ఆఫీస్ బాస్ తో 29

telugu sex stories బావ హెవీ టిఫిన్ చేసి,స్నానము చేసి,మస్టర్ బెడ్రూం లొ పడుకొన్నాడు,అలసటగా.
నేను డ్రాయింగ్ రూం లొ కూర్చుని పేపర్ చదువుతున్నాను.
వదినా మరదళ్ళు వంటింట్లొ గుసగుసలాడుకొంటూ వుండుండి నవ్వుకొంటున్నారు.
లంచ్ తయ్యారు చేసేసి, ఒకరి తర్వాత ఒకరు స్నానము చేసారు.
అక్క,తెల్ల చీరలో,జయ తెల్ల నైటీ లో దెవకన్యల్లా వున్నారు.
అసలైన మగాడి కింద నలిగిన ఆడది రతి సుఖము తొ నిగనిగలాడుతూ వుంటుంది,త్రుప్తిగా.
వంట పనయ్యాక, ఇద్దరూ నా ముందు సొఫా లొ కూర్చున్నాతు.పరీక్షగా చూసాను.
ఇద్దరూ,ఇన్నర్ వేర్స్ వేసుకొలెదు.అక్క

తన పైట గురించి పట్టించ్కొకుండా కూర్చుంది.
జయ నైటీ లోపలనుంచి బలమైన రొమ్ములు నిలబడి,నిపుల్స్ తొ సహా స్పస్టముగా కనబదుతున్నాయి.నేను ఎడమ చెతితొ సగము నిక్కిన నా మగసిరిని సర్దుకొన్నాను.ఇద్దరూ అది చుసి నవ్వుకొన్నారు.
ఒంటిగంటకి బావ లేచాదు.జయ భొజనము వడ్డించింది అందరికీ.
చికెన్ బిర్యానీ కమ్మగా వుండటముతొ అందరమూ ఒక ముద్ద ఎక్కువే తిన్నాము.
బావ పచ్చి బూతు జోకులు చెప్పి నవ్వించాడు.
“ఛీ,మీకస్సలు సిగ్గు లెదు”అన్నది అక్క

ఆ జోకులు విని.
“నిజమే నాకు సిగ్గు వుంటే,చెల్లెలు వరస అయిన దాన్ని ఇన్నిసార్లు ఎక్కుతానా?”అన్నాడు బావ జయ వంక కొరికతొ చూస్తూ.జయ అందముగా సిగ్గుపడింది ఆ మాటకి.
నాకు లుంగీలొ కదలిక వచ్చింది.సర్దుకొన్నాను,అక్క చూసింది నవ్వుతూ.
“ఇన్నిసార్లు ఎక్కినా జయ మీద కొరిక తగ్గలెదా?” అన్నది అక్క కొంచము అసూయగా.
“ఎన్ని సార్లు ఎక్కితే అంత కొరిక పెరుగుతోంది దాని మీద,నీ యమ్మ అంత కసిగా ఎలా పుట్టావే?”అన్నాడు మా ముందె జయని ప్రక్కికి తీసుకొని ప్రెమగా ముద్దు పెట్టుకొంటూ.
“మీ మగతనమే నన్నింతగా రెచ్చగొడుతోంది,వదిన గారు చాలా లక్కీ”అన్నది జయ బావని ముద్దు పెట్టుంటూ.
“రాజమండ్రి ట్రాన్స్ఫర్ చెయించుకొవొయి,

దీన్ని నేను వుంచుకొంటాను,డైలీ ఒక పదేళ్ళు ఎక్కితె కొంచము కొరిక తగ్గుతుందేమొ”అన్నాడు బావ జయ ఎడమ సన్ను నలుపుతూ.
“అది కుదరదు లెండి,మీకు కొరిక కలిగినప్పుడల్లా ఇక్కడికి రండి నేను వద్దననుగా” అన్నాను నవ్వుతూ.
“వీళ్ళు రాజమండ్రి వస్తే, మీరు నన్నసలు పట్టించుకోరు,ఇక్కడె వుండనివ్వండి,మీరు ఎన్నిసార్లు వచ్చినా నేనెమీ మిమ్మల్ని ఆపనుగా”అన్నది అక్క.
“నా మంచి పెళ్ళాము”అని అక్కని దగ్గిరకి తీసుకొని పెదాల మీద ముద్దు పెట్టున్నాడు బావ.
నాకు పూర్తిగా నిక్కేసింది లుంగీలొ.నలుపుకొంటున్నాను చెతితొ.ముగ్గురూ అది చుసారు. నవ్వుకొన్నారు.
“మీ బుల్లి మరిది గారికి మూడ్ వచ్చెసిందండీ అన్నయ్య గారూ”అన్నది జయ చిలిపిగా.
“ముందు నీ మొగుణ్ణి ఎక్కించుకో

,మేమిద్దరమూ చూసి యెంజాయ్ చేస్తాము.”అన్నాడు బావ లేచి బెడ్రూం లొకి నడుస్తూ.
నలుగురమూ దబల్ కాట్ మీదకి చేరాము.
అక్క బావ తల వైపున్న ఫ్రేము కి దిళ్ళు వెసుకొని నడుములు ఆనించి కూర్చున్నారు, మా షొ చూడటానికి.
జయని మంచానికి అడ్డముగా పడుకొబెట్టాను వాళ్ళ కాళ్ళ దగ్గిర.
“బట్టలు తీసేసుకొండి”అన్నాడు బావ బొంగురు గొంతుతొ కసిగా.
రెండు నిముషాలలొ మేమిద్దరమూ బర్త్ డే డ్రెస్ లోకి మారిపొయాము.
నాకు సగమే నిక్కి వుంది.నా దాన్ని బావ కుతూహలముగా చూస్తూ,”యెదీ ఒకసారిలా రా, నీ దాన్ని చూడాలి”అని నన్ను పిలిచాడు.నేను వెళ్ళి అక్క బావ ల ముందు నుంచున్నాను,తప్పు చెసిన స్టూడెంటు టీచర్ ముందు నిలబడ్డట్టుగా.

“దగ్గిరకి వచ్చి నిలబడు”అన్నాడు బావ.
మెల్లిగా వెళ్ళి అతని ముందు నిలబడ్డాను దిశ మొలతొ.
“చిన్నగా వున్నా,ముచ్చటగా వుంది”అన్నాడు నవ్వుతూ.
“గట్టిగా నిక్కుతుందా?”అనడిగాడు.
అవునని తల వూపాను.
“ఎదీ ఒకసారి నిక్క బెట్టు చూస్తాను”

అన్నాడు కుతూహలముగా.
నాది వాలిపొయి వుంది.
“వదినగారిని సళ్ళు చూపించమనండి, వెంటనె గట్టిగా నిక్కుతుంది”అన్నది జయ.
“ఒకసారి నీ సళ్ళంట చూపించవే,ఎంత గట్టిగా నిక్కుతుందో చూద్దాము” అన్నాడు బావ.
అక్క సిగ్గు పడింది.
“నీయమ్మ,నువ్వు నీ తమ్ముడితొ నలిపించుకొంటావని నాకు తెలుసు లేవే,ఒకసారి చూపించవే లంజా”అన్నాడు బావ కొంచము సీరియస్ గా.
అక్క జాకెట్ హుక్స్ మెల్లిగా తీసింది,మెల్లిగా

పూర్ణ కుంభాలు బయట పడ్డాయి.
నాకు మెల్లిగా నిక్కేసింది.గట్టి పడిపొయింది.
“చెప్పానా?ఆయనకి అవంటే ఫిచ్చి”అన్నది జయ నవ్వుతూ.
“రంభ లాంటి పెళ్ళాన్ని పక్కలొ వుంచుకొని,అక్క సళ్ళంటే మోజేమిటయ్యా నీకు?”అన్నాదు బావ.
“వాళ్ళిద్దరికీ చిన్నప్పటినుంచీ నలుపుకొవటము,పిసుక్కొవటము అలవాటు అట”అన్నది జయ.
“దెంగించుకొన్నారా?”అనడిగాడు బావ కాజువల్ గా.
“లేదట,అప్పుడు మాత్రము అక్క అని గుర్తుకొస్తుందట,వొన్లీ టిఫ్ఫిన్స్ అంతే” అన్నది జయ.
నేను, అక్క సైలెంట్ గా వున్నాము,నిజము చెప్పడము ఇష్టము లేక.
నాది 110 డిగ్రీస్ లొ వూగుతొంది బలముగా నిక్కేసి.
“బాగానే నిక్కింది,బలం గా చేస్తాడా?” అన్నాదు బావ జయతో.
“బానె చేస్తారు,కబుర్లతొ కార్పించేస్తారు,కానీ.

…”అని ఆగిపొయింది జయ.
“మరి?”అనడిగాడు బావ.
“కొంచము తొందరగా అయిపొతొంది,అదీ చుక్కలు చుక్కలుగా కొంచము కారుతుంది”అన్నది జయ సిగ్గుగా.
“చూట్టానికి ఉక్కు ముక్కలా నిక్కింది,పట్టుకొని నొక్కి చూడవే ఒకసారి” అన్నాడు బావ అక్కతో.
వణుకుతున్న వేళ్ళతొ అక్క నా దాన్ని నొక్కి చూసింది.
“గట్టిగా వుంది”అన్నది అక్క.
“లోపల వున్నప్పుదు చాలా గట్టిగా వుంటుంది,చిన్నదైనా సమ్మగా చేస్తారు”అన్నది జయ త్రుప్తిగా.
“వట్టలు చిన్నవి టైట్ గా వున్నాయి,అందుకే తక్కువ కారుతుందెమో?”అన్నాదు బావ.
“మా తమ్ముడిది మీకు లాగా గాడిద మొడ్డ కాదు లెండి”అన్నది అక్క నన్ను సమర్ధిస్తూ.
“మీతొ చేయించుకొన్నాక ఆయనతొ చెయించుకొంటే సమ్మగా వుంటుంది”అన్నది జయ సిగ్గుగా.
బావ తన లుంగీ లొ చెయ్యి పెట్టుకొని

నలుపుకొంటున్నాడు,బావకి లేచింది.
“కుడుస్తావా?”అనడిగాడు బావ జయని.
“వదిన గారితొ చీకించుకొండి,ఈ లోపల ఈయన్ని నేనొకసారి ఎక్కించుకొని వేడి దింపేస్తాను,తర్వాత మీరు నన్ను కుమ్ముదురు గాని”అన్నది జయ బావతొ.
“ఆ రొచ్చు లొనా?”అనదిగాదు బావ.
“అవును బావా, అలా చాలా బాగుంటుంది, నెనెప్పుడూ నీ రొచ్చు లొ జయ ని చేసి యెంజయ్ చేస్తాను “అన్నాను.
బావ సరే అన్నాడు.అక్క బావ తొడల మధ్య కూర్చుని

బావ మగసిరిని సవ్వరదీసి ముద్దు పెట్టుకొని నొట్లొకి తీసుకొంది.
నేను జయ తొడల మధ్య కూర్చుని సర్దుకొన్నాను.
నాడుముని బలము గా దింపాను.
“నొప్పి,మెల్లిగా”అన్నది జయ బాధగా.
“నాది చిన్నదేగా?”అన్నాను కదులుతూ.
“చిన్నదైనా,తిరగలి పిడిలా గట్టిగా వుంటుంది,ఒక్కసారిగా దింపితె నొప్పిగా వుంటుంది”అన్నది జయ నన్ను ప్రేమగా ముద్దు పెట్టుకొని.
అక్క బావని లేగదూడ లాగా ఆకలిగా కుడుస్తొంది.
బావది పూర్తిగా నిక్కేసింది.నల్లగా లావుగా మోటుగా వుంది.
నా దానికి రెట్టింపు సైజు, పొడుగులోను,లావు లోను కూడా.
వట్టలు కూడా పెద్దవి గజనిమ్మకాయల్లా వున్నాయి పెద్ద సంచిలొ వేళ్ళాడుతూ.
“అంత పెద్ద దాన్ని ఎలా భరితున్నావే?”అనడిగాను జయని ప్రేమగా ముద్దు పెట్టుకొని.
“సమ్మగా వుంటుంది, స్వర్గము చూపిస్తారు.ఆయన

చేస్తుంటే వొళ్ళు గాల్లొ తెలిపొతుంది”అన్నది జయ కళ్ళు మూసుకొని తన్మయత్వముతొ.
“ఆయన అసలైన మగాడు”అన్నది జయ నా చెవిలొ సిగ్గుగా.
“మరి నెను?”అన్నాను జయ చెవిలొ,నాకు చివరికొచ్చేసింది అప్పుడే.
“మీరు సరసమైన మగాడు”అన్నది జయ రెండు చెతులనీ మా మధ్యకు కిందకి జరిపి, సున్నితముగా నా వట్టలని నొక్కుతూ.
నేను ఆ సుఖానికి తట్టుకొలెకపొయాను.
“నీ యమ్మని దెంగా,యెంత కసి లంజవే నువ్వు,మొగుడితొ దెంగించుకొంటూ పరాయి మగాడి మొడ్డ గురించి చెప్పి రెచ్చ గొడుతున్నావే,నీ యమ్మ, నీ యమ్మ,కసి లంజా”అంటూ నీరు కారిపొయాను జయ లొతుల్లో.

మా యొక్క పాపులర్ తెలుగు వెబ్సైట్లు

 http://telugustorieskathalu.website

 

http://www.telugustorieskathalu.biz/

 

http://telugusexstorieskathalu.com

 

http://freetelugusexstories.com

 

http://myteluguboothukathalu.com

 

http://telugu-sexstories.net

 

http://telugumasala.website

 

http://telugusexstorieslo.com

 

http://telugusexstories.website

 

http://telugusexstorieskathalu.net

 

http://telugusexstories.desi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *