అమ్మ వచ్చేలోపు పని కానిచ్చేద్దం

Telugu Sex Stories తనని మంచం మీదకి తోసి నేను తన మీద కి వాలి పెదవులని అందుకునేటప్పుడు మీ అమ్మ గారు స్తాననికి వెళ్ళి చలా సేపు అయ్యింది వచ్చేస్తారేమో అంది అమ్మ వచ్చేలోపు పని కానిచ్చేద్దం లేరా రా ఇంకా ఆగలేను అంటూ తనని కౌగిలించుకుని తన అదరామ్రుతన్ని జుర్రడం మొదలెట్టా అమ్మాయ్ తల ఆరిందా అంటూ అమ్మ మాట వినిపించేసరికి చి దీనెమ్మా జీవితం కోరికతొ రగిలిపోతున్నా మొడ్డా అడిగిన వెంటనే కాదనకుండా ఒప్పుకునే పూకు ఉన్నాయ్ కానీ దెంగించుకునే అవకాశం లేదు చి అనుకుని తన మీద నుండి లేచాను అమ్మ తలుపు తీసుకుని లోనకి వచ్చి ఏరా ఏమైపోయావ్ పండగ రోజుకుడా కొంపలో ఉండవా? ఏంటంట అంత ఊడ బొడిసే పనులు అంది మునసీబు గారు విజయవడ పంపారమ్మ అన్నాను సరి ఫొయింది అతనికి నీకు ను మరి ఈ పిల్లని తీసుకుని వచ్చావ్ పాపం నీకోసం నిన్నా రాత్రి 12 గంటల వరకు ఎదురు చూసింది రా నువ్వేమో ఊర్లమ్మటా తిరుగుతున్నావ్ ఇంక వాడు రాడులే పడుకో అమ్మ అంటే పడుకుంది అంది అమ్మ అనుకోకుడా ఉండి పోవలసి వచ్చిందమ్మ అందుకె పొద్దున్నే వచ్చేశా అన్నాను ఊమ్మ్ గొప్ప పని చేశావ్ వెళ్ళి స్తానం చేయ్య్ గుడికి వెల్దాం అంది స్తానం వరకు ఓకె గాని గుడికి నా వల్ల కాదు మీరు వెళ్ళి రండి అన్నాను. ఇదిగో ఇది వరస గుడి అంటే ఇలాగే ఏదో ఒకటి చెప్పి తప్పించుకుంటాడు నువ్వన్న చెప్పమ్మా అంది అమ్మ సరిత తో అంకుల్ మీరు గుడికి వెళ్ళండి ఆంటీ రవి స్తానం చేశాకా నెను తనని తెసుకుని వస్తాను అంది సరిత వీడినా ?? వాడితో కుర్చుంటే నువ్వు కూడా గుడికి రాకుండా ఆగిపోవలసి వస్తుంది అంది అమ్మ అది చూద్దాం ఆంటీ ఎందుకు రాడో అంది సరే నీ ఇష్తం వాడిని గుడికి తీసుకుని వస్తాను అంటే నాకు ఇష్టమే కదా ఐతే నేను బయలు దేరతాను మీ అంకుల్ అక్కడికి వెళ్ళారు కదా మీరు తొందరగా వచ్చేయండి అంటూ అమ్మ బయలు దేరి వెళ్ళింది. త్వరగా స్తానం చెయ్యి మనం కూడా వెళదాం అంది సరిత గుడి సంగతి తరవత గాని ముందు వీడు బాగా మారం చేస్తున్నాడు వీడిని కొంచెం సముదాయించు అంటూ నా మోడ్డ బయటకి తీశా దానిని చుసి ఏముంది నా బుజ్జి ముండని వీడికి అప్ప చెపితే ఇద్దరు కలిసి కొంచెం సేపు ఆడుకుని అల్లరి చెయ్యడం మానేస్తారు అంది అబ్బహ్ అదేదో తొదరగా చెయ్యిరా తట్టుకోలేకపోతున్నాను వీడి అల్లరి అన్నాను వీడి పని చుడడానికే కదా ఆంటీని ముందు గుడికి పంపించింది అంటూ తన చేతిని నా బుజ్జి గాడి మీద వేసి గట్టిగా నొక్కి పట్టుకుని ముందోలు వెనక్కి లాగి కిందకి వంగి చుప్ మని నా ఎర్రా బాల్ మీద ముద్దు పెట్టింది హ్హ్హ్మ్మ్హ్మ్హ్హ్మ్హ్మ్ అన్నాను వెంటనే నా బాల్ ఆ తరవాత నా మొడ్డ సరిత నోటిలోకి ప్రవేశ పెట్టుకుని చీకడం మొదలెట్టింది తన చేతులు నా రెండు బాల్స్ ని నలపడం లో బిజి గా ఉన్నాయి నేను తన తల మీద చేతులు వేసి ఆబ్బహ్ ఆబ్బహ్ అబా హ్హహహ్హ సూఊపాఅర్ర్ర్ర్ అదీ అదీ అబ్బహ్ మొత్తం పెట్టుకోవే అన్నాను సరితా వెంటనే నా మొడ్డ మొత్తం తన నోటిలోకి కుక్కు కుంది నా ఎర్ర బాల్ల్ తన గొంతులొకి దిగింది ఓఓయ్య్ నన్ను దెంగమంటావా అన్నాను వద్దు అని తన అడ్డంగ ఊపింది ప్లీజ్ రా ప్లీజ్జ్జ్జ్జ్జ్ అన్నాను తను గొంతుతో ఊమ్మ్మ్ అని మూలిగింది వెంటనే నేను తన తల మీద చేతులు వేసి నిదనంగా ఊపడం మొదలెట్టాను అలా అలా కొంచెం కొంచెం స్పీడ్ పెంచి ఊపి ఊపి నాకు ఐపొవస్తే తనకి చెప్పి గొంతులొకి దిగేసి అక్కడ కార్చేశా అలా ఒక నిముషం ఉంచి బయటకి తీశా అప్పుడు సరిత తలుపు వంక చుసింది 

తలుపు దగ్గర మా ఎదురింటి ఆంటీ మమల్నే చూస్తూ నుంచుంది కళ్ళు పెద్దవి చేసి. ఆంటీ అన్నాను ఈలోకం లోకి వచ్చిన ఆటీ వెంటనే వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళి పోయింది ఓరి దీనెమ్మా గోలా ఇది మొత్తం చూసేసింది ఇప్పుడే వస్తాను ఉండు అంటూ ఆ ఆంటీ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను ఆంటీ హాల్లో కుర్చుంది నన్ను చూసి ఏంటీ అంది అది కాదు ఆంటీ అన్నాను నువ్వు ఎమి చెప్పకు నేను అంతా చూశాను అంది మీరు చూస్తున్నారని నాకు తెలుసాంటీ అన్నాను ఆంటీ ఒక్కసారే షాక్ నా కళ్ళలోకి చూసింది నేను చుస్తున్నాను అని తెలిసి కూడా అల చేశావా?? అంది హా అవును ఆంటీ మీ మీద నాకు ఎప్పటినుండీనో కన్ను ఉంది నేను ఎంత కసిగా చేస్తానో చూస్తే నాకు అవకాశం ఇస్తారని ఆపలేదు అన్నాను చీ సిగ్గులేదా నీకు నన్ను డైరక్ట్ గా అడిగేస్తున్నవ్ ఎంత దైర్యం అంది ఆంటీ ఇదిలో సిగ్గు పడతానికి ఏముంది చెప్పండి నాకు అందం గా ఉండి కసి గా దెంగించుకునే ఆడది కావలి.మీరు అందం గా ఉంటారు ఇంక కసి అంటారా? మంచం ఎక్కితేగాని తెలియదు మరి అన్నాను ఏయ్య్ నువ్వు ముందు బయటకి వెళ్ళు అంది ఆంటీ అంకుల్ మిమ్మల్ని ఎలా చెస్తారో మీకు తెలుసు అది మీకు సరిపోతుందో లేదో కూడా మీకు తెలుసు ఇందకడ తన నోటిని నేను ఎలా చేశానో చూశారు నోటిని అలా చేశాను అంటే అదే పుకు గని ఇస్తే ఇంకెలా చేస్తానో ఒక సారి ఊహించండి అన్నాను నువ్వు ముందు బయటకి నడువ్ అంది ఓకే ఆంటీ నేను వెళతాను కాని మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి నాది ఎంతుందో కూడా చూశారు కదా ఒకసరి ఆలోచించి ఏవిష్యమో చెప్పండి అనేసి వచ్చేశా. నేను ఇంటికి వచ్చేసరికి సరిత కంగరు పడుతూ ఉంది ఏంటి అన్నాను ఆవిడ మొత్తం చుసిందంటా ఇప్పుడేమి చేస్తుంది అంది దనికి మంత్రం వేశానులే పద అని బెడ్ రూం లోకి తీసుకుని వెళ్ళా ఇప్పుడు మూడ్ మొత్తం పోయి టెన్ష్న్ వస్తుంది ప్లీజ్ ఏమి చేశావొ చెప్పు అంది మాది చూశావ్ కదా నీకు మీ ఆయన తో గుల తీరకపోతే నేను రడీ అని చెప్పి వచ్చా అన్నాను అవునా?? అంత డైరక్ట్ గా ఎల అంది అది మనది మొత్తం చూసింది రా ఇంకా అలా కకుండా ఏమి మాట్లాడినా అది మనల్ని అల్లరి చేస్తుంది అలా అన్నం అనుకో ఐతే నాకు లంగా ఎత్తుతుంది. లెకపొతే మూసుకుని ఆలోచించుకుటూ ఉండిపోతుంది అంతే అన్నాను. మరి మనకి ఆవిడతో ప్రాబ్లం ఏమి లేదా అంది సరిత నా ఎక్పటేషన్స్ ప్రకారం ఒక అరగంటలో ఆంటీ మళ్ళి వస్తుంది అన్నాను దేనికి అంది దెంగించుకోవడానికి అన్నాను అవునా?? అంతిదిగా ఎలా చెప్పగలవ్ అంది దానితో మాట్లడేటప్పుడు గమనించాను దానికి గుల తీరడం లేదు దాని మొగుడితో సొ కచ్చితంగా నా తొ కొట్టించుకుంటుంది అన్నాను నువ్వు మమోలోడివి కాదు రా అంది సరిత మనం అల్లరి అవకుడదు అంటే దానిని దెంగాలి తప్పదు అన్నాను అవునా అనవసరం గా తలుపు గెడ పెట్టకుండా పని మొదలెట్టావ్ అప్పటికి చెపుతూనే ఉన్నాను అంది సరేలే ఐపోయిన దాని గురించి ఆలోచించడం వేస్ట్ అని సరిత లంగా ఎత్తాను బాబు ఇప్పుడన్న తలుపు వెయ్యి అంది ఆంటీ వస్తుంది కదరా అన్నాను చీ నీకు అసలు సిగ్గులేదు బాబు అంది సరిత. ఒకవేళ వస్తే దానిని చేస్తావా? అంది వద్దా అన్నాను ఈ మొడ్డ ఎవ్వరిథోను షేర్ చేసుకోను ఇది మొత్తం నాకే కావాలి అంది మరి అది చూసేసింది గా అన్నాను దానికి ఎదో చెప్పి పంపెయ్ అంతే గాని దనిని దెంగావో నన్ను మరచిపోవాలి ఇంక నీష్టం నేను చెప్పేది చెప్పాను అంది అదేంటిరా ఇలా లింక్ పెట్టావ్ అన్నాను. అబ్భ్ నీ ప్లాన్ నాకు తెలియదు అనుకున్నావా ఈ వంక థో దానిని దెంగుదాం అని అనుకుంటున్నవ్ కదా అంది మరి మనల్ని చూసేసింది గా అన్నాను అది నువ్వు ఎలా మేనేజ్ చేస్తావో నాకు తెలియదు నువ్వు మట్టుకు దానిని దెంగితే నేను ఒప్పుకోను అంది అబ్భ్ ఇదెక్కడి గోల ఇప్పుడు దానిని ఏమి చెయ్యలి అని అనుకుని సర్లే అది వచినప్పటి సంగతి కదా అంటూ తనని కౌగిలించుకుని ముద్దులు పెట్టుకుంటున్నాను తలుపు దగ్గర ఎదో అలికిడి ఐతే చూశాను ఎదురుగా ఆంటీ. ఓర్నీ దీనికి బాగా గుంజినట్టు ఉంది ఇది వచ్చేసింది ఏమి చెప్పవు రా బాబు నువ్వు మామొలోడివి కాదు అంది నా చెవులో ఈలోపు ఆంటీ ఇప్పుడే గా చూసి వెళ్ళాను కనీసం బయం కూడా లేకుండా మళ్ళి మొదలెట్టేశారా? అంది

మరిన్ని మంచి కధలు