ఆఫీస్ బాస్ తో 34

telugu sex stories మా పెళ్ళి అయిన పదేళ్ళకి జరిగిన ఒక ఘటన వ్రాస్తాను.చదివి ఆనందించండి.
నాకు అప్పుడు 35,జయకి 33.మా బాబు రఘు పుట్టి ఆరునెలలయింది.
సంక్రాంతి శలవలుంటే మా వూరు వెళ్ళాము.
జయ కొంచము వొళ్ళు చెసి నున్నగా నిగనిగ మెరిసిపొతోంది.
పాలతొ నిండిన సళ్ళ సైజు పెరిగి నిండుగా కొట్టొచినట్లు కనపడుతున్నాయి.
వూర్లో మా నాన్న, అమ్మ, నా

మేనత్త,మామయ్య వుంటారు.
మా రాకతొ చాలా సంతోషించారు.
వెళ్ళిన రెండో రోజు రాత్రి మేమిద్దరమూ చెసుకొంటుండగా,నా చెవిలొ మెల్లిగా జయ అన్నది విని ఆశ్చర్యపొయాను.
“మామయ్యగారు నా సళ్ళ వంక కోరికతొ చూస్తున్నారు” అని మెల్లిగా చెప్పింది.
మా నాన్న తన వయసులో వున్నప్పుడు పెద్ద రసికుడేమీ కాదు.సింపుల్ స్కూల్ టీచర్.
నేను ఆశ్చర్యపోవటానికి ఇంకొక కారణము అప్పుడు ఆయన వయసు అరవయి పైనే.
“సరిగ్గా గమనించావా?” అని అడిగాను లోపల వూగుతూ.
“నా సళ్ళ వంక తదేకముగా

చూడటమే కాదు, ఈ రోజు మధ్యాన్నము నా చెయ్యి కూడా పట్టుకొన్నారు”అంది కింద నుంచి నడుము పైకి ఎదురు వూపుతూ.
“ఈ వయసులో ఆయనకి ఈ కోరిక యెమిటి?” అన్నాను బలంగా కుమ్ముతూ.
“అదే విషయము అత్తమ్మని అడిగాను సాయంత్రము” అన్నది జయ.
“అమ్మ యేమంది?”అన్నాను కుతూహలముగా.
“ఆయనకి చనుబాలంటే ప్రాణమమ్మా,నీ ఆడపడుచు,నీ మొగుడు పుట్టినప్పుదు నావి మూడొంతుల పాలు ఆయనే తాగారు,అన్నది అత్తమ్మ”అని నా చెవిలొ చెప్పింది.
నాకు పిచెక్కిపొయింది,సమ్మగా చేసుకొని స్వర్గ సుఖాలు అనుభవించాము.
తరవాతి రాత్రి కూడా జయ మళ్ళీ ఆ ప్రస్థావన తచ్చింది బెడ్ లో.
“మామయ్యగారు మధ్యాన్నము మళ్ళీ చెయ్యి పట్టుకొన్నారు”అన్నది నా చెవిలో.
“ఎందుకు?”అనడిగాను జయ లో నా స్పీడు పెంచి.
“యెమీ చెప్పలేదు, బాబుకి పాలు పట్టిస్తున్నప్పుడు వచ్హి నాదగ్గిర కూర్చుని నా చేతిని స్లోగా నలుపుతూ కూర్చుని నా సళ్ళ వంక చూస్తూ కూర్చున్నారు, అంతే” అన్నది జయ నా కింద వేడెక్కిపోతూ.
“నువ్వు చూపించావా?”అనడిగాను ముఖమంతా ముద్దులు పెట్టుకొని.
“ఛూపించలెదు, పిల్లాడికి పాలు

పట్టటము ఆపలేదు”అన్నది మత్తుగా.
“నీ పాలకుండలని చూసి పిచ్చెక్కి పొయి వుంటారు నాన్న” అన్నాను చివరికొచ్చేస్తూ.
“తరవాత అత్తయ్యకి చెప్పాను వంటింట్లొ” అన్నది మెల్లిగా.
“తప్పు పట్టించుకోకమ్మా, ఆయనకి రొమ్ము పాలంటే మక్కువ అందుకే నీ చుట్టూ తిరుగుతున్నారు,మా వాడిని ఒక సారి అడిగి, వాడు వొప్పుకొంటే ఆయన ముచ్చట తీర్చ రాదూ? అన్నారు అత్తయ్య”అన్నది జయ నా చెవిలో.
“ఆయన ముచ్చట తీరుస్తావా?” అన్నాను జయ లొపల కుమ్ముతూ.
జయ జవాబు చెప్పలేదు, కళ్ళు మూసుకొని సమ్మగా కుమ్మించుకొంటోంది.
“నీ అమ్మ చెప్పవే నా కసి లంజా”అన్నాను ఆఖరి వూపులు వూపుతూ.
“మీ ఇష్టము”అన్నది ముద్దుగా.
“ఆయన ముచ్చట తీర్చి, నీ ముచ్చట తీర్చుకో”అన్నాను జయ లోపల జావ కారిపోతూ.
ఇంకో రెండు రోజులు ఎమీ జరగలెదు.
మూడో రోజు రాత్రి జయ చెప్పింది విని వుద్రేక పడ్డాను.
“రేపు ఉదయము నేను మామయ్య

గారి పాల కోరిక తీర్చాలని అత్తయ్య చెప్పారు” అన్నది జయ సిగ్గుగా.
“ఎక్కడ?ఎలా?”అనడిగాను జయని ముద్దులతొ ముంచెత్తుతూ.
“ఈ గదిలోనే పదింటికి, కొంచము మీరు కూడా వుండాలి అప్పుదు ప్లీస్”అన్నది అభ్యర్దిస్తూ.
నాకు విపరీతమని కసి వచ్చేసి జయని నలిపేసాను వొళ్ళంతా.
“మధ్యలో నేనెందుకూ?”అన్నాను జయ చెవిలో.
“వుండండి ప్లీస్,నాకు మామయ్య గారంటే కంగారుగా వుంటుంది” అన్నది ముద్దు పెట్టుకొని.సరే అన్నాను.
ఆ రాత్రి రెండుసార్లు నిశ్శబ్దముగా చేసుకొన్నాము కసిగా.
వుదయాన్నే లెచి, తలంటు స్నానము చేసి స్లీవ్లెస్ నైటీ వెసుకొని తయారయ్యింది జయ.
లోపల ఎమీ వెసుకోకపోవటము వలన చాలా సెక్సీగా వుంది.
సళ్ళు నిండుగా పూర్ణ కుంభాలు లాగా వున్నాయి.
నేను కూడా స్నానము చేసి టిఫిన్ తిని,మంచము మీద పడుకొని పేపర్ చదువుకొంటున్నాను.
పదిన్నరకి అమ్మ మా బెడ్ రూం లోపలికి వచ్చింది
“రండి,జయ ఇక్కడే వుంది,త్వరగా కానిచ్చి మీ రూం లోకి వెళ్ళి పడుకోండి.మళ్ళీ మళ్ళీ అడిగి విసిగించొద్దు,పిల్లాడికి పాలు చాలక ఏడుస్తాడు.హద్దులు దాటకండి, బాబు కూడా లోపలే వుంటాడు,నాకు వంటింట్లో పని వుంది”అని నాన్నని లోపలికి పిలిచింది.
నాన లుంగీ బనీన్ లో వున్నారు.కాం గా తల వంచుకొని లోపలికి వచ్చి నేను పడుకొన్న మంచము అంచున సైలెంటుగా కూర్చున్నారు.ఆయన ముఖము కొంచము ఆందోళనగా వుంది.నేను దబల్ కాట్ మీద కొంచము ఇవతలకి జరిగి పడుకొన్నాను,ఆయనకి ఫ్రీగా కూర్చోవటానికి చోటిస్తూ.
జయ లేఛి వెల్లి బెడ్రూం తలుపు

బోల్ట్ చెసి వచ్చింది.
రూం లో నిశ్శబ్దము,కనిపించని వేడి.జయ శరీరము సన్నగా వణుకుతోంది.
నాకు నా లుంగీ లొ కదలిక మొదలయ్యింది.చేతితో సవరించుకొన్నాను.సగము నిక్కిన నా మొడ్డ సమ్మగా వుంది.
జయ ఆయన ముందు నిలబడింది.ఆయన తన కళ్ళ ముందు వున్న జయ బలిసిన సళ్ళ వంక కోరికతొ చూస్తూ కూర్చున్నారు.
“చూపించు”అన్నాను మెల్లిగా.ఫ్రంటు వోపన్ స్లీవ్లెస్ నైటీ బటన్స్ ఒక్కటి మెల్లిగా విప్పింది.చాలా సెక్సీ ద్రుశ్యము.
అరవయ్యెళ్ళ స్వంత మామగారి ముందు నిలబడి, మొగుడు చూస్తుండగా ఒక ఇంటి కోడలు సళ్ళు చూపించటము అనే పరిస్థితిని నేను ఇంతవరకూ ఎక్కడా వినలేదు,ఏ సెక్స్ కథలో చదవలేదు.
నాకు పూర్తిగా నిక్కేసింది, చెరుకు గడ లాగా.నలుపుకొంటూ చూస్తున్నాను.
జయ సిల్కు నైటీ ఫ్లాప్స్ రెండు సళ్ళనీ కవర్ చెస్తూ వున్నాయి,మధ్యలొ లోయ చాలా అందముగా కనిపిస్తొంది నాన్న కళ్ళ ముందు.
ఎడమ ఫ్లాప్ ని ప్రక్కకి తీసి చన్నుని చూపించి”త్వరగా కానివ్వండి, మళ్ళీ పిల్లాడు లేచి ఏడుస్తాడు”అన్నది జయ సిగ్గుగా.
నాన్న తలని ముందుకు జరిపి జయ సన్ను మీద ముద్దు పెట్టుకొన్నాడు.
పొడుగ్గా ఈత గింజ లాగా గట్టి పడిన జయ నిపుల్ ని నొట్లొకి తీసుకొని చీకాడు ఆత్రముగా.
జయ నా వంక చూసి చిరునవ్వు

నవ్వి తమకముతో కళ్ళు మూసుకొని నిలబడింది.
ఒక చెతితో తన ఎడమ సన్నుని కొంచము ఎత్తి పట్టుకొని,కుడి చెత్తో ఆయన తలని తన సన్ను వైపు అదుము కొంది.పాల ధార వస్తున్నత్లుంది, ఆయనా బలంగా చీకటము మొదలు పెట్టారు.
జయ సుఖముతో తియ్యగా మూలిగింది కళ్ళు మూసుకొని.
ఐదు నిముషాలు లేగ దూడ లాగా కుమ్మి కుమ్మి కుడిచి త్రుప్తిగా తాగారు.
తర్వాత రెండో సన్నుని చూపించింది.దాని మీద ఆక్రమణ చేసి మళ్ళీ బలంగా చీకారు.
పది నిముషాలకి పాల ధార తగ్గినట్లుంది,చీకటము ఆపి వూపిరి తీసుకొంటూ సళ్ళ వంక కోరికగా చూస్తూ కూర్చున్నారు.
“కోరిక తీరిందా?”అనడిగింది జయ నవ్వుతూ.
“పాలు తీపిగా వెచ్చగా రుచిగా వున్నాయి,ఇన్నాళ్ళకి నా ముచ్చట తీరింది,సంతోషము”అన్నారాయన త్రుప్తిగా.
“ఇంకా మిగిలాయా?”అంటూ ఒక చెతితో ఎడమ చన్నుని నొక్కి చూసారు.
జయ సిగ్గుతో మెలికలు తిరిగిపోయింది.
“ఇప్పుదు ఇంక లేవు లెండి,అన్నీ జుర్రేసారుగా”అని నైటీ ఫ్లాప్స్ తొ తన సళ్ళని కవర్ చేసేసుకొంది జయ.
“మీరు వెళ్ళే లోపల ఇంకొకసారి ప్లీస్” అన్నారు బ్రతిమలాడుతూ.
జయ నా వంక చూసింది నవ్వుతూ.
“సళ్ళు ముట్టుకోకుండా చీక్కోండి” అన్నాను మెల్లిగా.
“మళ్ళీ ఎప్పుడు?”అనడిగారు ఆత్రముగా.
“మీ ఇష్టము, అమ్మకి చెప్పి రండి”

అన్నాను కాం గా.
ఆయన లేచి లుంగీ పైనుంచి తన మొడ్డని చెతితో సర్దుకొని జయ వంక ప్రేమగా చూసి మెల్లిగా నడిచి, బొల్ట్ తీసుకొని బయటికి వెల్లిపోయారు.
“అయిపొయిందా ఆయన ముచ్చట? అలవాటు చెయ్యకమ్మా, పిల్లాడు వాడిపొతాడు”అంది అమ్మ లోపలికి వచ్చి జయ సళ్ళ వంక గుచ్చి గుచ్చి చూస్తూ.
జయ సిగ్గుగా నవ్వింది తల వంచుకొని.
అమ్మ వెళ్ళగాని జయ తలుపు మళ్ళీ బోల్ట్ చెసింది.
నేను ఫులి లాగా లంఘించి జయని నలిపి నలిపి సిమ్హము లా గా ఆక్రమించుకొన్నాను రెండు నిముషాల్లో.
లోపల జిగురు స్రవించడము

వలన స్మూత్ గా దిగబడిపొయాను.
“కొంచము ఎక్కువసేపు బలంగా చెయ్యండి ప్లీస్, చాలా కసిగా వుంది”అన్నది జయ నా చెవిలో సిగ్గుగా.
ఆపుకొని ఆపుకొని ఒక ఇరవై నిముషాలు శివమెత్తినత్లు కుమ్మాను.
పూర్తిగా సహకరించి సుఖపడింది.
చాలా రోజుల తర్వాత తనకి రెండు సార్లు అయ్యింది నా కింద.
నాకు కూడా నార్మల్ కంటే ఎక్కువ వీర్యము కారింది.
స్వర్గములో విహరించి అలిసిపోయి ఒక రెండు గంటలు వొళ్ళు తెలియకుందా నిద్ర పోయాను.
నా కంటే అద్రుష్ట వంతులు ఈ ప్రపంచము లొ తక్కువ మంది వుంటారు.
జయ నా శ్రుంగార దేవత,నా మన్మధ సామ్రాజ్య పట్టపు రాణి.

మా యొక్క పాపులర్ తెలుగు వెబ్సైట్లు

 http://telugustorieskathalu.website

http://www.telugustorieskathalu.biz

http://telugusexstorieskathalu.com

http://freetelugusexstories.com

http://myteluguboothukathalu.com

http://telugu-sexstories.net

http://telugumasala.website

http://telugusexstorieslo.com

http://telugusexstories.website

http://telugusexstorieskathalu.net

http://telugusexstories.desi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *