలోయి, మంచి భోజనం తిని వెళ్దాం అని ఉంది.

కవిత : రాత్రి తిన్నది చాలలేదు, మళ్ళి ఆకలి అంట సిగ్గు లేకుండా.

వికాస్ : నీకేం తెలుస్తుంది లే నా బాధ.

కవిత : మీకేనేమిటి , నాకు పస్తులే కద.

వికాస్ : నీకేం పోయిన్దోయి, అంతలా ఆకలేస్తే ఏ వంకాయో , కాకర కాయో ఉంటాయి గా.. హహ..

కవిత : ఛి సిగ్గు లేకుండా పోతోంది మీకు , మీకు మాత్రం చేతోడు లేదేమిటి..

వికాస్ : నీ నోటిలో ఉన్న సుఖం నా చేతిలో ఉందా చెప్పు, త్వరగా వస్తే వెళ్ళే లోపు ఒక రౌండ్ అయిన వేసుకోవచ్చు.

కవిత : సరే మహాప్రభో సరే, బయలుదేరుతున్న.

ఇలా వెనక్కి తిరిగిన నాకు నా పిర్రలనే చూస్తున్న రెండు కళ్ళు తారస పడ్డాయి.. మొఖం కిందకి ఉంది ఏమో ఎక్కడ చూస్తున్నాడో యిట్టె తెలిసింది..

నా ధర్మరాజు అనుకుని చిన్న నవ్వు నవ్వుకున్న..వీడి చూపుతో నా లెక్క పూర్తీ అయ్యింది, ఇంక మా వారికీ చెప్పి నా పందెం డబ్బులు తీసుకోవాలి… నా మాటలు విన్నాడు అంటారా?

ఒక సారి మనిషి వంక చూసా, తల దించుకుని ఉన్నా పొడుగ్గా కనిపిస్తున్నాడు. నా అంత తెలుపు కాకపోయినా కొంచం బంగారం పచ్చ లాంటి రంగు, ఎత్తు కి తగ్గట్లు బలమైన బుజాలు.. కసరత్తులు చేస్తాడు ఏమో చేతులు కండలు పట్టి నరాలు కనిపిస్తున్నాయి.

వెనక్కి తిరగడం వళ్ళ నాకు ఎదురుగా ఉన్నాడు , తను చూడటం నేను చూసా అని అర్థం అయినట్లు ఉంది గురుడికి సిగ్గుతో తల దించుకునే ఉన్నాడు.

ఎంతైనా నాకు పదివేలు సంపాదించి పెట్టిన మగాడు, కనీసం మోఖమైన చూద్దాము అనిపించి ఏమండీ అని పిలిచా,తల ఎత్తాక కొంచం పక్కకి జరగండి అని చెప్దాం లే అనుకున్న.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

సుధాకర్ మాటల్లో…

ప్రసాదు వర్ణన కో తెలిదు, ఉష తో మద్యలోనే ఆగిపోయిన మాటలకో తెలిదు.. మొదటి సారి ఒక పరాయి ఆడదాన్ని చూడాలి అని వెళ్తున్న.. ఎందుకో నాకే తప్పుగా అనిపిస్తోంది..

“ఆవిడని చూడటానికి ఎవడు వెళ్తున్నాడు, ఉచ్చ పోసుకోడానికి వెళ్తున్న ” అని నాలో నేనే సర్ది చెప్పుకుని ముందుకి అడుగు వేసా..

ఇంతలో అక్కడ ఉన్న లేడీస్ షాప్ బయట గోడకి అనుకుని ఎవరో ఆవిడ ఫోన్ మాట్లాడుతూ కనిపించింది.

మాములుగా అయితే చూసే వాడినే కాదు , కానీ మనసు ఆగటం లేదు.. బయట కుర్రాళ్ళ మాటలు ,ఈ ప్రసాద్ గాడి మాటలు గుర్తుకు వస్తున్నాయి..

నిజంగా అంత బాగుంటుందా ఈవిడ గు.. అనుకునే లోపే కళ్ళు కిందకి వెళ్ళిపోయాయి..

గోడకి జబ్బని ఆన్చి అదే చేత్తో ఫోన్ మాట్లాడుతోంది ఆవిడ, ఇంకో జబ్బకి నల్లని హ్యాండ్ బాగ్ తగిలించుకుని ఉంది, అదే చేతిలో ఒక ప్లాస్టిక్ బాగ్ ఉంది ఏమి కొన్నాద అని అ షాప్ వంక చూసా అది ఒక లేడీస్ ఫాన్సీస్టోర్..

అవి చూస్తున్న అన్న మాటే కాని నా కళ్ళు అంత ఆవిడ అందాన్ని గట్టిగ వాటేసుకుని చూపించి చుపించనట్లు ఉన్న చీర మీదే ఉన్నాయి.

వాళ్ళ మాటల్లో నిజం ఉంది అనే చెప్పాలి.. నిండుగా చీర కట్టుకున్నా ఆవిడ అందాలూ ఎక్కడ దాగట్లేదు, నడుముని చీరతో కప్పినా చీర మీదే మడతలు కనపడుతున్నాయి.. వాటిని ముట్టుకోడానికి ప్రయత్నిస్తున్నదా అన్నట్లు ఉంది ఆవిడ జుట్టు..

మరి కిందకి లేదు ఆవిడ జాకెట్టు, అలా అని అంత పైకి లేదు.. మాములనే చెప్పాలి, కాని ఆవిడ అందం ఆ కనిపిస్తున్న చర్మానికే బానిస చేసేలా ఉంది , చెమట పట్టి ఉన్న ఆవిడ వీపుని ముద్దుపెట్టుకున్తున్నాయి ఆవిడ వెంట్రుకలు…

ఫోన్ లో ఎం మాట్లాడుతోందో వినపడట్లే కాని కండ పట్టి ఉన్న ఆవిడ జబ్బ గోడకి అనుకోవడం వళ్ళ కొంచం నొక్కినట్లు అయ్యి కొరుక్కు తినాలి అనిపించేలా ఉంది..

ఇంక అందరు చెప్పిన ఆవిడ కింద బాగం దగ్గర ఆగాయి నా కళ్ళు , చీర కట్టింది అన్న మాటే కాని పొంగుతున్న అందాలని అస్సలు ఆపట్లే ఆ చీర, దాని మీద నుంచే కనిపిస్తుంది గుండ్రని ఆకారం , పని చేసే ఆడదాని లా ఉంది ఒంట్లో కొవ్వు కండ సమపాలలో ఉన్నాయి..

ఒక్కసారి ఉష గుర్తుకు వచ్చింది.. “ఛి అంత అందమైన పెళ్ళాన్ని పెట్టుకుని ఇదిఎమ్ పాడు బుద్ది” అని తిట్టింది మనసు..

అప్పటి వరుకు చుసిన ఆడవాళ్లు ఉష అందానికి దగ్గరగా కూడా రారు, కాని ఇవిడ ఉష కి పోటిగా ఉంది.. ఉష జుట్టు ఇవిడ కన్నా ఒత్తుగా ఉంటుంది అన్న మాటే కాని , ఇవిడ జుట్టు సిల్క్ లా ఉంది.
ఉష కన్నా పెద్దది ఇవిడ కింద బాగం, పోనీ ఉష కన్నా రంగు తక్కువ అంటే అది కాదు.
ఎందుకో మనసులో తొలిసారి ఇవిడ భర్త మీద అసూయా కలిగింది.
ఎవడో తెలిదు కాని అదృష్టవంతుడు , రాత్రి అంత దున్నిన ఆశ తీరని పొలం.. ఇలా ఆలోచిస్తూ ఉండగానే ఎప్పుడు పెట్టేసిందో కాని ఫోన్ పెట్టి వెనక్కి తిరిగింది, సిగ్గుతో తలదిన్చేసుకున్న ..

కాని ఆవిడే “ఏవండి ” అని పించింది.. ఇంక చేసేది లేక తల ఎత్తి చూసా .. అప్పటి వరుకు ఆవిడ పిర్రల మీద ఉన్న కళ్ళు ఆవిడ వెనక్కి తిరగటం తో తొడల మద్య చిక్కు కున్నాయి.
సిగ్గుతో దించుకున్న కళ్ళు ఆవిడ వేళ్ళకి తొడిగిన మట్టేలని చూసి ” ఛ ఈ అందం వేరే వాడి సొంతం అని బాద పడ్డాయి”.

ఆవిడ పిలుపుతో తల పైకి ఎత్తిన నేను నెమ్మదిగా కళ్ళని ఆవిడ బలిసిన తొడల మీద నుంచి నడుము పైకి తీసుకు వెళ్లి ఎక్కడైనా చిన్న చర్మం కనిపిస్తుంద అని వెతిక..

“ఇతరులకి ప్రవేశం లేదు ” అని గోడ కట్టినట్లు ఉంది ఆవిడ చీర , అలా నీరాసతో పైకి వెళ్ళిన కళ్ళు ఆవిడ ఎత్తులకి మత్తు ఎక్కాయి .

అబ్బః ఎం పెట్టి పెంచిందో కాని “నువ్వా నేనా రారా చూసుకుందాం ” అనేట్లు ఉన్నాయి .. అలాగే పైకి ఎత్తి మొఖం పైకి వెళ్ళాను.

ఇది అంత జరిగింది ఒక సెకను లో అయిన ఆ ఒక్క సెకను గడవడానికి నాకు నిమిషం పట్టింది..

ఆవిడ మొఖం చుసిన నాకు , ఎక్కడో చూసాను అన్న భావన కలిగింది .. ఆవిడ నన్ను అలానే చూస్తూ ఉంది..

కవిత : మీరు సుధాకర్ గారు కదా ?

సుధాకర్ :అవును అండి, మిమ్మల్ని ఎక్కడో చూసినట్లు ఉంది కాని గుర్తుకు రావట్లేదు.

కవిత : నేను అండి కవితని, మీ ఫ్రెండ్ వికాస్ వాళ్ళ భార్య ని.

సుధాకర్ : (ఫోన్లో మాట్లాడినపుడు చెప్పుమ్మ అనే వాడిని, ఇప్పుడు చూసాక యెంత తప్పు చేసాన అనిపించింది )

సుధాకర్ : ఓహ్ అవును గుర్తుకు వచ్చింది, మీ పెళ్లి ఫోటోలలో చూసాను, బాగా మారారు అందుకే గుర్తు పట్టలేకపోయాను. సారీ అండి.

కవిత : ఛ, అందులో ఎం ఉంది లెండి. ఇంతకీ మీరు ఏమిటి హైదరాబాద్ లో ? మీరు వస్తున్నారు అని ఆయిన ఒక మాట కూడా అనలె నాతొ.

సుధాకర్ :అది ఆఫీసు పని మీద వచ్చా అండి, వాడికి చెప్దాం అనుకున్న కాని క్యాంపు హడావిడి లో ఉంటాడు అని చెప్పలేదు.

కవిత : బలే వారే, మీరు మరీను, క్యాంపు ఎప్పుడు ఉండేదే లెండి. మంచి సమయానికి కలిసారు. ఆయిన ఇంకో గంటలో బయలుదేరుతారు క్యాంపు కి.రండి నాతొ పాటు ఒక సారి కలిసి వెళ్దురు ఆయన్ని.

సుధాకర్ : ఓహ్ అవునా, నేను ఫ్రెండ్ తో వచ్చాను అండి ఇక్కడకి. తనని వదిలేసి వస్తే బాగోదు.

(ఎందుకో ప్రసాద్ ని ఇవిడకి పరిచయం చేయడం నాకు అస్సలు నట్చలేదు , ఎలా అయిన ముందు వాడిని ఇక్కడ నుంచి తీసుకు వెళ్ళాలి అనుకున్న .)

కవిత : అలాగా !! అయితే ఒక పని చేయండి, మీ ఫ్రెండ్ కి చెప్పేసి ఎయిర్ పోర్ట్ కి రండి, నేను ఆయనకి మీరు కలిసారు అని చెప్పకుండా అక్కడకి వస్తా. ఆయన్ని సర్ప్రైసు చేద్దాం .

(అప్పుడే మనసులో తట్టింది, ఇప్పుడు ఇయినని ఇంటికి తీసుకువెళ్తే మా అయనతో చేయాలి అనుకున్న పని అవ్వదు అని )

సుధాకర్ :సరే అండి , నేను వాడికి చెప్పి ఎయిర్ పోర్ట్ కి వస్తా. ( ఆవిడా దగ్గర ఫ్లైట్ డీటెయిల్స్ కనుకున్న)

కవిత : ఎందుకైనా మంచిది , నా ఫోన్ నెంబర్ రాసుకోండి. మళ్ళి ఆయనకి చేస్తే మీరు వచ్చారు అని తెలిసిపోతుంది.

సుధాకర్ : సరే ఇవ్వండి , కావాల్సి వస్తే మీకు ఫోన్ చేస్తా.

కవిత : 860-xx – xxxx .

సుధాకర్ : అని చెప్పి అక్కడ నుంచి కదిలాను.
___________________________________________________________________________________

వచ్చే పోయే ఆడవాళ్ళని చూస్తూ కూర్చున్నాడు ప్రసాద్ , అప్పుడే కొంచం మత్తు దిగినట్లు ఉంది. నన్ను చూడగానే.

ప్రసాద్ : ఏమి సోదర, నీకు రావాలి అనిపించలేద ?

సుధాకర్ : అదేమీ కాదులే, ఉచ్చ పోసుకోడానికి వెళ్ళ.

ప్రసాద్ : ఉచ్చే పోసుకున్నావా లేక నాల ఆ ఆవిడ అందాన్ని తట్టుకోలేక పని కానిచ్చి వచ్చావ ?

సుధాకర్ : (అప్పటి వరుకు వాడి మాటలు బరించా కాని , తను ఎవరో తెలిసాక , అందులో నా ప్రాణ స్నేహితుడి భార్య అని తెలిసాక .. అలాంటి మాటలు వినాలి అంటేనే కంపరం గా ఉంది.)

సుధాకర్ : ఛి ఏంటి ఆ మాటలు, ఆవిడ వేరే వాడి భార్య . నీ పెళ్ళాం కోసం ఇలా అనుకుంటే నువ్వు ఉరుకుంటావా ?

ప్రసాద్ : దానికి ఉన్నంత అందం నా పెళ్ళానికి ఉంటె ఇంకేం ? అయినా ఆవిడని అంటే నీకు ఏమిటి అంట ?

సుధాకర్ : పరాయి ఆడదాన్ని అనడానికి సిగ్గు లేదా అని ?

ప్రసాద్ : అబ్బో అంత నీతి ఉన్నవాడివి , దాని పిర్రల వెనకే ఎందుకు పరిగేట్టావ్ అంట ?

సుధాకర్ : (నిజమే వికాస్ పెళ్ళాం అని తెలియక ముందు నేను వీడిలాగే కదా ఆలోచించ.. అంటే ఆ అదృష్టవంతుడు నా ఫ్రెండ్ నా.. ఏ మాటకి ఆ మాటే కవిత పిర్రలు.. ఛి ఛి ఇలా ఆలోచిస్తూన్న ఏంటి.. ఇలా నాలో నాకే ఘర్షణ జరుగుతోంది..ఇంకా మాట మార్చాలి అని ..)

సుధాకర్ : సరే వదిలే సోదర , నాకు ఆఫీసు నుంచి కాల్ వచ్చింది. నేను అర్జెంటు గా వెళ్ళాలి పద రూం కి .

ప్రసాద్ : తాగింది నేనో , నువ్వో తెలియట్లే సోదర, ఒక్కోసారి ఒకోల మాట్ల్డుతున్నావ్.. సరే పద..

అల రూం కి వెళ్ళిన నేను ప్రసాదు తో ఉంటె కవిత గురించి మళ్ళి ఎక్కడ తప్పుగా మాట్లాడాల్సి వస్తుందో అని మొఖం కడుక్కుని బట్టలు మార్చుకుని బయటకి వచ్చా, ఎయిర్ పోర్ట్ కి బస్సు పట్టుకుని బయలుదేరా…
_______________________________________________________________________________________

సుధాకర్ ని కలిసి బయట ఆటో ఎక్కిన కవిత కూడా ఆలోచన లో పడింది..

కవిత మాటల్లో…

బలే చిత్రం గా ఉంది కదా అండి , మా వారి స్నేహితుడే నా పందాన్ని గెలిపించడం..

కాని పందెం గెలిపించాడు అంటే నన్ను అలా చూసాడు అనే కదా..

ఛి ఛి సుధాకర్ అలాంటి వారు కాదు, ఏదో నేనే పొరపడి ఉంటాను…

కాని సుధాకర్ ని కలవగానే అయన మొఖం లో వెలుగు చూడాలి.. అసలు ముందు ఎం మూడ్ లో ఉన్నారో అయ్యగారు.. ఇలా అనుకుంటూ ఉండగానే మా ఇల్లు వచ్చింది.

ఆటోకి డబ్బులు ఇత్చి లోపాలకి వెళ్ళిన నాకు పాప హాల్ లో సోఫా మీద పడుకుని కనిపించింది .

అత్తయ్య భక్తి ఛానల్ లో ఎవరో స్వామిజి మాటలు వింటున్నారు, నా స్వామి ఎం చేస్తున్నాడో అని మెట్లు ఎక్కి పైన ఉన్న మా రూం కి వెళ్ళాను.

ఇలా అడుగుపెట్టానో లేదో , తలుపు వెనకే పిల్లిలా నక్కి ఉన్న మా వారు వెనక నుంచే గట్టిగ పట్టు పట్టారు..

“అబ్బః వదలండి ” మొహమాటానికి అన్న కాని ఆయిన వదలాలి అని నాకు లేదు..

నా మాటే విననట్లు ఉన్నారు ఆయిన .. వెనక్కి చూడ కుండానే తలుపు దగ్గరకి వేసారు..

మొదటి పలకరింపు నా మెడకి దక్కింది..

నా మెడ మీద ఆయిన పెదవులతో ముద్దు పెడుతూనే, నా చేతిలో ఉన్న కవర్ నీ అందుకుని కింద పడేసారు..

నా హ్యాండ్ బాగ్ నీ జబ్బ మీద నుంచి తీస్తూ వేల్లతోనే నా జబ్బని రుద్దుతున్నారు.. కింద పడిన హ్యాండ్ బాగ్ శబ్దం తప్ప ఇంకేం వినిపించట్లేదు మా రూం లో..

అప్పటి వరుకు పలకరిస్తున్న ఆయిన పెదవులు ఇంక అల్లరి చేయడం మొదలు పెట్టాయి..

నా చెవి కింద ఉన్న మెడ పైన ముద్దు పెడుతూ నా మెత్తని చర్మాన్ని కొంచం కొంచం గా చప్పరిస్తున్నారు..

అబ్బహ్హ్ ఒక ఆడదానికి కసి ఎక్కేది ఇక్కడే..

“నేను నీ దాన్ని , నీ ఇష్టం వచినట్లు వాడుకో నన్ను ” అన్నట్లు నేను మెడని అవతలి పక్కకి వంచి ఇంకొంచం చోటు ఇట్చ ..

ఇప్పుడు ఆయిన నాలుక దిగింది రంగం లోకి…

నా మెడ మీద ఉన్న వెంట్రుకలు చెమటకి తడిసాయో లేక ఆయిన పెదవుల వలనో తెలిదు కాని ,వాటి తడి నాలో ఉన్న వేడికి ఆవిరిగా అవుతోంది …

అలా నాకుతూనే నా పైటకి పెట్టిన పిన్ను లాగేసారు మోటు గా, పిన్ను కింద పడిన శబ్దం వినేలోపే ఆయిన చేతులు నా జబ్బలని పిసికేస్తున్నాయి.. నొప్పికి పళ్ళ కింద పెదవిని కొరికి పెట్టి ఒక వేడి నిట్టుర్పు వదిలా…

ఆయిన కుడి చేత్తో నా జుట్టుని వీపు పై నుంచి ముందుకి జరుపుతూ , చెమట కి తెల్లని నా వీపు మీద చిక్కుకున్న వెంట్రుకలని ముద్దు ఆడుతున్నారు

నాలో వేడికి ప్రతిక గా నా ముచ్చికలు నా జాకెట్టు ని పొడుస్తూ నిల్చున్నాయి..

వాటిని చూసారో ఏమో … ముందుకి నెట్టిన జుట్టు మీద నుంచే నా కుడివైపు రొమ్ము మీద చేయి వేసి కింద నుంచి లేపుతున్నట్లు ఒక్క నొక్కు నొక్కారు..

అబ్బహ్హ్ అక్కడే ఇంకా లొంగిపోయా ఆయనకి..

కింద రెండు వెళ్ళు నా రోమ్ముని లేపుతూ ఉంటె , ఆయిన బొటకన వేలు చూపుడు వేలు నా ముచ్చికని దగ్గరకి తీసుకుని నా జుట్టుతో పాటే నలిపెస్తున్నాయి…

“స్స్స్స్ అహ్హ్హ్హ్ అమ్మా … ” ఈ మాటలే గుర్తు ఉన్నాయి నాకు అ క్షణం లో…

నా ములుగులకి అలిగినట్లు ఉన్నారు, ఒక్క సారి చేతిని నా రొమ్ము మీద నుంచి తీసి నా మొఖాన్ని ఆయిన వేపు తిప్పుకుని నా పెదాలని ఆయిన పెదాలతో అందుకుని మళ్ళి చేతిని రొమ్ము మీదకి వేసారు..

ఈ సారి మెత్తగా లేదు ఆయిన నొక్కుడు , బలం పెంచి జాకెట్టు మీద నుంచే పిసుకుతున్నారు..

ఆయనకి నా ఒళ్ళు అప్పగించి దొరుకుతున్న సుఖానికి బానిస లా నిల్చుని ఉన్న , ఇంతకన్నా సుఖం ఉంటుందా అనుకునే లోపే ఆయిన ఎడం చేయి నా జబ్బని వదిలి నా నడుము మీదకి వెళ్ళింది ..

ఆయిన చల్లని చేయి నా నడుము మీద వెయ్యగానే ఒక్క సారి కదిలా…

అదేమీ పట్టని ఆయిన నా పెదవుల మద్య ఆయిన నాలికకి చోటు చేసుకుని నెమ్మదిగా లోపలికి నాలిక ని తోసారు..

ఎన్ని సార్లు రుచి చుసిన కొత్తగా, మత్తుగా ఉంటుంది ఈ అనుభవం.. ఆయన ఉమ్ము నా నోటికి ఉప్పగా తగులుతోంది..

వెనక కాలుతున్న ఇనప కడ్డి లా ఉంది మా వారి మగతనం..

లుంగీ మీద నుంచి నా పిర్రల మద్య పొడుస్తూ దారి వెతుకుతోంది.. దాని వేడికి నా చీర కాలుతుంద అనిపించింది..

నా చీరని ఎడమ చేత్తో లాగేసి మంచం మీదకి విసిరేశారు , నా లంగాని పైకి ఎత్తడానికి తెగ ప్రయత్నిస్తున్నారు..

“దేవుడు రెండు చేతులే ఇట్చాడే ” అని ఆయిన బాద.. నా లంగా ని పిర్రల వరుకు ఎత్తి ఆయిన దాన్ని నా పిర్రల మీద గుచ్చుతున్నారు…

ఇంకాగాలేక అలానే నా చేతిని వెనక్కి పోనిచ్చి దాని నా చేతిలోకి తీసుకున్న..

వెచ్చగా ఉంది బుజ్జిముండ.. దాని మీద ఉన్న చిన్న తడిని నా పిర్రాలకి తుడిచి ..దాని మొఖానికి ఉన్న ముసుగుని వెనక్కి లాగుతూ గుండు ని బయటకి లాగ .. గాలి పోసుకున్నట్లు ఇంకొంచం గట్టి పడింది..

నా చర్మం ఆయిన గుండుకి తగలగానే రెండు చేతులు నా రోమ్ములని ఒడిసి పట్టుకున్నాయి..

మా వారి కోరికల కసి పెరిగి , మళ్ళి ఎడమ చేత్తో నా నడుము ని చపాతీ పిండి నలిపినట్లు నలిపెస్తున్నారు.. మత్తుఅయిన బాధ… ఆయిన కుడి చేయి,ఎడమ చేతికి పోటి గా నా రెండు రోమ్ములని పిసికేస్తూ ఉంది..

అక్కడే ఆయిన దాన్ని నా లోపల దాచుకోవాలి అన్నంత కసిగా ఉంది ..ఆయనకి నా కసి తెలిసేలా అయన దాన్ని ఆడిస్తూ,నా పిర్రాలకి గుచ్చుతు నేను నా నాలికతో ఆయిన మీద యుద్ధం ప్రకటించా..

“నాకే పోటి ఇస్తావే ” అన్నట్లు ఆయిన ఇంకా రచ్చిపోయి నా పెదవులని కోరికేస్తున్నారు..

“ఇంతేనా నీ ప్రతాపం” అని రేచ్చకోడుతూ నేను ఆయిన దాన్ని ఆడిస్తూ, దాని యెర్రని గుండు మీద నా వేళ్ళతో రుద్దుతూ ఒక చిన్న నొక్కు నొక్క.. అంతే అయన చేయి నా నడుము మీదగా లంగాని తోసుకుంటూ నా ఆడతనాన్ని అందుకుంది..

ఓటమిలో కూడా ఇంత సుఖం ఉందా అనేట్లు అహ్హ్హ్ అని తల వెనక్కి వాల్చ..

ఆయిన గర్వం గా , నా చిట్టడవిలో దారి వెతుకుతూ పువ్వు ని చేరుకున్నారు..

ఆయిన దాడికి అప్పటికే తడిసి ఉన్నాయి నా పూరేకులు , వాటిని పలకరిస్తూ తన వేళ్ళతో నిలువుగా ఒక రుద్దు రుద్దారు…. ” అమ్మాఅహ్హ్హ్….”అన్న ములుగు నా నోటి నుంచి

ఇంతలో పానకం లో పుడకలాగా మా అత్తయ్య తలుపు కొట్టారు.

“ఏరా ఏమి చేస్తున్నావ్ ? ఫ్లైట్ కి టైం అవుతోంది”

నా బాధ పట్టనట్లు మద్యలో వదిలేసి నన్ను, “ఆ తయారు అవుతున్న అమ్మ” అన్నారు ఆయిన..

నా వంక చూసి సారీ అన్నట్లు మొఖం పెట్టారు , చేసింది ఎం లేక నేను చిన్న నవ్వు నవ్వా..

నా చేతిలో ఉన్న అయన మగతనం వంక చూసి , ప్లీజ్ అన్నట్లు నా వంక చూసారు.

సరే అన్నట్లు ముందుకి తిరిగి రెండో చేతిని కూడా కూడా పనిలోకి దించా…

కింద ఉన్న నిమ్మకాయలని నా ఎడమ చేతిలోకి తీసుకుని రసం పిండేలాగ రుద్దుతూ … నెమ్మదిగా నొక్కుతున్న…

కుడి చేయి పైన ఉన్న కడ్డిని ముందుకి వెనకకి ఆడిస్తూ ఉంది…కాలిపోతున్న ఆయిన దాని వేడి నా చేతికి వెచ్చగా తెలుస్తోంది..

ముందుకి వెనకకి ఉగుతున్న నా గాజుల చప్పుడు.. నా పనితనానికి పొగడ్తలలా మా వారి సన్నని మూలుగులు తప్ప రూం లో ఇంకేం వినపడట్లే…

ఆయనకి నా నోటిలో దాన్ని తోసేయాలి అన్నంత కసి ఉంది , కాని సమయం లేదు..

ఆయిన దాని మీద పొంగి ఉన్న నరాలకి మాటలు వస్తే..”అబ్బహ్హ్ ఎం చేస్తున్నావే…” అనేవి ఏమో..

వాటి బాధ అర్థం చేసుకుని వేగాన్ని పెంచిన నా చేతికి , రసం కిందనుంచి పైకి వెళ్ళడం తెలుస్తోంది ..

యెగిరి యెగిరి పడుతున్న ఆయిన దాన్ని నా వేలితో అదుపు చేస్తూ.. యెర్రని గుండు పైన వేళ్ళతో చుట్లు చుడుతూ ఒకే సారి .. కింద వాటిని వత్తి పైన గుండుని నొక్కా..

“అహ్హ్హ్హ్ కవితా ” అంటూ నా చేతిలోనే రసం కార్చేసారు..

మరిన్ని మంచి కధలు

సిద్ధు అన్నయ్య తో అనుకోకుండా

అల్లుడు ఎందుకు వచ్చాడో అత్తగారికి తెలీదా

చూపుడు వేలిని సర్రున లోపలి తోసి గుండ్రంగా తిప్పారు